Emelt szintű érettségi feladatok, mintafeladatok az Oktatási Hivatal és az OFI honlapján

Frissítés: Bejegyzésünk már a 2022. októberi feladatsort és javítási-értékelési útmutatót is tartalmazza. (2022.10.18.)

2019. február 22-én tettük közzé honlapunkon (itt) az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Oktatási Hivatal (OH) honlapján elérhető középszintű érettségi feladatsorok listáját. Mint ismeretes, 2017-től új vizsgaleírás és vizsgakövetelmények szerint zajlanak az érettségi vizsgák magyar nyelvből és irodalomból. 2015 őszén az OFI honlapján (itt) váltak elérhetővé az első közép- és emelt szintű mintafeladatsorok, majd 2016 őszétől az OH honlapján (legutóbb itt) szintén megjelent több mintatétel és mintafeladat. Az alábbi feladatbank elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészítésben nyújthat segítséget. Listánk az összes eddigi mintafeladat, központi emelt szintű érettségi feladatsor és javításiértékelési útmutató hiperhivatkozását tartalmazza, de szerepelnek rajta a szövegértési (nyelvi-irodalmi műveltségi) és szövegalkotási feladatok témái, illetve a műelemzésre kijelölt alkotások szerzői, címei is. Mivel a korábbi emelt szintű feladatsorokból ismerős gyakorlati írásbeliség (gyakorlati szövegalkotás) – választható feladatként – 2017-től a középszintű feladatsorokban kapott helyet, feladatbankunk a középszintű érettségi vizsgára készülők számára is hasznos lehet.

A megváltozott követelményekről a Magyartanárok Egyesülete 2016 őszén rendezett konferenciát. A konferencián elhangzott előadások diasorai honlapunkon (itt) érhetők el. A változásokról honlapunkon (itt és itt) további hasznos információk találhatók.

Az OH honlapján (itt) minden korábbi vizsgaidőszak feladatsorai elérhetők. A feladatbank elején azok a 2017-től megjelent központi feladatsorok szerepelnek, amelyek megfelelnek az új vizsgaleírásnak és vizsgakövetelményeknek. A táblázatban a rövidítések a feladattípusokat jelölik: Sz. – szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor (korábban: nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor); M. – műértelmező szöveg alkotása (korábban: egy mű értelmezése); R. – reflektáló szöveg alkotása (korábban: reflektálás egy jelenségre).

Központi feladatsorok az
Oktatási Hivatal honlapján

Szövegértési és nyelvi-
irodalmi műveltségi
feladatsor

Műértelmező szöveg
alkotása és reflektáló
szöveg alkotása

2022. október-november –
feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Vörösmarty Mihály:
A vén cigány

M.: Kosztolányi Dezső:
Ha negyvenéves…

R.: Beszélő nevek
a szépirodalmi
alkotásokban

Központi feladatsorok az Oktatási Hivatal honlapján

Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor

Műértelmező szöveg alkotása és reflektáló szöveg alkotása

2022. május-június –
feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Vörös Imre:
A kert-motívum típusai
a felvilágosodás
korának irodalmában 
(részlet)

M.: Pilinszky János:
Örökkön-örökké

R.: Az ars poetica
örök verstípus?

2021. október-november –
feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Rába György:
Csodálatos utazás:
Egy toposz alakváltozatai 
(részletek)

M.: Mándy Iván:
A szobában

R.: Mérhetők-e percekben,
oldalakban az irodalmi alkotások?

2021. május-június –
feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Lapis József:
Ősz és tél között – egy toposz nyomában (részlet)

M.: Nagy Gáspár: Rengéseim

R
.: A szerepvers – a szerepben való megszólalás céljai és lehetőségei

2020. október-november –
feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Németh G. Béla:
Arany János

M.: Kányádi Sándor:
Valaki jár a fák hegyén 

 R.: Egységes irodalomszemlélet vagy a megközelítések sokfélesége?

2020. május-június –
feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Márai Sándor:
Halotti beszéd

M.: Szabó Lőrinc:
Májusi orgonaszag

 

R.: Hogyan segítik a mesék az értő olvasást és az olvasóvá válást?

2019. október-november – feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Nemes Nagy Ágnes: Szőke bikkfák (verselemzések)

M.: Arany János: Bor vitéz

R.: Milyen jelentőséget és értékeket tulajdonítunk a történetmondásnak?

2019. május-június –
feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Mártonfi Attila:
A József Attila-szótár terve

M.: Tandori Dezső:
A Semmi Kéz

R.: Bob Dylan Nobel-díja

2018. október-november – feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Kosztolányi Dezső:
Esti Kornél éneke

M.: Vajda János:
A bikoli fák alatt

R.: Valós-e a dráma és a színház közti különbségtétel?

2018. május-június –
feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Ferencz Győző: Utószó A magyar költészet antológiája című kötethez (részlet)

M.: Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára

R.: Vulgáris nyelvhasználat a kortárs drámában és színpadon

2017. október-november – feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Madách Imre: Az ember tragédiája (15. szín, részlet)

M.: Csoóri Sándor: Elengednélek, visszahívnálak

R.: A történelem megjelenítése az irodalmi hagyományban

2017. május-június –
feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Ottlik Géza: Iskola a határon (részlet)

M.: Vörösmarty Mihály:
Éj és csillag

R.: Klasszikus művek újrafordításának szükségessége

Az OH honlapján a vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai között (legutóbb itt) érhető el egy-egy mintafeladat a műértelmező, illetve a reflektáló szövegalkotáshoz.

Mintafeladatok az Oktatási Hivatal honlapján

Műértelmező szövegalkotás
és reflektáló szövegalkotás

Mintafeladat és
megoldókulcs

M.: Vajda János: Nádas tavon

Mintafeladat és
megoldókulcs

R.: Hogyan viszonyulunk az új nyilvánosság
korában a magánélet védelméhez?

Az OFI honlapján elérhető feladatokat – mint arra az oldal (itt) figyelmeztet – az intézet munkatársai fejlesztették: „[a]zok a jogszabályban előírt követelményeknek és vizsgaleírásoknak megfelelnek, de számos részletében eltérhetnek az OH tételkészítő bizottsága által készített és készítendő feladatsoroktól. A 2017-es érettségi feladatsorok fejlesztése az OH-ban zajlik.”

Mintafeladatsorok az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján

Szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor

Műértelmező szöveg alkotása és reflektáló szöveg alkotása

1. Mintafeladatsor és
megoldókulcs

Sz.: V. Nagy Viktória: Aktuális ókor (Beszélgetés Karsai György klasszika-filológussal)

M.: Szabó T. Anna:
Értsd meg

R.: Mi lehet a legfontosabb különbség ember és állat között?

2. Mintafeladatsor és
megoldókulcs

Sz.: Oláh Tamás: A vers születése (a pszichológia szemszögéből)

M.: Babits Mihály: Mozgófénykép

R.: Szükséges, hogy az iskola alakítsa a tanulók személyiségét?

3. Mintafeladatsor és
megoldókulcs

Sz.: Bächer Iván:
A hurcolkodó Jókai

M.: Kányádi Sándor: Mikor Janus elhagyta Páduát

R.: Kivándorlás, bevándorlás, migráció

4. Mintafeladatsor és
megoldókulcs

Sz.: Beszélgetés a Toldi estéjéről (Beney Zsuzsa és Jelenits István beszélgetése)

M.: Kovács András Ferenc: Angyalfia, senki lánya: Karácsonyi szekvencia

R.: Meghökkentő szobrok az utcákon, köztereken

Az OH honlapjáról elérhető, 2017 előtt készült központi érettségi feladatsorok csak részben felelnek meg az új vizsgaleírásnak és vizsgakövetelményeknek. A táblázatban a rövidítések a feladattípusok nevét jelölik: Ny. – nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor (ma: szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor); E. – egy mű értelmezése (ma: műértelmező szöveg alkotása); R. – reflektálás egy jelenségre (ma: reflektáló szöveg alkotása). A gyakorlati írásbeliség (Gy.) 2017-től a középszintű feladatsorokban kapott helyet gyakorlati szövegalkotás néven. Mivel a középszintű érettségire készülők számára hasznosak lehetnek a korábbi emelt szintű feladatok, ezek témája is szerepel a táblázatban.

Központi feladatsorok az Oktatási Hivatal honlapján

Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor

Egy mű értelmezése, reflektálás egy jelenségre és gyakorlati írásbeliség

2016. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Vas István:
A fordító köszönete
E.: Nagy László:
József Attila!

R.: Indokolt-e a helyesírási szabályok változása?

Gy.: Vita az interjú műfajáról

2016. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Arany János: Bánk bán tanulmányok: Bánk jelleme (részlet)

E.: Csáth Géza:
A varázsló kertje

R.: Magyar alkotók megismertetése külföldön

Gy.: Felhívás a településről származó fiatalok számára

2015. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Kölcsey Ferenc: Szondi (töredék) E.: Szabó Lőrinc:
Örök élet

R.: Ahány olvasó, annyi értelmezés?

Gy.: Figyelemfelkeltő felhívás egy diákkonferencia honlapjára

2015. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája
(Sipos Lajos előszava)
E.: Lator László:
Régi fénykép

R.: Mivel magyarázható az alkotók magánéletéről szóló adaptációk sikere?

Gy.: Hozzászólás a lakásszínházakról

2014. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Radnóti Miklós:
Száll a tavasz…: Előhang az Eclogákhoz

E.: Arany János:
A lepke

R.: Segíti a szerző életútjának ismerete a műalkotás megértését?

Gy.: Levél az igazgatónak az italos dobozok iskolai gyűjtéséről

2014. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Ady Endre:
A fehér lótuszok
E.: Pilinszky János:
Egy arckép alá

R.: Összefügg-e a tartalom a műfaj megválasztásával?

Gy.: Vitaindító a közösségi célú digitális írásbeliségről

2013. október-november – feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Voigt Vilmos: Folklór és folklorizmus (részletek) E.: Füst Milán: „Ha csontjaimat meg kelletik adni”

R.: Érvényesek a műfaji határok a 20-21. századi irodalomban?

Gy.: Hozzászólás a slágerek kulturális szerepéről

2013. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Csokonai Vitéz Mihály: Tüdőgyulladásomról E.: Vas István:
Cambridge-i elégia

R.: Átörökíthető-e a kulturális hagyomány?

Gy.: Hivatalos levél a színház művészeti titkárának a diákok nevében

2012. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Peter Szondi: A modern dráma elmélete: Az epikus színház (részlet) E.: Juhász Gyula:
Órák zenéje

R.: Olvasókká nevel-e a gyermekirodalom?

Gy.: Felhívás az iskola honlapjára káromkodásmentes nap megszervezéséhez

2012. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Németh G. Béla: Szerkesztői utószó a Hét évszázad magyar költői című antológiához E.: Heltai Jenő:
Nagyapó

R.: A tudós alakja az irodalmi alkotásokban

Gy.: Üdvözlő beszéd Kazinczy Ferenc nevében

2011. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz („Romlásnak indult hajdan erős magyar!”)
E.: Kassák Lajos:
Örömhöz

R.: Ember és táj viszonya a műalkotásokban

Gy.: Vitaindító a helyi újságban egy szociális kérdésben

2011. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: A magyar irodalom történetei (Szegedy-Maszák Mihály előszava) E.: Karinthy Frigyes: Mint aki halkan belelépett… / Kosztolányi Dezső: Mint aki a sínek közé esett…

R.: Tükrözheti-e egy olvasmánylista a lakosság tényleges olvasói érdeklődést?

Gy.: Ajánló az igazgatónak egy diáktárs hivatalos elismeréséhez

2010. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Szerb Antal:
A világirodalom története (részlet)
E.: Babits Mihály: Mint a kutya silány házában…

R.: Mivel magyarázható a nézőszámok változása?

Gy.: Vitaindító: mennyire képes irányítani sorsát a 21. század gyermeke?

2010. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Babits Mihály: Mint különös hírmondó… E.: József Attila:
Holt vidék

R.: Világok, korszakok szembesítése az irodalmi művekben

Gy.: Felszólalás a mozi vagy a kávézó védelmében

2009. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Horváth János: Irodalmunk fejlődésének főbb mozzanatai (részlet) E.: Radnóti Miklós:
A félelmetes angyal

R.: Klasszikus irodalmi művek képregény-változatai

Gy.: Levél a szerkesztőségnek a legszebb versek listájához

2009. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Babits Mihály: Arany mint arisztokrata (részlet) E.: Tóth Árpád: Erdő

R.: Mi motiválja korunk olvasóját?

Gy.: Glossza a plázázásról

2008. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Nemes Nagy Ágnes: Csillagszemű (részlet) E.: Parti Nagy Lajos: Szende

R.: A romantika ismérvei

Gy.: Levél az MTA Helyesírási Bizottságának a j és az ly használatának kérdéseiről

2008. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Ottlik Géza:
A Nyugatról (részlet)
E.: József Attila:
Ha a hold süt…

R.: Miért használják a költők az alapmetaforákat?

Gy.: Olvasói levél a lap szerkesztőségének a bulvárosodás ellen

2007. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Jókai Mór: Az arany ember: A Szent Borbála: A „Senki” szigete (részlet) E.: Pilinszky János:
Francia fogoly

R.: Formában tudja-e tartani a költészet az emberi elmét és a lelket?

Gy.: Beadvány az igazgatónak a testnevelésórák számának védelmében

2007. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Kosztolányi Dezső:
Marcus Aurelius
E.: Krúdy Gyula:
A szerelmi bűvészinas

R.: A történetírás és a szépirodalom hasonlósága, különbségei

Gy.: Utcai feliratokról egy magyar nyelvvel foglalkozó honlap olvasói rovatában

2006. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Csokonai Vitéz Mihály:
A tihanyi ekhóhoz
E.: Nagy László:
Adjon az Isten

R.: Kivonhatjuk-e magunkat kultúránk hatása alól?

Gy.: Cikk a helyi újságba a kerekesszékkel közlekedők védelmében

2006. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Petőfi Sándor:
Az apostol (részlet)
E.: Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból

R.: Van-e jó műfordítás?

Gy.: Hozzászólás egy diákkonferencián az egészség megóvásáról

2006. február-március –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Balassi Bálint: Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról E.: Radnóti Miklós: Gyökér

R.: A tömegmédia szerepe és hatása

Gy.: Levél a polgármesternek egy szobor felállításáról

2005. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Ady Endre:
Emlékezés egy nyár-éjszakára
E.: Petőfi Sándor:
A bánat? Egy nagy óceán

R.: Irodalmi művek népszerűsítő kivonatai

Gy.: Hozzászólás az iskolai faliújságra a színjátszókör megalakítása érdekében

2005. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: József Attila:
(Karóval jöttél…)
E.: Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba

R.: A humor jelentősége

Gy.: Körlevél egy diákköltőket bemutató honlap céljából a leendő szerzőkhöz

A kétszintű érettségi bevezetése előtti próbaérettségi feladatsorok közül a legkorábbiak még nem pdf, hanem doc formátumban készültek. Az OH honlapján a 2004. évi próbaérettségi feladatlapja nem érhető el, de a megoldókulcs a feladatsort is tartalmazza.

Próbaérettségi feladatsorok az Oktatási Hivatal honlapján

Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor

Egy mű értelmezése, reflektálás egy jelenségre és gyakorlati írásbeliség

2004. május –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Madách Imre:
Az ember tragédiája
(15. szín, részlet)
E.: Berzsenyi Dániel: Horác

R.: Eljárhat-e a szövegek fölött az idő?

Gy.: Cikk az iskolaújságba a nemzedékek közötti problémákról

2003. május –
feladatlap és megoldókulcs

Ny.: Arany János:
Magányban
E.: Szapphó: Aphroditéhez (Babits Mihály fordítása)

R.: A kaland mint cselekményszervező elem

Gy.: Vitaindító: milyen változásokat idézhet elő a nyelvhasználatban a mobiltelefon elterjedése?

Borítókép: Délmagyar

Hírdetés

Emelt szintű érettségi feladatok, mintafeladatok az Oktatási Hivatal és az OFI honlapján” bejegyzéshez ozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s