Arató László    Budapesten születtem 1955-ben. 1979-ben végeztem az ELTE magyar-angol szakán. Tanítani a kispesti Landler Jenõ – ma Deák Ferenc – gimnáziumban tanultam. Ebben az iskolában, a magyar fakultáción kezdtek elõttem körvonalazódni A szöveg vonzásában elnevezésű problémacentrikus irodalomtanítási programhoz vezetõ elképzelések is.
1987 végétõl 1990 szeptemberéig fõállásban, majd 1994-ig mellékállásban az Országos Pedagógiai (késõbb: Közoktatási) Intézetben az irodalomtanítás területén folyó újítások, fejlesztések gondozásával foglalkoztam. Eközben mellékállásban – hogy elképzeléseinket más társadalmi közegben is kipróbáljam – egy évet szakmunkásképzõ intézetben is tanítottam. A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején Jakab Györggyel egy esettanulmányokra épülõ társadalomismeret-program kidolgozásában vettem részt. Ebben az idõszakban igyekeztem más országok irodalom- és társadalomismeret-tanítási gyakorlatát is tanulmányozni.
Miután úgy éreztem, hogy az iskolai munka számomra fejlesztõi szempontból is inspirálóbb, mint a kutatóintézeti, 1990-ben ismét fõállású tanár lettem. Jelenlegi munkahelyemen, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájában vezetõtanárként  módszertani kérdések továbbgondolására s a tankönyvírás folytatására is alkalmam nyílott. Ebben az iskolában szembesültem elõször azzal a kihívással, amit a kisebb, 10-14 éves gyerekek tanítása jelent. Szerzõtársammal, régi barátommal, Pála Károllyal már a Radnóti megrendelésére írtuk meg problémacentrikus tantervünk és tankönyveink elsõ változatait.
A Radnótiban végzett munkával párhuzamosan 1990-tõl a nagyobb iskolai esélyegyenlõséget célzó komprehenzív iskolamodell fejlesztésén és elterjesztésén dolgozó KOMP-csoport tagjaként a modell keretében létrehozott szövegértési-szövegalkotási program koncepciójának kialakítása volt a feladatom.
1994-tõl angol nyelvű magyar művelõdéstörténeti, illetve filmelemzõ szemináriumokat vezetek a College International – University Europe szervezeti keretében.
1995 januárjától 1998-ig megbízott elõadó voltam az ELTE BTK-n (Probléma-centrikus modul-rendszerű irodalomtanítás, ill. Befogadásesztétika és irodalomtanítás).
Az 1995/96-os tanévben tanár műsorvezetõje voltam az MTV Repeta Irodalom című sorozatának.
1996 decembere óta vagyok elnöke a Magyartanárok Egyesületének.
Jelenleg az ELTE esztétika tanszékének doktoranduszaként tanítási programunk esztétikai-irodalomelméleti hátterének (Hagyomány, hatástörténet, módszer) pontosabb kifejtésén dolgozom.

    Soha nem a versenyekre vagy a felvételire való felkészítést tartottam a magyartanár fõ feladatának. Tanárként is, tankönyvszerzõként is úgy gondolom, hogy olvasókat kell nevelnünk, olyan befogadókat, akik képesek a művel való találkozásra, akik ezt a találkozást az ön- és világértelmezés izgalmas kihívásaként tudják megélni.

ARATÓ LÁSZLÓ

Reklámok