Digitális magyaróra

Október 15-én lezajlott a 2015-ös Digitális Pedagógus Konferencia Követjük vagy irányítjuk a változást? címmel. A konferencián több mint 350 érdeklődő vett részt. A Tempus Közalapítvány hat pedagógusnak adott át elismerést a Digitális Módszertárba feltöltött ötletükért. A hat ötlet közül kettő a magyartanításhoz kapcsolódik.

A díjazott módszertani ötletek közül Csikó Szilvia Lovagok az időben című munkáját ajánljuk a kollégák figyelmébe.A projekt a szövegértés és szövegalkotás fejlesztését az IPOO tanulási modellel kapcsolja össze. A lovagi erények középpontba állítása és az ehhez kapcsolódó feladatok döntő mértékben kooperatív csoportmunkában történő feldolgozásai jó lehetőséget teremtenek a szociális kompetenciák fejlesztésére is. Az érdeklődés felkeltését célozza a változatos szövegtípusok beemelése, például Isaac Asimov, Rejtő Jenő vagy Varró Dániel művének egy-egy részlete. A terv kidolgozásában fontos volt a hátrányos helyzetű tanulók sikerességének elősegítése.

A délutáni programban a Jánk István által vezetett Lehet más a nyelvtanóra? – Kihívások a digitális nemzedék anyanyelvi nevelésében” című szekció kapcsolódott szorosan a magyartanításhoz. A Magyartanárok Egyesületét két előadó képviselte.

Schiller Mariann Édes kütyünyelvünk címmel arról beszélt, hogy a diákok kezében, ha tudják, ha nem, hatalmas nyelvi korpusz van. Többet és többen írnak és olvasnak, mint bármikor korábban. S bár sem az írott, sem az olvasott szövegművek nem a hagyományos iskolai grammatika körébe tartoznak, talán becsatornázhatók a nyelvről szóló tudásba. Ahogy Harry Potter sok segítséget nyújt az olvasóvá nevelésben, úgy a kütyü-nyelv is segíthet megérteni nyelvi-nyelvészeti jelenségeket. És ki tudja, talán még egy igényesebb, árnyaltabb nyelvhasználat is születhet belőle.

Hudáky Rita  Fülhegyezés és hangbarkácsolás című beszámolója ahhoz adott ötleteket, hogy a különböző korosztályok magyar nyelvi óráin hogyan lehet a hangrögzítés lehetőségeit is felhasználva kreatív, játékos feladatokkal fejleszteni a gyerekek verbális készségeit. Az ötletek egy része az Örkény Színház Csoda és Kósza című előadásához írt tanári segédletben is olvashatók.

A konferencia programja, a konferenciakötet és az eseményen készült képek megtekinthetők az esemény honlapján és facebook oldalán.

Frissítés:

Részletesebb beszámoló olvasható a nyest.hu oldalán a konferenciáról és a Lehet más a nyelvtanóra? szekcióról.

Reklámok