A SuliNova, majd Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagjai közül a Szövegértés-szövegalkotás az egyesület elnökének szakmai vezetésével született meg, többnyire egyesületi tagok közreműködésével.

8. osztály (tanári útmutatók)

8 tanár 1 – A hétköznapi és a művészi kommunikáció (A szó jelentése és a kommunikáció tényezőinek megkettőzése; Örkény István: Mi mindent kell tudni; A konnotatív jelentés; Kosztolányi Dezső: Esti Kornél – 18. fejezet; A valószerűség látszata; Spiró György: Csirkefej vagy Quentin Tarantino: Ponyvaregény című filmje; Tar Sándor: Hangulatjelentés – Még csak; „Költő hazudj” – József Attila és Arany János ars poetica jellegű versei; „Hogy miért jó ez nekik?” – François Truffaut: Fahrenheit 451 c. filmje; „Enyém itt minden hatalom” – Nagy László: Himnusz minden időben)

8 tanár 2 – A sziget mint kísérleti laboratórium (Jules Verne: Kétévi vakáció; William Golding: A Legyek Ura; Shakespeare: A vihar; A Senki szigete Jókainál – Az arany ember)

8 tanár 3 – Anakreón feltámadásai (Az időmértékes ritmus; Anakreón: Reggeliztem…; Csokonai: A bóldogság; Vas István és Csokonai anakreóni versei; Géher István és más kortárs költők anakreóni versei)

8 tanár 4 – Nyelvrokonság (Magyar és más finnugor szavak közötti rendszeres hasonlóságok; A nyelvrokonság fő kritériumai, a tanult idegen nyelv rokonsági viszonyai; A nyelvrokonság kritériumai, kísérletek a magyar nyelv alternatív rokonításaira)

8 tanár 5 – Amit a pad alatt olvasunk – népszerű próza („Ponyvairodalom?”; Rejtő Jenő: Az elátkozott part; Szerb Antal: A Pendragon legenda; könyvajánlás, könyvbírálat)

8 tanár 6 – Nyelvek közötti különbségek (A nyelvek hangzása; Lexikalizáció és grammatikalizáció; Fordítás – ferdítés?; Pragmatikai (nyelvhasználati és kommunikációs) különbségek a nyelvek között)

8 tanár 7 – Változatok Rómeókra és Júliákra (Shakespeare: Romeo és Júlia; West Side Story; Zeffirelli: Romeo és Júlia; Luhrmann: Rómeó + Júlia)

8 tanár 8 – A költészet nyelvtana – a nyelvtan költészete (nyelvtan és stílus; Baudelaire: Romantikus naplemente; József Attila: Rejtelmek; Tóth Árpád: Az arany park; Ady Endre: Őrizem a szemed; Versek igék nélkül; József Attila: Klárisok; Kosztolányi Dezső: Októberi táj; Babits Mihály: Messze, messze; Karinthy Frigyes: Így írtok Ti, A „Klasszikus Gyomorgörcsök” ciklusból: Futuram Exactum; A főnévi igenév a költészetben; Ady Endre: Sírni, sírni, sírni; Huszárik Zoltán: Szindbád; Vajda János: A vaáli erdőben; Adamis Anna: Menni kéne; Összetett mondatok; Vörösmarty Mihály: A Guttenberg-albumba; Kölcsey Ferenc: Elfojtódás; Babits Mihály: Esti kérdés; Az ismétlődés szintjei; Vörösmarty Mihály: Ábránd; Juhász Gyula: Tiszai csönd; Pilinszky János: Infinitívusz; Radnóti Miklós: Éjszaka; Weöres Sándor: Variációk; Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában; Radnóti Miklós: Két karodban; Ady Endre: Párisban járt az Ősz; Arany János: A walesi bárdok; Különleges pozíciók a magyar mondatban; Ady Endre: A Tisza-parton, A Hortobágy poétája, A magyar Ugaron, Lelkek a pányván, A magyar Messiások; Arany János: Reg és est)

Tanulói munkafüzetek

8 diák 1.fejezet – A hétköznapi és a művész kommunikáció

8 diák 2.fejezet – A sziget mint kísérleti laboratórium

8 diák 3.fejezet – Anakreón feltámadásai

8 diák 3.fejezet – Anakreón feltámadásai – feladatlap

8 diák 4.fejezet – Nyelvrokonság

8 diák 5.fejezet – Amit a pad alatt olvasunk – népszerű próza

8 diák 6.fejezet – Nyelvek közötti különbségek

8 diák 7.fejezet – Változatok Rómeókra és Júliákra

8 diák 8.fejezet – A költészet nyelvtana, a nyelvtan költészete