HÍRHARANG – A Magyartanárok Egyesülete 2015-ös tevékenységéről

Hirharang_2015-rol_CIMLAP

KRÓNIKA

 • január 10-én látogatást tettünk a Jurányi Inkubátorházban. Az intézmény évek óta mint a legkülönfélébb kulturális szerveződések, műhelyek, workshopok és vállalkozások otthona működik. A nagyközönség előtt elsősorban az itt megrendezett színházi előadások színhelyeként vált ismertté. Az épület két színháztermében az alternatív színházak rendszeresen tartanak érdekes, újszerű, gyakran felkavaró előadásokat.

A program során végigjártuk az épületet, megnéztünk különböző műhelyeket (így többek között a Szerencsés Gabó showroomot, amely egy kreatív bőrdíszműves, ruhakészítő műhely). A látogatás csúcspontjaként részt vehettünk a Szputnyik Hajózási Társaság nevű színtársulat próbáján, amelyen Kleist Heilbronni Katica című előadását készítették elő.

 • február 14-én a Kassák Lajos Emlékmúzeummal közös programon vettek részt az érdeklődők. A múzeum és a tárlatok megismerése után arról hallottunk előadásokat, hogy milyen múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak a Kassák Múzeum munkatársai, milyen gyerekfoglalkozásokat és családi napokat szerveznek. Egy foglalkozást részletesen is megismerhettünk, a Mi az avantgárd? című programot.

Előadásokat tartottak: Sasvári Edit irodalmi muzeológus, a Kassák múzeum igazgatója, Dobó Gábor irodalomtörténész és Szeredi Merse Pál művészettörténész. Egyöntetű véleményként fogalmazták meg a résztvevők, hogy nagyon érdemes iskolai osztályokkal, fakultációs csoportokkal meglátogatni emlékmúzeum kiállításait és programjait. Képek: itt

 • március 21-én sétát tartottunk a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, meglátogatva a magyar irodalom, történelem és művészet számos kiválóságának síremlékét. Az emlékezések közben versek, idézetek és történetek hangzottak el. Vezetőnk Sudár Annamária irodalomtörténész, tanár, előadóművész, könyvtáros volt. Képek: itt
 • Április 11-én, a költészet napján tartottuk tavaszi konferenciánkat „Szegény emberek” és „Nincstelenek”Szegénység, kisemmizettség a kortárs magyar irodalomban címmel az Országos Széchényi Könyvtárban.

Délelőtt nyolc előadás hangzott el; neves tudósok mutatták be a szegénység szociológiai problematikáját, régebbi és mai irodalmunkban betöltött szerepét, továbbá szegénységet bemutató irodalmi műveket és filmeket elemeztek. Előadóink voltak: Margócsy István, Szilágyi Zsófia, Bíró-Balogh Tamás, Krémer Balázs, Vári György, Szűcs Teri, Horváth Csaba és Gerencsér Gábor.

Délután magyartanár kollégák (Bacsó Péter, Fábián Márton, Szakács Emília) tartottak módszertani szemináriumokat kortárs magyar szerzők műveiről. Mintegy 90 érdeklődő vett részt a konferencián, melyről a Nyelv és Tudomány portál részletes beszámolót közölt.

szegény konf

A konferencia programja: itt, képek: itt

 • Május 30-án tartottuk éves közgyűlésünket. Az összejövetel szakmai részében az írásbeli érettségi szövegértési feladatait elemeztük, és javaslatok születtek a feladattípus továbbfejlesztésére. A téma előadója Schiller Mariann volt; tanulmánya a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségiről: itt
 • Júniusban a Politikatörténeti Intézettel közösen pályázatot írtunk ki középiskolás diákoknak Regényben a történelem – századi olvasónapló a Nagy Háborúról címmel; tagjaink részt vettek a pályázatok elbírálásában.

A pályázat felhívása: itt, pályázati eredmények: itt és itt

 • Június 29. és július 3. között rendeztük meg szokásos nyári módszertani táborunkat „Hogyan kezdjünk hozzá?” címmel, ezúttal Kaposvárott. Három szekcióban folyt a munka: Tamás Ferenc szemináriumán Csokonai Vitéz Mihály és József Attila költészetének párhuzamos jelenségeit vizsgálták a résztvevők, Fenyő D. György foglalkozásain Kaposvár világhírű festőjének, Rippl-Rónai Józsefnek a műveit elemezték, különös hangsúllyal a képzőművészet iskolai, irodalomórai felhasználására, módszertani fogások megismerésével és gyakorlásával. Arató László szemináriumán a kitűnő kortárs író, költő Térey János műveivel foglalkoztak a hallgatók. Térey egy napra vendégünk is volt a táborban. Az irodalmi elemzések mellett a nyelvtantanítás kérdéseivel is foglalkoztunk (előadónk Schiller Mariann volt), meglátogattuk a Rippl-Rónai villát is, továbbá média-gyakorlatok, filmnézés és filmelemzés is volt, Horváth Beáta vezetésével. A tábor munkájában 45 tanárkolléga vett részt.

Képek a kaposvári táborról: itt és itt és itt és itt

ME tábori csoportkép, 2015 Kaposvár

 

 • November 28-án tartottuk őszi konferenciánkat A szöveg vonzásában címmel a Kossuth Klubban. Műelemzés és irodalomtanítás kapcsolatáról, jeles klasszikusok (Mikszáth, Vas István, Babits Mihály) és egy kortárs szerző (Márton László) műveinek értelmezéséről és iskolai felhasználásáról, továbbá a tanári szerep éthoszáról szóltak meghívott előadóink (Bengi László, Bethlenfalvy Ádám, Fenyő D. György, Földes György, Gintli Tibor, Knausz Imre, Miklós Tamás, Molnár Gábor Tamás, Pethőné Nagy Csilla, Vári György).

Délután négy kortárs szerzőt (Géczi Jánost, Kemény Istvánt, Nádasdy Ádámot és Térey Jánost) ismerhetett meg a konferencia hallgatósága. A kerekasztal-beszélgetést Vári György irodalomtörténész, kritikus vezette. A 120 fős hallgatóság soraiban – örömünkre – számos egyetemi hallgató és középiskolás diák is volt.

Konferenciánkon köszöntöttük egyesületünk elnökét, Arató Lászlót 60. születésnapján.

A konferencia programja és anyagai: itt, képek: itt és itt

 

*

A 2015. évi 1%-os felajánlásokból 126 342 Ft érkezett be.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!

Az összeget őszi konferenciánk előadóinak tiszteletdíjára fordítottuk.

HÍREK

 • 2015 tavaszán megújult a honlapunk; a méltán népszerű oldal szerkesztője Hudáky Rita.
 • Szintén népszerű az Egyesület Facebook-oldala; 2015 végén 8000 követője volt.
 • A 2015-2016-os tanévben is folytatódott a Magyartanárok Egyesülete és a Kossuth Klub együttműködése keretében Tamás Ferencnek Irodalmi alkotások párbeszéde című, nagy sikerű előadássorozata Helyek és helyzetek alcímmel. A 15 előadásból álló sorozatban irodalom mellett képzőművészeti alkotások és zeneművek is bőségesen szerepeltek, valamint irodalmi „Ki nyer ma?” játék is szórakoztatta a hálás közönséget. Egy-egy előadáson 35-40 hallgató vett részt. (Facebookon: itt)

 • 2015-ben számos új színházi előadáshoz született tanári segédlet; együttműködtünk az Örkény Színházzal, a Budapest-Bábszínházzal, a Szkénével, az Átrium Film-Színházzal és a budaörsi Latinovits Színházzal. A segédletek elérhetők a honlap Kincsestárából: itt
 • Partnerünk, az Aegon Magyarország Magamra ismerek címmel esszépályázatot hirdetett diákok számára az Aegon Művészeti Díj 2015-ös előválogatott listájára felkerült tíz könyvhöz kapcsolódva. A nagy sikerű pályázatra sok színvonalas pályamű érkezett be. Egyesületünk részt vett a zsűrizésben. (Hírek a pályázatról: itt és itt)
 • Az Aegon Művészeti Díj és az Egyesület együttműködése jegyében 2015-ben is számos könyvhöz készült oktatási segédlet: itt
 • A Példaérték címmel rendezett Civil Oktatási Fórumon Beöthy Zsófia és Schiller Mariann képviselte Egyesületünket (2015. március 7., ELTE PPK). (További információ: itt)
 • Hudáky Rita és Schiller Mariann képviselte az Egyesületet a Digitális pedagógus konferencia című rendezvényen; mindketten az anyanyelvi nevelésről tartottak előadást (2015. október 17., ELTE PPK). (További információ: itt)
 • A Szövegértés-szövegalkotás kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagok honlapunkról elérhetők, letölthetők (a Sulinet oldaláról sajnálatos módon lekerültek). (A programcsomagok megtalálhatók: itt)
 • Kisebb vihart kavart a Helyesírási szabályzat módosított kiadása. Több cikkben is foglalkoztunk a kérdéssel: ittittitt és itt
 • Szintén beszédtéma volt a kortárs irodalom tanításának és a kötelező olvasmányoknak a kérdésköre. Cikkek: ittittitt
 • A Magyartanárok Egyesülete – több oktatási szervezettel együtt – nyilatkozatban utasította el a Nemzeti Pedagógus Kar által készített Pedagógus etikai kódexet 

Idézzük a nyilatkozatot:

DOKUMENTUM

Alulírt szervezetek egyöntetűen elutasítják a Nemzeti Pedagógus Kar által készített Pedagógus etikai kódexet.

 1. A kódex törvény- és alkotmánysértő, hiszen amint azt a Pedagógusok Szakszervezetének az Alkotmánybírósághoz benyújtott panasza rögzíti, az NPK általánosan kötelező érvényű szabályrendszert alkotott, noha az alkotmány szerint nem tartozik a jogalkotásra feljogosított szervek közé.
 1. A kódex fölösleges, mivel részben a Nemzeti köznevelési törvényiben már szabályozott, részben magától értetődő normákat ír elő.
 1. A kódex alapállásában hamis, mivel önkéntes jogkövetésre hivatkozik, noha a pedagógus kari tagság kötelező.
 1. A kódex üres ideológiai szólamokra épül, a gyermek érdeke mint szempont nem érvényesül benne, pedig mi más lenne a pedagógusi munka célja, mint a gyermek. Az elsősorban a felettesének megfelelni kötelezett alattvaló nem tud szabad, boldog, majdan sikeres és közösségi felelősséget vállaló gyermekeket nevelni.
 1. A kódex nem növeli, hanem csökkenti a pedagóguspálya megbecsülését, mert azt sugallja, hogy a pedagógus erkölcsileg is megrendszabályozandó munkavállaló, akinek autonóm erkölcsi érzék híján az erkölcsi értékeket is kívülről kell megszabni.

Budapest, 2015. október 22.

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság
Hálózat a Tanszabadságért
Hívatlanul Hálózat
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
Magyartanárok Egyesülete
Oktatási Vezetők Szakszervezete
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Pedagógusok Szakszervezete
Történelemtanárok Egylete

*

 

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s