Színházi segédlet – Caligula helytartója

Tovább bővült a Magyartanárok Egyesülete honlapján a színházi előadásokhoz kapcsolódó segédanyagok köre.

A Szkéné Színházban látható előadás Székely János 1972-es történelmi drámájából készült, a tanári segédletet Iványi-Szabó Rita írta.

caligula

Az osztályoknak szervezett színházlátogatást segítő tananyag szerint a darab sokrétű és nagyon általános emberi kérdésekre keresi a választ, ezért a középiskola minden évfolyamán alkalmas a feldolgozásra.

Kilencedikben az Antigoné mellett illeszthető a Caligula helytartója a tanmenetbe. A két dráma kérdésfelvetése hasonló: az embertelen hatalom parancsának, vagy saját belső törvényeimnek megfelelően cselekszem-e, behódolok-e a zsarnoki hatalomnak, vagy pedig meg tudom őrizni — akár az életem kockáztatásával is — az integritásomat, a belső függetlenségemet?

A tizenkettedikes irodalmi tananyagból elsősorban Örkény István Tóték című drámája/kisregénye kínál összehasonlítási alapot. Mind a kisregény, mind a dráma bevezető szövege olyan kérdéseket vet fel a (kis)ember és a hatalom kapcsolatáról, amelyeket a Székely-dráma is feszeget.

A történelmi dráma kevert jellege a történelemórai megbeszélést is indokolja. Az Iványi-Szabó Rita által összeállított feladatok bármelyik évfolyamon használhatók, ha a diákok tisztában vannak a demokrácia és a diktatúra fogalmával. A változatos szempontok között sor kerülhet a globalizáció és a nemzeti szuverenitás, a parancs és az egyéni felelősség szembeállításáról szóló vitára is.

A magyarórai feldolgozás a szereplők rendszerét, a jeleket és jelrendszereket, a vitadráma műfaját, a díszlet és a szórólap vizsgálatát helyezi középpontba.

A tananyag letölthető a Szkéné Színház honlapjáról.

Reklámok