A MAGYARTANÁROK EGYESÜLETÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA

Ezen alapító okirat aláírói megállapodnak abban, hogy az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján társadalmi szervezetet hoznak létre.

1. A társadalmi szervezet neve:  Magyartanárok Egyesülete.

2. A társadalmi szervezet székhelye: Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest V. kerület, Károlyi utca 16.

3. A társadalmi szervezet célja: a magyartanárok szakmai információcseréjének szervezettebbé tétele, fórumot kíván teremteni a szakmai érdekvédelem számára, gyûjteni és képviselni kívánja a magyartanítást érintõ oktatáspolitikai-oktatásirányítási dokumentumokkal kapcsolatos véleményeket.

4. A társadalmi szervezet alapító tagjai: az okiratot aláíró húsz fõ, valamint azon személyek, akik 1997. március 15-éig csatlakoznak a szervezethez.

5. A társadalmi szervezet elnöke és két elnökhelyettese a Közgyûlés által egy évre    megválasztott személyek.

A Magyartanárok Egyesülete létrehozásával és mûködésével kapcsolatos minden egyéb kérdésben az Egyesület Alapszabálya, valamint az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény és a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Kelt Budapesten, 1996.december 3-án.

Reklámok