Felhívás – Magyarország az I. világháborúban… a riporter szemével

Kreatív történelmi-művelődéstörténeti vetélkedő középiskolás diákok számára

Jelentkezési határidő: 2015. december 14., hétfő

A Politikatörténeti Intézet 2014-ben indította el I. világháborús átfogó projektjét, melynek célja, hogy a közönséget, a társadalmat is bevonja programjaiba, lehetővé téve az első világháború helyi, sőt akár családi emlékezetének bekapcsolását a szélesebb közösségi emlékezetbe. Mivel a „tömegek háborújának” a katonák mellett a hátország is aktív részese volt, tavalyi versenyzőink azt a fő kérdést járták körbe, hogy a háború milyen hatással volt az otthon maradottak életére.

Pesti Hírlap, 1914

Idén újra az I. világháború története lesz a tárgya a hagyományosan megrendezésre kerülő történelmi vetélkedőnek, de most a hadszíntérre helyezzük a hangsúlyt: mennyire tudtak a katonák a fronton is emberek maradni, milyen körülmények között élték mindennapjaikat, hogyan írták át életüket a harcok?

Koncepció, feladattípusok:

Az idei év újdonsága, hogy a vetélkedő feladatainak nagy részét átfogja a tanulók újságírói szerepbe helyezése. Oknyomozó riporterként, tudósítóként, esetleg bloggerként kell a 100 évvel ezelőtti események összefüggéseinek nyomába eredniük. Ebből adódóan egyes kreatív feladatok megoldásánál egymást kiegészítve, csapatmunkával kell együttműködniük: úgy, ahogyan azt egy forgatócsoport tenné. A tárgyi, lexikai tudás bővítését ebben az évben is hagyományos feladattípusok segítségével ösztönözzük – csakúgy, mint eddig.

Lebonyolítás:

A verseny formája csapatverseny: a középiskolás korosztályból (a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-12/13. évfolyamából) négyfős csapatok jelentkezését várjuk Magyarországról és a határon túli magyar iskolákból. A csapatok tagjai egy iskolából kerüljenek ki, de nem szükséges, hogy egyazon osztályba járjanak. A verseny három írásbeli fordulóból és egy szóbeli döntőből áll. A Budapesten megrendezendő döntőben az addigi fordulókon legtöbb pontot szerzett hat csapat méri össze tudását.

Az első három forduló feladatait a csapatok elektronikusan kapják meg, elektronikusan kell beküldeniük a megoldásokat, és így ismerik meg fordulónként az eredményeket. Az írásbeli feladatok megoldásához bármilyen segítséget igénybe vehetnek a versenyzők, de az elemzést, önálló megfigyelést igénylő kérdések megválaszolásánál érdemes önállóan dolgozniuk, mert az írásbelin végzett saját munkák, tapasztalatok jó alapot adnak a szóbeli döntőre.


A legfontosabb időpontok:

Jelentkezési határidő: 2015. december 14., hétfő

I. forduló beküldési határideje: 2016. január 4., hétfő

II. forduló beküldési határideje: 2016. február 1., hétfő

III. forduló beküldési határideje: 2016. március 7., hétfő

A döntőbe került csapatok névsorának kihirdetése: 2016. március 21., hétfő

Döntő: 2016. április 16., szombat


Díjazás: a döntőbe került hat legjobb csapat jutalma könyvutalvány az alábbi értékben:

I. helyezett csapat       60 000 forint
II. helyezett csapat      40 000 forint
III. helyezett csapat     20 000 forint
IV. helyezett csapat     10 000 forint
V. helyezett csapat      10 000 forint
VI. helyezett csapat     10 000 forint


A jelentkezéshez szükséges adatok:

Kérjük, töltsék ki a MELLÉKELT jelentkezési lapot, és e-mailen juttassák el hozzánk a politikatorteneti@gmail.com

címre. Az 5000.- Ft-os nevezési díjat kérjük, a Politikatörténeti Intézet alábbi számlaszámára kérjük befizetni a jelentkezési határidőig: 12001008 – 00102946 – 00100005. A befizetésről számlát állítunk ki.

A nevezési díj fejében a csapatok megkapják az alábbi köteteket:

Kérdések és válaszok az I. világháborúról, Napvilág Kiadó, 2013

Az első világháború. A XX. század őskatasztrófája (tanulmányok), Napvilág Kiadó, 2010


A verseny anyaga és az ajánlott szakirodalom a három írásbeli fordulóhoz és a szóbeli döntőhöz:

Alapvető szakirodalom:

HADSZÍNTÉR ÉS HÁTORSZÁG honlap

HADSZÍNTÉR ÉS HÁTORSZÁG facebook oldal

Kérdések és válaszok az I. világháborúról (Napvilág Kiadó, 2013)

Az első világháború. A XX. század őskatasztrófája (tanulmányok) (Napvilág Kiadó, 2010)

Bihari Péter: 1914 – A nagy háború száz éve (Pesti Kalligram Kft., 2014)

Hajdu Tibor – Pollmann Ferenc: A régi Magyarország utolsó háborúja 1914-1918 (Osiris Kiadó. 2014)

Romsics Ignác (szerk.): Magyarország az első világháborúban (Kossuth Kiadó, 2010)

Max Hastings: 1914 – Európa lángba borul (Gabo Könyvkiadó és Keresk. Kft., 2014)

Nagy Háború Blog

Első világháború – a 100. évfordulós Page

További felhasználható irodalom és forrásanyag:

A. J. P. Taylor: Az első világháború képes krónikája (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988)

Magyar Levéltári Portál

Fortepan archív fényképgyűjtemény

A Habsburg Birodalom történelmi térképei

Arcanum Digitális Tudománytár

Elektronikus Periodika Adatbázis Archívum

(különösen: Vasárnapi Újság)


További információ:

Politikatörténeti Intézet

+36-1-301-20-20

politikatorteneti@gmail.com

www.polhist.hu

www.elsovh.hu

Reklámok