Digitális írástudás és irodalomoktatás – Akkreditált továbbképzés az MTA-ELTE DIIO szervezésében

Gondolattérkép a homéroszi eposzokról Realtime Boardon (Forrás: DIIO)

Az MTA-ELTE Digitális Írástudás és Irodalomoktatás (DIIO) Kutatócsoportja 30 órás akkreditált továbbképzést hirdet gimnáziumban és szakgimnáziumban tanító magyartanárok számára Digitális írástudás és irodalomoktatás címmel. A foglalkozások időpontja: 2020. február 8., február 15., 9–17 óráig. Helyszíne: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum Krt. 6–8. A képzés ingyenes, jelentkezni az elektronikus űrlap kitöltésével lehet 2020. január 31-ig. Kérjük, a regisztrációval vagy a képzéssel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a DIIO munkatársaihoz az mta.elte.diio@gmail.com levelezési címen.

BŐVEBBEN

„Minden titkok Adyja” – A Magyartanárok Egyesülete konferenciájáról

Képtalálat a következőre: „ady”„Én félek tőled, Endre, túl sokat iszol.
Nem hagyod szóhoz jutni azt, aki kicsi.
Mindenre azt mondod, hogy vér meg én meg új.
Manapság már a régit, az ezüstöt szeretjük.
Amikor te kerengtél, törni-zúzni mentél,
még volt jövő. A nőket a jövőnek szeretted,
léptél tovább. A csúnya, a rossz szót is leírtad.
Nem venné be a gyomrod, hogy itt finomkodok.
Addig romlott a véred, megláttad az Istent:
arany volt, nem ezüst. Gőzzé változtatott.
Énrajtam csak nevet és kerget körbe-körbe,
hiába, száz év – száz év. Megöregedett.
De még mindig világít ott messze valami.”

– Iványi Szabó Rita beszámolója

Nádasdy Ádám Adyhoz címzett verse, amely a Látó folyóirat 2019. januári AdyLátó számában jelent meg, világosan és egyben művészi igénnyel fogalmazza meg azokat a központi gondolatokat, amelyek a költőhöz való viszonyunkat most, 100 évvel Ady Endre halála után meghatározzák. Nem véletlenül választotta tehát Arató László (a Magyartanárok Egyesületének elnöke) sem ezt a verset az ME 2019. november 9-i Ady-konferenciájának mottójának. Arató László a megnyitóban hangsúlyozta, hogy Ady-képünk korántsem problémamentes, azonban a problémákkal – adott esetben az Ady-líra tanításának nehézségeivel – való szembenézés, illetve az irodalomtudósok számára saját Ady-képük revíziója, és ezek (tehát a tudomány és az oktatás) egymásra hatásra mindenképpen termékeny lehet. Az Ady-konferencia célja tehát nem elsősorban és kizárólagosan a megemlékezés (az idei Ady-centenárium kapcsán), hanem a lanyhuló Ady-recepció ellenére mégis létrejövő új tudományos eredmények „eltanulása”, tanári eszköztárunk bővítése, az Ady-költészet rétegeinek újraértelmezése.

„Minden titkok Adyja” – A Magyartanárok Egyesülete konferenciájáról részletei…

A színház iskolája 3 – Anyám tyúkja 2. az Örkényben

A Magyartanárok Egyesülete és az Örkény Színház együttműködése keretében harmadik alkalommal szervezünk – elsősorban az egyesület tagjai számára – egész napos programot A színház iskolája címmel.

Az Örkény Színházban két Anyám tyúkja című előadást láthat a közönség: mindkettőben „a magyar irodalom kötelező versei” hangzanak el Várady Szabolcs válogatásában és Mácsai Pál szerkesztésében, rendezésében. Az Anyám tyúkja (1.) sikere, a közönség érdeklődése és az első előadásba be nem férő versek sokasága indokolttá tette, hogy a megszülessen a folytatás is. Idei programunk erre a produkcióra: az Anyám tyúkja (2.)-re épül.

Időpont: 2020. január 11., szombat

Bővebben

„Láttam egy Shakespeare-t!” – esszépályázat diákoknak

Do you have anything new by Shakespeare?:

A Magyar Shakespeare Bizottság esszépályázatot hirdet középiskolás diákok számára.

A feladat:

Írjatok – egyénileg vagy csoportosan – egy maximum 2 oldalas élményszerű összefoglalót vagy kritikát egy Shakespeare-előadásról vagy filmről, amit láttatok! A dokumentumot a nevetek és iskolátok rövid megjelölésével (file neve pl. MontágRómeó_RMG) küldjétek el erre a címre: mshakespearebizottsag@gmail.com

Beküldési határidő: 2020. március 25.

„Láttam egy Shakespeare-t!” – esszépályázat diákoknak részletei…

A reklámozás új stratégiái és az iskola – konferencia

A Magyartanárok Egyesülete 2019. november 30-án, szombaton A reklámozás új stratégiái címmel konferenciát rendez. A konferencia előadásai a médiakörnyezet és a reklám kommunikációs, formai változásait elemzik, a szakmai rendezvény műhelymunkái pedig azokat a módszertani stratégiákat érintik, melyek a reklám jelenségeinek feldolgozását az oktatás különböző területein aktivizálják, értelmezik. Szó lesz a reklámelemzés klasszikus és új módszereiről, az ambient reklámról mint az iskolai események arculatának kreatív formájáról, érvelési módszerekről, a drámajáték és a reklám kapcsolatáról. A módszerek segítséget jelentenek mind az általános iskolai, mind a középiskolai magyar-, etika-, média-, valamint osztályfőnöki órákon.

Időpont: 2019. november 30., szombat, 09:30–15:00
Helyszín: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest, Cházár András utca 10.

BŐVEBBEN

Óravázlat Kemény István Nílus című kötetéhez

Képtalálat a következőre: „kemény istván nílus”Az Aegon Művészeti Díj honlapján megjelent a Kemény István legújabb verseskötetéhez készült óravázlat. Szerzője, Arató László a következő bevezetővel ajánlja a művet:

„Az új kötet újdonsága, hogy a rációhoz, az alapvetőnek tartott értékekhez való konzervatív ragaszkodást ezúttal egy általánosként tapasztalt post-truth világállapotban, ahhoz viszonyulva, azt belülről átélve fogalmazza meg. Az egész kötet kohézióját teremti meg, hogy van egy központi témája: az igazságérvény igényének fenntartása a post-truth, az igazság utáni korszakban. Egy igazságról lemondó periódusban keresi az igazságot, egy történelem utáni korban vizsgálja a történelmet. Nem véletlen, hogy az igazság a kötetnek olyan gyakran ismétlődő kulcsszava, mint A királynál című kötetben a szív, szívem. Ugyanígy központi szó a remény. Ezek köre a nagyon régimódi fogalmak köré épül a kötet.

BŐVEBBEN

A pellengér új formái: bullying, cyberbullying – Beszámoló a konferenciáról

A képen a következők lehetnek: 4 ember, , mosolygó emberek, ülő emberekA Magyartanárok Egyesülete és az Osztályfőnökök Szakmai Egyesülete 2019. október 12-én konferenciát szervezett A pellengér új formái: bullying, cyberbullying címmel az Eötvös József Gimnáziumban az NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) támogatásával – Kodácsi Boglárka beszámolója.

A konferenciát Horváth Beáta, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára nyitotta meg. Köszöntőjében egy osztálytermi szituáció rövid felvázolásából kiindulva tért rá a bullying jelenségvilágára és a digitális környezet szerepére e jelenséggel kapcsolatban. Mivel a konferencia egyik célja az volt, hogy lehetséges problémamegoldási stratégiákat kínáljon a tanároknak csoportos megbeszéléseken keresztül, a program szerkezetileg eltért a megszokott formától, hiszen a plenáris ülések és a szemináriumi forma a nap során állandóan váltogatta egymást.

BŐVEBBEN

Tanári segédanyag Az üvegbúrához (Örkény Színház)

Harmincegy éves korában, öngyilkossággal vetett véget életének a huszadik századi amerikai irodalom egyik legígéretesebb költője, Sylvia Plath (1932–1963). Plath egyetlen regénye, Az üvegbúra (1963) egyes szám első személyben meséli el egy fiatal lány küzdelmét a mentális összeomlással, az öngyilkosság vágyával és az életben maradással. A Zabhegyező női párjaként emlegetett elbeszélés radikálisan szubjektív módon számol be a felnőtt lét elején átélt kétségbeesett bizonytalanságokról, önértékelési zavarokról, útkeresésről.

A regényből készült színházi adaptáció könnyen követhető, a történet nem okoz megértési nehézségeket. A felkészüléshez készített tanítási segédanyag elsősorban az eredeti mű és az előadás kultúrtörténeti, lélektani, társadalomtörténeti vonatkozásainak megértését és a reflektív (túlzott azonosulást elkerülő) befogadói attitűd kialakítását támogatja.

BŐVEBBEN

Magyar Nyelvészeti Diákolimpia

A Magyar Nyelvészeti Diákolimpia a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia magyar szervezésű válogatóversenye. Mind a nemzetközi, mind a hazai versenyen érettségi előtt álló, gimnazista diákok vehetnek részt. A magyar válogató keretében a versenyzőknek egyénileg kell megoldaniuk nyelvészeti feladatokat, melyhez a logikus, analitikus gondolkodásmód és a problémamegoldó készség elengedhetetlen, azonban idegen nyelvek ismerete nem feltétlenül szükséges. A hazai válogató nyolc győztese vehet részt a nemzetközi vetélkedőn. A verseny célja kettős: egyrészt, hogy a nyelvészetet, illetve az idegen nyelvek rendszerét megszerettesse a diákokkal, másrészt, hogy a gondolkodásmódjukat fejlessze logikai feladatok segítségével. A verseny első része online feladatmegoldásból áll, szaktanári segítséget nem igényel, a diákok önállóan dolgoznak. A tanulóknak a jelentkezéshez a honlapon kell regisztrálniuk.

BŐVEBBEN

A pellengér új formái: bullying, cyberbullying

black haired boy crying
Photo by Kat J on Unsplash

A Magyartanárok Egyesülete és az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete konferenciát szervez a bullying és a cyberbullying jelenségéről.

Időpont: 2019. október 12., 9.30 – 16.00

Helyszín: Eötvös József Gimnázium, Budapest V. Reáltanoda utca 7.

Támogató: NMHH

A konferencia célja, hogy az oktatás felnőtt szereplői – tanárok, osztályfőnökök, szülők – helyzetjelentést kapjanak a probléma legújabb megközelítéséről, pszichológiai, jogi, szociálpszichológiai nézőpontjairól, közelebb kerüljenek a megoldási módokat nyújtó országos szakmai programokhoz. A nap folyamán előadások alapozzák meg a témát, esetmegbeszélések segítik a bullying-helyzetek sajátosságainak felismerését, a tanórai feldolgozás módszertanát, továbbá média- és irodalmi szövegek elemzésével, társasjáték-bemutatóval fejlesztjük a konfliktushelyzetek megközelítésének gyakorlatát.

A részletes program honlapunkon (itt) érhető el.

BŐVEBBEN