Felfedező mondattan felsősöknek

Szabó Veronika az Anyanyelv-pedagógia folyóirat honlapján publikálta tanulmányát, amely a felső tagozatos mondattan tanításának újszerű megközelítését mutatja be egy oktatási modulon keresztül. A modul a lexikai ismeretek helyett az életkori sajátságoknak megfelelően a mondatokkal végzett műveletekre épít.

Az ismeretlen bőregér (forrás: webtanitoneni.lapunk.hu)

A tanulmány első része összefoglalja a modul céljait, felépítését és a tananyag mögött álló elveket, a második része pedig a modul egyes fejezeteihez ad feladatjavaslatokat és módszertani ajánlásokat.

A tananyag támaszkodik a Fiatal Nyelvészek Munkaközösségének munkafüzetére (1977), a Szövegértés-szövegalkotás programcsomagokra (Pála 2006), valamint a Bánréti-féle NYKIT-programra (Bánréti 1997). Ez utóbbinak a szellemisége befolyásolta leginkább a tananyagot.

A modul a mondat vizsgálatától, meghatározásától indul…:

“Mondatok-e a következők? Állításodat indokold is meg!

 1. Balcsira valaki?
 2. Úton szép a fut lány az.
 3. (Mesélje el, mi volt az a szituáció, amelyben a tegezés helytelen volt.)Egy vevő odajön hozzám, s én borzalmasan nem szeretem azt, hogyha engem ö kisanyám, meg meg ö a tündi-bündiii, meg mittumé.
 4. A lány, akit a fiú, aki tegnap a nyertes gólt lőtte, megcsókolt, elfutott.
 5. Az alma megette Pétert.
 6. Szeretem a kutyákat.”

… és az értelmezős szerkezetek megértésével zárul: 

“A fejezethez Kovács András Ferenc Az ismeretlen bőregér című versét ajánlom, sok értelmezős szerkezete mellett izgalmas a képi és hangzásvilága, valamint kiváló szöveg beszédtechnikai gyakorlatokhoz. A vers elmondása után a gyerekek zenét kereshetnek a műhöz, amely visszaadja a hangulatát. Ezek után a gyerekek az értelmezős szerkezeteket és a mellérendelést hasonlítják össze:

 1. Három mondatból alkottunk egy negyediket. Állapítsd meg a szabályt!
 1. a) A bőregér röpköd.
 2. b) A bőregér álmatlan őregér.
 3. c) Az álmatlan őregér röpköd.
 4. d) A bőregér, az álmatlan őregér röpköd.”

A teljes tananyag az Anyanyelv-pedagógia honlapján olvasható.

 

Reklámok