Új kortárs tananyag – Átkelés Budapesten

terey janos atkeles budapesten

Igazi multimédiás kalandra vállalkozhat diákjaival az a tanár, aki órai feldolgozásra választja Térey János kötetét. Arató László, az ehhez segítséget nyújtó tananyag szerzője a kötethez készült google-alkalmazást, a könyv Fortepan fotóit és a szövegekhez kapcsolódó zeneszámokat is beépítette az órán elvégezhető feladatokba.

Részlet új komplex tananyagunk bevezetőjéből:

“A viszonylag rövid terjedelmű novellák (mindegyik hat-hat és fél oldal, de ha a versszakokat áttennénk prózába, két-három oldalas szövegeket kapnánk!), a karcsú kötet (116 oldal) nem jelent nyomasztó megterhelést se diáknak, se tanárnak. Még a tanóra időprésében is fel lehet dolgozni egy-egy novellát, vagy két-három órán akár a kötet egészét is. A diákok jó eséllyel elolvassák. Az alaposabb elemezésre választott novella órai felolvasása is nehézség nélkül megoldható. Igaz, mindez csak „alantas” gyakorlati szempont. Következzenek a tartalmi érvek! Egyrészt a helyszín és a személyek, a hely és a történet viszonya, a tér–idő–ember viszony olyan szempont, amelynek vizsgálatát más elbeszélő vagy drámai művek vizsgálatában is kamatoztathatjuk, az Átkelésben pedig maguk a szövegek a megszokottnál erősebben exponálják ezeket az összefüggéseket. Önismereti szempontból is fontos, hogy a diákok gyakorolják másoknak és önmaguknak ebben a koordinátarendszerben való elhelyezését. Az autonómiára való törekvéshez a determináló környezetek jobb megismerése is szükséges. A beszélő helyek, utcák, épületek témája eleve érdekes és sokféle kreatív írásfeladatra nyújt alkalmat. Másfelől a térpoétika meghatározó szerepet játszik Térey lírájában, verses regényeiben és drámáiban, márpedig a szerző az ezredforduló egyik legjelentősebb alkotója, akinek kanonizálódó életművével az iskolában is egyre indokoltabb foglalkozni. Valószínűleg az Átkelés Budapesten egy máris nagyon jelentős életműnek könnyebben megközelíthető, jellemző, de nem legfontosabb darabja. Ugyanakkor feltűnnek benne Térey korábbi (és következő) műveinek alakjai[…]. Így, a szereplők visszatérésének Balzac Emberi színjátékára emlékeztető törekvése révén betekinthetünk Térey épített világába. Harmadrészt a verses novella problémája fontos műfajelméleti, poétikai kérdéseket vet föl.  A próza és vers (nyelve, nyelvhasználata) közötti különbség mibenlétét éppen a gyerekek fejében kavargó fogalomzavar miatt akár kilencedikben, akár az érettségi előtt érdemes kísérletező módon (újra) felvetni, megvizsgálni. […] Legvégül pedig: kamaszok (mindenféle emberek) számára nagyon izgalmas kérdés az otthonosság és otthontalanság, a beilleszkedés vagy szökés, a szeretetlenség és a szeretetvágy, a magány és a valakikhez tartozás kérdése. Márpedig a kötet ezekről a témákról szól.”

További tananyagok és segédletek találhatók Kincsestárunkban.

Az Aegon-díjas művekhez tartozó tananyagok teljes egészükben itt tölthetők le.

Reklámok