A SuliNova, majd Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagjai közül a Szövegértés-szövegalkotás az egyesület elnökének szakmai vezetésével született meg, többnyire egyesületi tagok közreműködésével.

7. osztály (tanári útmutatók):

7 tanár 1. – Kisfiúk és nagyfiúk 1. (Vámos Miklós: A pofon, Rajzlap; Békés Pál: Ottilia; Kosztolányi Dezső: Esti Kornél – Vörös Ökör)

7 tanár 2. – Nevető irodalom (Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom; Nagy Lajos: A sas; Mrożek: Piroska; Petőfi-versek; Czakó Gábor: A tudás öröklése; Örkény-egypercesek; Molière: A fösvény;  Plautus: A hetvenkedő katona; Beaumarchais: Figaro házassága)

7 tanár 3. – Pletyka és tömegkommunikáció (mondattan, Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; humor és irónia)

7 tanár 4. – Poétai iskola (ritmus, gondolatritmus, időmértékes verselés, ütemhangsúlyos verselés, rím, hangszimbolika, kép, költői kép, líra)

7 tanár 5. – Harry Potter és a Titkok kamrája (iskolaregény, nevelődési regény, komikum, a regény és a film)

7 tanár 6. – Itthon vagyok (haza-versek; Radnóti Miklós: Nem tudhatom; Kölcsey Ferenc: Himnusz; Vörösmarty Mihály: Szózat; Janus Pannonius: Pannonia dicsérete, Egy dunántúli mandulafáról; Balassi Bálint: Ó, én édes hazám…, Egy katonaének)

7 tanár 7. – Más lettem? (felnőtté válás; Szabó Magda: Abigél; Karinthy Frigyes: Skarlát)

Tanulói munkafüzetek:

7 diák 1 – Kisfiúk és nagyfiúk

7 diák 2 – Nevető irodalom 

7 diák 3 – Pletyka és tömegkommunikáció

7 diák 4 – Poétai iskola

7 diák 5 – Harry Potter és a Titkok Kamrája

7 diák 6 – Itthon vagyok

7 diák 7 – Más lettem?