Új kortárs tananyag – Kitömött barbár

kitomott barbar borito

Újabb Aegon Művészeti Díjjal kitüntetett regényhez született tanárok számára ajánlott komplex tananyag. A 2015-ös díjazott Péterfy Gergely Kitömött barbár című műve. Részlet Poros Júlia műelemzést, óravázlatokat, feladatlapokat, megoldásokat és prezit tartalmazó anyagából:

“Péterfy Gergely Kitömött barbár című regénye anekdotikussága, feszültségteremtő utalásrendszere, témájának érdekessége és gördülékeny nyelvezete miatt feltehetően nem állít leküzdhetetlen akadály elé egy átlagos olvasottságú 11-12.-es diákot.

A regényszerkezet, az elbeszélői nézőpont és a nyelvi megformáltság vizsgálata fontos prózapoétikai tanulságok megfogalmazására ad lehetőséget, a téma illetve a szereplők élettörténete pedig számtalan olyan kérdést vet fel, amelyek az önmagukat/helyüket kereső fiatalok számára különleges érdekességgel bírhatnak. Az utóbbiakra néhány példa: Mi minden határozza meg egy ember sorsát? Mit lehet tenni a frusztráció és a megaláztatás ellen? Mi az oka a magyarok barbárság-érzésének? Mi alapján ítélnek meg minket embertársaink? A személyiség leküzdheti-e a test, a külső által kiváltott előítéleteket? Mi a szerepe a tudásnak a boldogság elérésében? Miért nem jó különlegesnek lenni? Miért jó? Stb. Mindezek alapján 11-12. évfolyamon elképzelhető a teljes mű osztályszintű feldolgozása. A regény ugyanakkor rendkívül gazdag olyan részletekben, amelyek kontextusukból kiragadva is érdekes, értékes olvasmányélményt nyújthatnak akár már 9.-ben vagy 10.-ben is, kapcsolódva például a felvilágosodás vagy a nyelvújítás, illetve a testiség, a halál vagy a kudarc témájához. Persze úgy is dönthetünk, egy jól olvasó, érdeklődő osztály esetében, hogy már 10.-ben, a felvilágosodás témájához kapcsolva tanítjuk a regényt, hiszen a műben ábrázolt hanyatlástörténet a felvilágosodás projektjének (talán átmeneti, de ma is nagyon aktuális) bukásának elbeszéléseként is értelmezhető. Fakultációs csoportban kerülhet a mű egy történelmi regényekkel foglalkozó modulba, összevethető női elbeszélőt fikcionáló művekkel, otthonkeresésekkel, identitásproblémákkal foglalkozó szövegekkel, vizsgálható az irodalomtudomány által képzett Kazinczy-kép és a regény Kazinczyjának a kapcsolata.”

További tananyagok és segédletek találhatók Kincsestárunkban.

Az Aegon-díjas művekhez tartozó tananyagok itt tölthetők le.

Reklámok