Új kortárs tananyag – Szilasi László: A harmadik híd

Az Aegon-díjra jelölt regényhez Pethőné Nagy Csilla készített módszertani segédanyagot.

Részletek a bevezetőből:

“A regény, bár sok szállal kötődik a magyar irodalomnak a szegények világa felé forduló, azt bemutató-feltérképező hagyományához, szokatlannak mondható abból a szempontból, hogy témája a hajléktalanság, pontosabban néhány kitalált, a történet idejében Szegeden élő, együtt mozgó hajléktalan ember sorsa. Még pontosabban, a szociografikus vonatkozásokon túl, a szerző arra az általános kérdésre keresi a választ, hogy mi történik az emberi lénnyel, ha nyomorúságos körülmények közé kerül, hogyan maradhat életben, és egyáltalán mi az, ami életben tartja.”

2015 Szilasi László: A harmadik híd

“Akárhova helyezzük is el tanmenetünkben a Szilasi-regénnyel való foglalkozást, az esztétikai-narratológiai közelítésen túl fontos szempont a mű lehetséges szocializációs szerepének meggondolása, kihasználása. Legelső sorban is lehetőséget ad a hajléktalanság társadalmi jelenségével való foglalkozásra, az ezzel az életformával kapcsolatos sztereotípiák, előítéletek felszínre hozására. Olyan nyugtalanító tanulási helyzetre, amely nem a „Ne!” tiltás egyébként eredménytelen üzenetére apellál, hanem a kritikai gondolkodásra. Olyan közelítésre, ami segíthet a középiskolai korosztály minden bizonnyal felszínre kerülő sztereotípiáinak lebontásában, az előítéletes gondolkodás megváltozásában. Végső soron hozzájárulhat egy elfogadóbb, empatikusabb, szociálisan érzékenyebb szemlélet és cselekvő magatartásforma kialakulásához.

További, kortárs művek tanítását támogató tananyagok találhatók Kincsestárunkban és az Aegon-díj honlapján.

Reklámok