Nyilvánosak a 2020. júniusi emelt szintű érettségi vizsga tételei

Az Oktatási Hivatal (OH) 2019. december 3-án – az előző évek során megszokott október végi, november eleji dátumokhoz képest néhány hét késéssel – hozta nyilvánosságra a 2020. májusi-júniusi érettségi vizsgák anyagai között az emelt szintű tételek címét magyar nyelv és irodalomból. Az OH honlapjáról letölthetők a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételei is. (Mintatételeket és mintafeladatokat ezúttal nem tettek közzé, de az OH honlapján [itt] a 2018 novemberében feltöltött dokumentumok továbbra is hozzáférhetők.) A 2017 óta hatályos követelmények és a vizsgaleírás szintén az OH honlapján, az érettségi vizsgatárgyak menüpont alatt érhetők el. A megváltozott követelményekről a Magyartanárok Egyesülete 2016 októberében rendezett konferenciát: a vizsgaleírás és a követelmények összefoglalása az egyesület honlapján (itt) olvasható, a konferencián elhangzott módszertani előadások anyagai (diasorai) ugyanitt letölthetők.

 

Nyilvánosak a 2019. októberi érettségi feladatsorok és megoldókulcsok

2019. október 15-én, a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi másnapján váltak nyilvánossá a közép- és emelt szintű feladatsorok, illetve javítási-értékelési útmutatók. A középszintű feladatlap és megoldókulcsa, valamint az emelt szintű feladatlap és megoldókulcsa az Oktatási Hivatal honlapjáról (innen) érhető el. A kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételei, az emelt szintű szóbeli tételek, valamint a szóbeli vizsgákhoz készült minta-tételfeladatok 2019 júliusa óta nyilvánosak: ezek a dokumentumok szintén az Oktatási Hivatal honlapján, az őszi vizsgaidőszak nyilvánosságra hozott anyagai között (itt) érhetők el. A Magyartanárok Egyesülete honlapján már hozzáférhető a középszintű és az emelt szintű feladatsorok frissített adatbázisa: itt az Oktatási Hivatal, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet minden eddigi érettségi feladatsora és megoldókulcsa közvetlenül elérhető.

BŐVEBBEN

„A múlthoz való kapcsolódás médiuma” – Arató László Kölcsey Ferenc Himnuszáról

Kölcsey Ferenc autográf kézirata az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Kézirattárában

„Nagyon szerencsések vagyunk, ugyanis a mi nemzeti himnuszunk nemcsak jelkép és ereklye, hanem nagy vers is egyben. […] [T]öbbek között azért nagy vers, mert a magyar közérzület évszázados hagyományát és meghaladásának közös vágyát hordozza és fejezi ki” – mondja Arató László az Érettségi videók Kölcseyről szóló epizódjában (itt). Az elemzés – részben – Arató Lászlónak azon a tanulmányán alapul (Az irodalomóra rétegei – Kölcsey Ferenc: Himnusz), amely az Iskolakultúra 1995/6–7. számában (itt és itt), majd az Irodalomtanítás az ezredfordulón című, Sipos Lajos által szerkesztett tanulmánykötetben is megjelent (Celldömölk, Pauz-Westermann Könyvkiadó, 1998.). Az Iskolakultúra említett száma a folyóirat digitális archívumában (itt) 2018 októbere óta hozzáférhető. Arató László tanulmányát nemcsak a szépirodalmi alkotásokra, elméleti munkákra – többek között Hankiss Elemér, Paul Ricœur, Szörényi László tanulmányaira – való hivatkozások, hanem az oktatásmódszertani megállapítások miatt is érdemes újraolvasni.

BŐVEBBEN

„Költészet, nem kordokumentum” – Arató László Balassi Bálint Katonaénekéről

Balassi In laudem Confiniorum című verse az 1690-es lőcsei kiadásban (MEDiT, 2019)

„Az »Egy katonaének« Balassi legismertebb, legtöbbet idézett verse. Általában úgy szokták értelmezni mint olyan verset, amely a végvári életről, a katonaélet szépségeiről és nehézségeiről szól. Van azonban egy kis baj: Balassinak nincsenek igazi vitézi versei, melyek a végvári életről szólnának. Az »Egy katonaénekben« lefestett öltözék, harcmodor, fegyverzet egyáltalán nem a végvári élet öltözéke, harcmodora és fegyverzete… A vers tehát költészet, nem kordokumentum” – mondja Arató László az Érettségi videók Balassi Bálint költészetéről szóló epizódjában. Közismert, hogy a Balassi-versek felosztásának hagyománya attól a 17. század elején élt irodalmártól ered, aki összeállította azt a kéziratos gyűjteményt, amelynek fennmaradt másolatát Balassa-kódex néven is ismerjük. Arató László szerint a kódex gyakran idézett bevezetője „világosan kimondja, hogy a verseskötet – az életmű nagy része – döntően szerelmes versekből áll, és csak »egynéhány isteni dicsíret és vitézsígről való ének« van benne.” Ez a csoportosítás végeredményben hasznosnak mondható, hiszen az 1874-ben megtalált kódexben olvasható kései felosztásnak köszönhetően a különböző korszakok és szerzők – Adytól József Attiláig, illetve Orbán Ottótól Kovács András Ferencig – mind megtalálhatták a maguk Balassiját. Az 1970-es évek végén készült reformtankönyv-sorozat Balassi-fejezetének szerzője, Horváth Iván irodalomtörténész nyomán Arató László mégis azt javasolja, hogy a versek tematikus megközelítése helyett inkább Balassi Maga kezével írt könyvét, a töredékben fennmaradt, de megszerkesztett verseskötetnek a kompozícióját vizsgáljuk meg – mint önéletrajzi fikciót: „Ez a verses én-regény talán még izgalmasabb, mint az egyes versek külön-külön. S hogy miről szól ez a regény? Credulusnak, a hiszékeny hősnek a kudarcairól, amelyek során létrejön a nagy mű.” Arató László szerint a Balassi-versek beszélője, a kötetkompozíció hőse a „kudarcrögzítés bajnokaként” értelmezhető, az olvasó előtt pedig a megváltásra és bűnbocsánatra vágyakozó, esendő ember nagyszabású portréja rajzolódik ki. Ebben az összefüggésben is értelmezhető tehát az Egy katonaének, avagy az In laudem Confiniorum című költemény.

BŐVEBBEN

Nyilvánosak a 2019. májusi érettségi feladatsorok és megoldókulcsok

Fotó: Eduline

A magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi másnapján, 2019. május 7-én váltak nyilvánossá a közép- és emelt szintű feladatsorok, illetve javítási-értékelési útmutatók. A középszintű feladatlap és megoldókulcsa, valamint az emelt szintű feladatlap és megoldókulcsa az Oktatási Hivatal honlapjáról (innen) érhető el. Az írásbeli érettségi napján – mint arról honlapunkon (itt) beszámoltunk – Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke többek között az Index, az Eduline, valamint a közmédia, az RTL Klub és az ATV kérdéseire válaszolva értékelte a középszintű feladatsorokat. A kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételei, az emelt szintű szóbeli tételek, valamint a szóbeli vizsgákhoz készült minta-tételfeladatok 2018 novembere óta nyilvánosak, ezek a dokumentumok honlapunkon keresztül (innen) is elérhetők. Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunkon a középszintű és az emelt szintű feladatsorok adatbázisát is, melyek segítségével az Oktatási Hivatal, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet minden érettségi feladatsora és megoldókulcsa közvetlenül elérhető.

BŐVEBBEN

„Jó írásbeli, kisebb hibákkal” – Arató László a magyarérettségi feladatairól

Fotó: Balogh Zoltán – MTI

2019. május 6-án került sor a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgákra közép- és emelt szinten. A feladatsorok és a javítási-értékelési útmutatók az előírásoknak megfelelően a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal honlapjára. (A kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételei, az emelt szintű szóbeli tételek, valamint a szóbeli vizsgákhoz készült mintatételek 2018 novembere óta nyilvánosak, ezek a dokumentumok honlapunkon keresztül is elérhetők.) Az írásbeli napján Arató László az Index és az Eduline oktatási portál kérdéseire válaszolva így értékelte a középszintű feladatsort: „Vannak benne apróbb csapdák és hibák, de alapvetően jó írásbeliről van szó, a gyakorlati szövegalkotás és az érvelés például hibátlan feladat.” A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint a középszintű írásbeli két műelemzési feladata közül a diákok nagy része általában a novellaelemzés mellett dönt, „ám látható egy olyan tendencia, hogy a feladatsor összeállítói a novellaelemzés abszolút uralmával szemben az összehasonlító elemzés felé próbálják orientálni a gyerekeket.” Így került két közismert és népszerű költő, József Attila (Kertész leszek) és Radnóti Miklós (Istenhegyi kert) egy-egy ismertebb versével párba a diákok számára ismeretlen Mándy Iván novellája (Nyaralás) – írja az Eduline.

BŐVEBBEN

„Maga a katarzis” – Arató László elemzése Vörösmarty Mihály A vén cigány című verséről

„Először egy vallomás. Én ezt a verset azért szeretem, mert az öngyógyító dühöngés művészete, a kiolvadó biztosítékoké. Az ember jól kidühöngheti, kiőrjöngheti magát vele – és benne. Segít sisteregni, a gőzt kiereszteni. Fölforr és megtisztul általa – és benne – az ember. Ez a vers maga a katarzis” – ezzel a vallomással kezdi Arató László Vörösmarty Mihály A vén cigány című versének elemzését abban a videóban, amely a Nemzedékek Tudása Akadémia sorozata számára készült, s amely 2014 áprilisától a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (NTK) honlapján volt megtekinthető. 2019 áprilisától a sorozat – a Perfekt Zrt. jóvoltából – honlapunkon is hozzáférhető.

Az NTK 2014 októberében mint önálló gazdasági társaság megszűnt, tevékenységét az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) vette át, a kiadó honlapja azonban – az OFI honlapjának bejegyzése szerint – 2015. augusztus végéig elérhető volt. A Nemzedékek Tudása Akadémia videói nem csak az NTK honlapjáról voltak elérhetők: Érettségi videók néven közösségi oldal és YouTube-csatorna segítette a hozzáférést. A videók közreadását többek között a Nyelv és Tudomány, valamint a Modern Iskola is méltatta – az utóbbi portálon 2014 májusában egy interjú is megjelent a tananyagok iskolai felhasználásáról. A Magyartanárok Egyesülete (ME) közösségi oldalán 2014 áprilisától több képes bejegyzésben is felhívtuk a figyelmet a sorozatra, a videók hiperhivatkozásait honlapunkon is megosztottuk. 2016 tavaszán a Nemzedékek Tudása Akadémiától egy távoktatási központ megvásárolta a sorozatot: a közösségi oldalt és a YouTube-csatorna videóit törölték, és ezzel az ingyenes elérés lehetősége – mint arról honlapunkon (itt) beszámoltunk – megszűnt. 2019 februárjában a Perfekt Zrt. – amely a távoktatási központtól korábban visszavásárolta a jogokat – az ME rendelkezésére bocsátotta a videókat, amelyeket YouTube-csatornánkon most újra megosztunk minden érdeklődővel. (A sorozat új címét – Érettségi felkészítő – a jogtulajdonostól kapta.)

BŐVEBBEN

Emelt szintű érettségi feladatok, mintafeladatok az Oktatási Hivatal és az OFI honlapján

Frissítés: Bejegyzésünk már tartalmazza a 2020. májusi érettségi feladatsort, valamint a hozzá kapcsolódó javítási-értékelési útmutatót is. (2020.05.05.)

2019. február 22-én tettük közzé honlapunkon (itt) az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Oktatási Hivatal (OH) honlapján elérhető középszintű érettségi feladatsorok listáját. Mint ismeretes, 2017-től új vizsgaleírás és vizsgakövetelmények szerint zajlanak az érettségi vizsgák magyar nyelvből és irodalomból. 2015 őszén az OFI honlapján (itt) váltak elérhetővé az első közép- és emelt szintű mintafeladatsorok, majd 2016 őszétől az OH honlapján (legutóbb itt) szintén megjelent több mintatétel és mintafeladat. Az alábbi feladatbank elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészítésben nyújthat segítséget. Listánk az összes eddigi mintafeladat, központi emelt szintű érettségi feladatsor és javításiértékelési útmutató hiperhivatkozását tartalmazza, de szerepelnek rajta a szövegértési (nyelvi-irodalmi műveltségi) és szövegalkotási feladatok témái, illetve a műelemzésre kijelölt alkotások szerzői, címei is. Mivel a korábbi emelt szintű feladatsorokból ismerős gyakorlati írásbeliség (gyakorlati szövegalkotás) – választható feladatként – 2017-től a középszintű feladatsorokban kapott helyet, feladatbankunk a középszintű érettségi vizsgára készülők számára is hasznos lehet.

BŐVEBBEN

Középszintű érettségi feladatok, mintafeladatok az Oktatási Hivatal és az OFI honlapján

Frissítés: Bejegyzésünk már tartalmazza a 2020. májusi érettségi feladatsort, valamint a hozzá kapcsolódó javítási-értékelési útmutatót is. (2020.05.05.)

2017-től – mint arról többször is beszámoltunk – megváltoztak a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga követelményei. Az alábbi feladatbankot elsősorban azzal a céllal adjuk közre, hogy segítséget nyújtson a középszintű érettségi vizsgára való felkészítésben. 2015 őszén az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján (itt) váltak elérhetővé az első közép- és emelt szintű mintafeladatsorok, majd 2016 őszétől az Oktatási Hivatal (OH) honlapján (legutóbb itt) szintén megjelent több mintatétel és mintafeladat. Feladatbankunk nemcsak az összes eddigi mintafeladat, központi középszintű érettségi feladatsor és javításiértékelési útmutató hiperhivatkozását tartalmazza, de szerepelnek benne a szövegértési és szövegalkotási feladatok témái, illetve a műelemzésre kijelölt alkotások szerzői, címei is.

BŐVEBBEN

Nyilvánosak a 2019. júniusi emelt szintű érettségi vizsga tételei

Az Oktatási Hivatal honlapján 2018. november 9-én hozták nyilvánosságra a 2019. májusi-júniusi érettségi vizsgák anyagai között az emelt szintű tételek címét magyar nyelv és irodalomból. A honlapról a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételei is letölthetők. Az OH honlapján meg lehet tekinteni mintatételeket az emelt szintű, illetve a középszintű vizsgákhoz (a mintatételek ezúttal sem a most közzétett tételsorokhoz kapcsolódnak); ugyanitt letölthető több közép- és emelt szintű írásbeli feladatsor javítási-értékelési útmutatóval, valamint a helyesírás és az íráskép értékeléséről szóló melléklet is. A 2017 óta hatályos vizsgakövetelmények és a vizsgaleírás szintén az OH honlapján, az érettségi vizsgatárgyak menüpont alatt érhetők el. A megváltozott vizsgakövetelményekről a Magyartanárok Egyesülete 2016. október 22-én tartott konferenciát. A vizsgaleírás és a vizsgakövetelmények összefoglalása az egyesület honlapján is megtekinthető, a konferencián elhangzott módszertani előadások anyagait ugyanitt találják.

Az emelt szintű tételsor 12. irodalomtételéhez olvasóink figyelmébe ajánljuk Arató László diasorát is, mely a 2017 áprilisában rendezett In memoriam Esterházy Péter című egyesületi konferencia egyik módszertani szemináriumához készült.

BŐVEBBEN