Múzeumpedagógiai foglalkozások a József Attila Emlékhelyen

A felújított József Attila Emlékhely a 2015/2016-os tanévben is várja szeretettel az általános és középiskolák tanulóit múzeumpedagógiai foglalkozásaival.

A múzeumpedagógia foglalkozások célja a múlt emlékeinek környezetünkben (tárgyak, fotók, egyéb dokumentumok; szokások) megismertetése, felfedeztetése interaktív módon, hozzájárulás az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához.

Irodalmi múzeum, kiállítás esetében az olvasási kedv felkeltése és megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismertetése.

Mindez komoly hatást gyakorolhat az érzelmi élet, az önismeret és a társas kapcsolatok fejlődésére.

A József Attila Emlékhelyhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások speciális célja a Ferencvárosban született költő gyerekkorának, életkörülményeinek, munkásságának felfedeztetése, érzékenyítés a költő verseinek megismerésére, megértésére, a helytörténeti ismeretek bővítése a múzeumpedagógia eszközeivel.

A foglalkozásokat Z. Mezei Erzsébet vezeti, a Medáliák Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület elnöke, igény szerint, előre egyeztetett időpontban.

A foglalkozások tematikája:

József Attila: Altató

Drámajáték foglalkozás óvodásoknak.

József Attila: A város peremén

Drámajáték foglalkozás alsó tagozatos kisdiákoknak József Attila gyerekkoráról, a József családról

József Attila: Mama

Irodalmi drámaóra foglalkozás József Attila családjáról, gyerekkoráról, a „mamáról”

Célcsoport: felsős (nyolcadikos) korosztály

A foglalkozás célja: a diákok megismertetése a Ferencvárosban született költő gyerekkorának, életkörülményeinek megismerése, érzékenyítés a költő verseinek megismerésére, megértésére, a helytörténeti ismeretek bővítése

Nőalakok József Attila életében, költészetében

irodalmi drámafoglalkozás

Célcsoport: a középiskolás korosztály

József Attila helye, szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének jellege. (Jellemző lírai témák, poétikai megoldások. Jellemző lírai tematika (szerelmi költészet).

Érdeklődés:

József Attila Emlékhely

T.: 216-6127

Z.Mezei Erzsébet

Tel. 06 30 9455208

E-mail: medaliak@gmail.com

Reklámok