„Az utolsó előtti diákbarát magyarérettségi” – Arató László a középszintű feladatokról

2022. május 2-án került sor az írásbeli érettségi vizsgákra magyar nyelv és irodalomból. A feladatsorok és a javítási-értékelési útmutatók – mint arról honlapunkon beszámoltunk – a vizsgát követő napon kerültek fel az Oktatási Hivatal honlapjára. (A kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételei, valamint az emelt szintű szóbeli tételek 2021 novembere óta nyilvánosak, ezek a dokumentumok honlapunkon keresztül is elérhetők.) Az írásbeli napján Arató László az Index, a Népszava, a Hírklikk és az Eduline kérdéseire válaszolva értékelte a középszintű feladatokat, másnap pedig – még a megoldókulcsok megjelenése előtt – az ATV Start című műsorában beszélt a magyarérettségiről. „Ez volt az utolsó előtti békebeli, diákbarát, irodalombarát és korszerű magyarérettségi, mert az új követelményrendszer – amely már a módosított alaptantervre épül – 2024-től érvénybe lép, és ez minden ponton visszalépést jelent a magyartanításban” – hangsúlyozta a Magyartanárok Egyesületének (ME) elnöke. Arató László szerint az idei magyarérettségi egészében nézve rendben volt – csupán részlethibái vannak: nagyobb gondosság volna elvárható a készítőitől. A szövegértési feladatok zöme jó, a bázisszöveg terjedelmében és tartalmában megfelel a követelményeknek. Ugyanakkor az érvelési feladat kissé álságos: valóságidegen a vizsgahelyzetben azt várni a diákoktól, hogy amellett – vagy: amellett is – érveljenek, hogy a memoriterek elsajátítása haszontalan a digitális civilizáció korában. Ugyanebben a feladatban a Nagy László-idézet indokolatlanul bonyolult, nehéz az érvelő szövegbe beépíteni. Az első feladatlap az ME elnöke szerint már jelzi a két év múlva bekövetkező változásokat: a feladatok iskolacentrikusak és túlontúl tantárgyközpontúak, holott az eredeti koncepció alapján a magyarérettséginek van egy kommunikációközpontú, gyakorlati, a munka világában való érvényesülés képességét mérő jellege is – a szövegértési és a gyakorlati feladatoknak tehát nem volna szabad ennyire tantárgycentrikusnak lenniük.

BŐVEBBEN

Nyilvánosak a 2022. májusi érettségi feladatsorok és megoldókulcsok

2022. május 3-án, a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi másnapján váltak nyilvánossá a közép- és emelt szintű feladatsorok, illetve javítási-értékelési útmutatók. A középszintű feladatlap és megoldókulcsa, valamint az emelt szintű feladatlap és megoldókulcsa az Oktatási Hivatal honlapjáról (innen) érhető el. Az emelt szintű szóbeli tételek, valamint a kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételei – mint arról korábbi bejegyzésünkben beszámoltunk – 2021. november 26-tól nyilvánosak: ezek a dokumentumok szintén az Oktatási Hivatal honlapján, a májusi-júniusi vizsgaidőszak nyilvánosságra hozott anyagai között érhetők el. (Ugyanezen az oldalon az emelt szintű irodalom tételsor 19. tételéről szóló tájékoztató is elérhető.) A Magyartanárok Egyesülete honlapján már hozzáférhető a középszintű és az emelt szintű feladatsorok frissített adatbázisa: itt az Oktatási Hivatal, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet minden eddigi érettségi feladatsora és megoldókulcsa közvetlenül elérhető.

BŐVEBBEN

„Mindössze egy pontot ér, ha egy gyereknek van fantáziája” – Schiller Mariann a felvételi feladatokról

A 2022. évi központi felvételi írásbeli feladatsorai és javítási-értékelési útmutatói január 22-én, a vizsganap délutánján váltak nyilvánossá az Oktatási Hivatal honlapján. (Az OH bejegyzésében az előző évek feladatsorai és megoldókulcsai is elérhetők, és idővel az idei pótfelvételi feladatsorok és megoldókulcsok is elérhetők lesznek.) Január 23-án az Eduline oktatási portálon jelent meg az a bejegyzés, amelyben Schiller Mariann, a Magyartanárok Egyesületének választmányi tagja értékelte a hatodik és a negyedik osztályos tanulók – azaz a hatévfolyamos és a nyolcévfolyamos képzésre jelentkezők – számára készült feladatsorokat. „[K]i lehetne dolgozni, hogyan lehet egy feladatsor egyszerre standardizált és mégis olyan, ami mond is valamit a gyerekekről. […] Most az ötven pontból egy pont jár a kreativitásra. A fogalmazás tartalmára ugyanis három pontot lehet adni, és ebből egy pontot ér az, ha egy gyereknek van fantáziája, bátorsága” – olvasható a bejegyzésben. A hangtörvényekkel, betűrendbe sorolással, szótövekkel és toldalékokkal foglalkozó feladatokkal kapcsolatban Schiller Mariann így fogalmazott: „Ezek legfeljebb a diákok tanárát és az iskolát mérik, a gyereket nem. Maximum annyit lehet kideríteni, hogy az iskolában eddig mennyit tanult meg abból, ami dolgozatokkal jól mérhető. Hogy tudja-e, mi a képző, a jel és a rag közötti különbség, vagy tudja-e, hogy milyen egy magas hangrendű szó. De ez arról semmit nem mond, hogy ha bekerül egy tehetséggondozó, hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumba, akkor ott hogyan fogja megállni a helyét; hogyan tud gondolkodni, kreatív-e, van-e nyelvi érzéke, tudja-e használni a megtanult információkat.”

BŐVEBBEN

Nyilvánosak a 2022. júniusi emelt szintű érettségi vizsga tételei

Az Oktatási Hivatal (OH) 2021. november 26-án hozta nyilvánosságra a 2022. májusi-júniusi érettségi vizsgák anyagai között az emelt szintű tételek címét magyar nyelv és irodalomból. Az OH honlapjáról letölthetők a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételei is. (Az emelt szintű tételsor 19. irodalomtételéhez tájékoztató is elérhető.) A 2017 óta hatályos – és 2024-ig érvényes – követelmények és a vizsgaleírás szintén az OH honlapján, az érettségi vizsgatárgyak menüpont alatt érhetők el. Az előző évekhez hasonlóan idén sem adtak közre mintatételeket, de a 2018. júniusi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai között (itt) változatlanul elérhetők emelt szintű mintatételek és középszintű mintatételek is.

BŐVEBBEN

Nyilvánosak a 2021. októberi érettségi feladatsorok és megoldókulcsok

D KOM20180508008

2021. október 19-én, a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi másnapján váltak nyilvánossá a közép- és emelt szintű feladatsorok, illetve javítási-értékelési útmutatók. A középszintű feladatlap és megoldókulcsa, valamint az emelt szintű feladatlap és megoldókulcsa az Oktatási Hivatal honlapjáról (innen) érhető el. Az emelt szintű szóbeli tételek, valamint a kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételei 2021. július 22-től nyilvánosak: ezek a dokumentumok szintén az Oktatási Hivatal honlapján, az őszi vizsgaidőszak nyilvánosságra hozott anyagai között érhetők el. (Ugyanezen az oldalon az emelt szintű irodalom tételsor 19. tételéről szóló tájékoztató is elérhető.) A Magyartanárok Egyesülete honlapján már hozzáférhető a középszintű és az emelt szintű feladatsorok frissített adatbázisa: itt az Oktatási Hivatal, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet minden eddigi érettségi feladatsora és megoldókulcsa közvetlenül elérhető.

BŐVEBBEN

Mintafeladatok az új érettségihez az Oktatási Hivatal honlapján

2021. október 12-én az Oktatási Hivatal közzétette honlapján azokat a mintafeladatokat, amelyek – elvileg – megfelelnek a módosított Nemzeti alaptantervre épülő vizsgakövetelményeknek. A bejegyzésben 16 érettségi tantárgy egy-egy közép- és emelt szintű feladatlapja érhető el – a javítási-értékelési útmutatók ezúttal a PDF dokumentumok végén olvashatók.

BŐVEBBEN

„Nem valósítják meg a kompetenciafejlesztésre vonatkozó célokat, jobbára csak ismereteket közvetítenek” – Arató László az új tankönyvekről

Az Oktatási Hivatal honlapja szerint 2021. május 5-én frissült a hivatalos tankönyvjegyzék. Az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv által kiadott tankönyvek az OH online katalógusában (PDF formátumban) és a Nemzeti Köznevelési Portálon (okostankönyvként) érhetők el, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából készült új irodalom és történelem tankönyvek pedig – amelyekkel idén bővült a tankönyvjegyzék – a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján tekinthetők meg (pontosabban: több fejezet fellapozható PDF formátumban). A Heti Világgazdaság augusztus 26-án megjelent szemléjében – itt – a 9. és a 10. évfolyam számára készült katolikus irodalom tankönyvekről ez olvasható: „[E]gész más minőséget képviselnek: az olvasás megszerettetése nemcsak lózung marad, de a szóbeli és írásbeli szövegalkotási feladatok, a beszúrt, ismeretbővítésre és okoseszközök használatára bátorító QR-kódok is egy XXI. századi könyvet mutatnak – korszaknyival megelőzve az Oktatási Hivatalban szerkesztetteket.”

A 2020 szeptemberétől bevezetett Nemzeti alaptanterv követelményeihez igazodó ötödikes és kilencedikes magyartankönyvekről először Schiller Mariann, a Magyartanárok Egyesülete választmányának tagja nyilatkozott még tavaly júniusban a HVG.hu és a 444.hu kérdéseire válaszolva, idén pedig az egyesület elnöke, Arató László értékelte a HVG-ben a hatodikos és a tizedikes állami irodalom tankönyveket. Az ME elnöke elmondta: a hatodikos irodalomkönyv „A” változatából szinte teljesen hiányoznak az olvasásélményt a fiatalokhoz közelebb hozni képes, kortárs szövegek. „Az ifjúsági regényt például a felnőtteknek írt Robinson Crusoe képviseli. XX. századi irodalom alig van benne, kortárs ifjúsági irodalom egyáltalán nincs. Míg a tavalyi ötödikes könyvhöz még rendelhető volt egy korábbi, több tucat népszerű, mai magyar szerző művét szerepeltető szöveggyűjtemény, az idei kínálatban már ez sem érhető el.”

BŐVEBBEN

Lapszéli jegyzetek a magyarérettségi részletes vizsgakövetelményeihez

Milyen előzmények után jelentek meg a módosított Nemzeti alaptantervhez igazított részletes vizsgakövetelmények? Milyen visszajelzéseket vettek figyelembe a követelmények összeállítása során? Mi változott a 2017-es követelményekhez képest, és mit lehet tudni az új írásbeli feladatokról? Milyen segédletek, mintafeladatok állnak ma a magyartanárok rendelkezésére? Hogyan érvényesülhet a tanári szabadság a szóbeli tételsor összeállításakor? Ezekre a kérdésekre kerestünk válaszokat a jelenleg elérhető nyilvános dokumentumok és szakvélemények alapján.

2021. július 16-án jelentek meg a közismereti érettségi vizsgatárgyak 2024-től érvényes részletes követelményei az Oktatási Hivatal honlapján. A magyarérettségi részletes követelményei – a kompetenciák, a témakörök és a vizsgaleírás – a honlapon a többi tantárgyéhoz hasonlóan egyetlen PDF dokumentumban érhetők el. A részletes követelmények eltérnek attól a tervezettől, amelyet az OH honlapján a 2021. március 31-ei közzétételtől április 14-ig 1500 (egyezerötszáz) leütésben minden érdeklődő véleményezhetett: „A véleményezés lehetősége – írták az OH akkori bejegyzésében – valamennyi szakmai szervezet és magánszemély számára nyitva áll.” (Az eredeti bejegyzés már nem érhető el, de a felhívás szövege elolvasható a Magyartanárok Egyesülete közösségi oldalán.) A felhívás azért is volt figyelemreméltó a magyartanítás átalakítását célzó új törekvések történetében, mert 2018 augusztusa, azaz a Nemzeti alaptanterv tervezetének megjelenése óta ez volt az első dokumentum, amelyet szakmai közösségek általánosan véleményezhettek.

BŐVEBBEN

Módszertani tábor az online térben

A Magyartanárok Egyesülete 2021. június 28. és július 2. között rendezte meg hagyományos szakmai-módszertani táborát – ezúttal a virtuális térben. Online táborunkban a szervezők és vendégeink mellett 42 érdeklődő kolléga vett részt Magyarországról, Romániából, Szlovákiából, Németországból, Olaszországból, valamint Indiából; az előadók, az író-olvasó találkozók résztvevői, illetve a műhelyfoglalkozások vezetői Magyarországról, Németországból (Terézia Mora), Norvégiából (Kun Árpád), Angliából (Nádasdy Ádám) és az Egyesült Államokból (Varga Valéria) jelentkeztek be a Zoom-on szervezett programokra.

BŐVEBBEN

Nyilvánosak a 2021. májusi érettségi feladatsorok és megoldókulcsok

2021. május 4-én, a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi másnapján váltak nyilvánossá a közép- és emelt szintű feladatsorok, illetve javítási-értékelési útmutatók. A középszintű feladatlap és megoldókulcsa, valamint az emelt szintű feladatlap és megoldókulcsa az Oktatási Hivatal honlapjáról (innen és innen) érhető el. A magyarérettségi napján – mint arról honlapunkon (itt) beszámoltunk – Arató László, a Magyartanárok Egyesülete (ME) elnöke és Schiller Mariann, az ME választmányának tagja értékelte a középszintű feladatsort. Olvasóink figyelmébe ajánljuk az ME honlapján a középszintű és az emelt szintű feladatsorok adatbázisát is, melyek segítségével az Oktatási Hivatal minden érettségi feladatsora és megoldókulcsa közvetlenül elérhető.

BŐVEBBEN