Arató LászlóBudapesten születtem 1955-ben. 1979-ben végeztem az ELTE magyar-angol szakán. Tanítani a kispesti Landler Jenő – ma Deák Ferenc – gimnáziumban tanultam. Ebben az iskolában, a magyar fakultáción kezdtek előttem körvonalazódni A szöveg vonzásában elnevezésű problémacentrikus irodalomtanítási programhoz vezető elképzelések is.

1987 végétől 1990 szeptemberéig főállásban, majd 1994-ig mellékállásban az Országos Pedagógiai (később: Közoktatási) Intézetben az irodalomtanítás területén folyó újítások, fejlesztések gondozásával foglalkoztam. Eközben mellékállásban – hogy elképzeléseinket más társadalmi közegben is kipróbáljam – egy évet szakmunkásképző intézetben is tanítottam. A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején Jakab Györggyel egy esettanulmányokra épülő társadalomismeret-program kidolgozásában vettem részt. Ebben az időszakban igyekeztem más országok irodalom- és társadalomismeret-tanítási gyakorlatát is tanulmányozni.

Miután úgy éreztem, hogy az iskolai munka számomra fejlesztői szempontból is inspirálóbb, mint a kutatóintézeti, 1990-ben ismét főállású tanár lettem. Jelenlegi munkahelyemen, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájában vezetőtanárként  módszertani kérdések továbbgondolására s a tankönyvírás folytatására is alkalmam nyílott. Ebben az iskolában szembesültem először azzal a kihívással, amit a kisebb, 10-14 éves gyerekek tanítása jelent. Szerzőtársammal, régi barátommal, Pála Károllyal már a Radnóti megrendelésére írtuk meg problémacentrikus tantervünk és tankönyveink első változatait.

A Radnótiban végzett munkával párhuzamosan 1990-től a nagyobb iskolai esélyegyenlőséget célzó komprehenzív iskolamodell fejlesztésén és elterjesztésén dolgozó KOMP-csoport tagjaként a modell keretében létrehozott szövegértési-szövegalkotási program koncepciójának kialakítása volt a feladatom.

1994-től angol nyelvű magyar művelődéstörténeti, illetve filmelemző szemináriumokat vezetek a College International – University Europe szervezeti keretében.

1995 januárjától 1998-ig megbízott előadó voltam az ELTE BTK-n (Probléma-centrikus modul-rendszerű irodalomtanítás, ill. Befogadásesztétika és irodalomtanítás).

Az 1995/96-os tanévben tanár műsorvezetője voltam az MTV Repeta Irodalom című sorozatának.

1996 decembere óta vagyok elnöke a Magyartanárok Egyesületének.

Jelenleg az ELTE esztétika tanszékének doktoranduszaként tanítási programunk esztétikai-irodalomelméleti hátterének (Hagyomány, hatástörténet, módszer) pontosabb kifejtésén dolgozom.

Soha nem a versenyekre vagy a felvételire való felkészítést tartottam a magyartanár fő feladatának. Tanárként is, tankönyvszerzőként is úgy gondolom, hogy olvasókat kell nevelnünk, olyan befogadókat, akik képesek a művel való találkozásra, akik ezt a találkozást az ön- és világértelmezés izgalmas kihívásaként tudják megélni.

ARATÓ LÁSZLÓ

 

Hírdetés