Tanári segédanyag Szántó T. Gábor 1945 (Hazatérés) című novellájához

Szántó T. Gábor Hazatérés című elbeszéléséhez készült oktatási segédanyagot tett közzé honlapján a Zachor Alapítvány. Az óravázlatból és tanulói feladatlapból álló segédanyag – Moldvay Zsolt és Vida Nárcisz munkája – két tanórára tervezve biztosít szempontokat és feladatokat az 1945 című film alapjául szolgáló novella értelmezéséhez.

A Hazatérés az Élet és Irodalom (ÉS) 2004/15. számában jelent meg először. A szöveg az ÉS honlapján – nem előfizetők számára egy rövid reklám megtekintése után – érhető el, nyomtatott változata 1945 (Hazatérés) címmel a szerző 1945 és más történetek című kötetében olvasható.

BŐVEBBEN

Reklámok

Digitálisan elérhető lett a Módszertani kézikönyv!

Képtalálat a következőre: „Pethőné Nagy Csilla Módszertani Kézikönyve”Pethőné Nagy Csilla Módszertani kézikönyve Cserhalmi Zsuzsa Amit a irodalomtanításról tudni kellene… című örökbecsű darabja mellett a hazai magyartanárképzés másik alapműve. A Pethőné-tankönyvek első generációjához hasonlóan a Kézikönyv is a néhai Korona Kiadó gondozásában jelent meg 2005-ben. A manapság könyvtárakból is nehezen hozzáférhető kiadvány immáron hozzáférhető digitálisan. A Kézikönyvben aprólékosan bemutatott tanári módszereket a tankönyvcsaládhoz készített 16 oldalas módszertani füzet foglalja össze, melyet már a Nemzedékek Tudása Kiadó – korábbi nevén Nemzeti Tankönyvkiadó – adott ki, s mely hasonlóan a Kézikönyvhöz, szintén elérhető az OFI honlapján.

A Kézikönyv célja, hogy a tankönyvcsaládot megalapozó tudományelméleti, szemléleti hátteret explicitté tegye, emellett a pedagógiai és metodikai vonatkozásokat bemutassa, így könnyítve meg a tankönyvek alkalmazhatóságát, a tanulási folyamat szervezését, az ötletgyűjtést, a módszerek és technikák megfelelő kiválasztását és felhasználását, hiszen ahogy Pethőné is hangsúlyozza a Bevezetésben: „a tankönyvek anyaga pusztán egyfajta kínálat, amely súlyozást, válogatást, választást, döntést igényel, vagy épp kiegészítésre ösztönöz.” A tudományelméleti keret, a munkaszervezési módok, munkamódszerek és technikák részletezése után a Kézikönyv konkrét tanmeneteket is javasol az egyes évfolyamokra lebontva.

Bővebben

Segédanyag a budaörsi Latinovits Színház Álarcosbál című előadáshoz

Részlet Gyeskó Ágnes tanári anyagából:

“Lermontov Puskin mellett az orosz romantika másik legnagyobb alakja. Legismertebb műve egy regény, címe Korunk hőse. Ezt a verses drámáját, az Álarcosbált a szentpétervári (a 19. században főváros volt) orosz nemesi társaságban szerzett tapasztalatai alapján írta. A darab fordítója Áprily Lajos.
A főhős, Arbenyin fiatalon kiégett, a társaságból és saját múltbeli énjéből kiábrándult, magának való alak. Hasonlít a byroni spleen ihlette Anyeginhez. (Neve is hasonló hangzású, keresztneve pedig szintén Jevgenyij.) Nem „felesleges ember”, inkább különös ember. Nehezen tud elköteleződni. Saját csigaházában, visszavonultan él naiv, fiatal feleségével. Nyina szereti férjét, de annak zárkózottsága, titokzatos mogorvasága riasztja, úgy érzi, Arbenyin nem szereti őt.

Bővebben

Az Örkény színház tanári segédanyaga Csehov Három nővéréhez

Az Örkény Színház előadása (fotó: Horváth Judit)

A tanári segédlet ismeretanyagot és az iskolai órán felhasználható, kreatív és elemző feladatokat is tartalmaz, megoldási javaslatokkal, képekkel, módszertani javalatokkal együtt.

Részlet az anyag bevezetőjéből: “A 19. és a 20. század fordulóján alkotó Csehov – Shakespeare mellett – a mai színházak leggyakrabban játszott szerzője. A rendezők és a színészek egyaránt folyamatos kihívásnak tekintik az orosz író sokrétű, az élet ellentmondásait megélő, bonyolult alakjainak színpadra állítását. A komikus és tragikus elemek, a pátosz és a nevetés különleges vegyítése az emberi természet éles szemű és elmélyült ismeretéről árulkodik.

Bővebben

„Belső végzetszerűség” – Módszertani javaslatok az Arany-balladák tanításához

Összhangba hozhatók-e Arany János Széptani jegyzetei (15. §) az irodalomtudomány újabb megközelítéseivel? Mit gondolnak Arany balladáinak fiatal olvasói, a mai középiskolások a végzetszerűségről és a szabad akaratról? A példázatosság helyett értelmezhetjük-e a balladákat olyan szövegekként, melyekben a létezés ismeretlen erői tárulnak fel a szereplők és a befogadók előtt? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ az Új Köznevelés 2017/5. számában megjelent módszertani tanulmányában Hudáky Rita magyartanár.

„A balladai hőst az eposzival szemben nem külső, hanem »belső végzet« fosztja meg szabad akaratától, hiszen ő saját késztetései, ösztönei játékszerévé válva szenved el tragikus sorsot, vagy válik tragédia okozójává. Könnyen lehet – írja a Belső végzetszerűség című módszertani tanulmány szerzője –, hogy a »bűn és bűnhődés« egymást feltételező ellentétének fókuszba állítása helyett érdemes a balladákat a kontrollálatlan vagy reflektálatlan belső (lelki vagy ösztönszintű) késztetések hatásmechanizmusai felől megfigyelni. Amikor Arany »végzetszerűségről« beszél, akkor talán arra is felhívja a kései olvasó figyelmét, hogy a lélektani balladák önmagukban és feloldás nélkül szemlélt, tragikus történései felkavaróbban és húsba vágóbban szólítanak meg, mint ha a bűnhődés törvényszerűségének – talán megnyugtatóbb, de mindenképpen didaktikusabb – állítását keressük bennük.” 

BŐVEBBEN

Rövidfilmek és tanári segédanyagok a Faludi Ferenc Akadémia honlapján

Képtalálat a következőre: „Rövidfilmes segédanyag tanároknak”

A Faludi Ferenc Akadémia Rövidfilmes segédanyag tanároknak címmel tett közzé válogatást a nemzetközi filmszemléire beérkezett alkotásokból. A gyűjtemény harminc rövidfilmet tartalmaz, ezek mindegyikéhez tartozik egy rövid tartalmi ismertető, korosztályi ajánlás, háttér-információk (pl. a filmben előforduló fontosabb ismeretlen fogalmak magyarázata), valamint az adott film filmnyelvi sajátosságainak elemzése (formanyelvi megjegyzések). A választott film feldolgozásában módszertani ötletek, a filmről folytatott beszélgetést elindító- továbbvivő kérdések és néhány filmkockából álló képgaléria is segítenek. Ezen kívül általános módszertani bevezetőt és műfaji összefoglalót is találunk a segédanyagban. A rövidfilmek betűrendben szerepelnek, a keresgélést azonban megkönnyíti, hogy korosztályok szerint, illetve a bőséges címszókínálat alapján is kereshetünk. Ezek a címszavak a filmekhez tartozó segédletben is fel vannak tüntetve, így tulajdonképpen a filmről folytatott beszélgetés során sorvezetőként, vagy a film megtekintése előtt, egyfajta ráhangolódásként is felhasználhatók. A legtöbb film magyar nyelvű, emellett azonban angol, finn, iráni, lengyel, mexikói, osztrák, spanyol, ukrán alkotások is megtalálhatóak a gyűjteményben, ezeket magyar felirattal lehet megtekinteni. A legrövidebb film három, a leghosszabb 24 perces, a legtöbb film azonban 10-15 perc hosszú, így egy tanórán egy film akár kétszer is megtekinthető. A filmek műfaja is változatos, az élőszereplős kisfilmek mellett animációs film, dokumentumfilm, filmetűd is szerepel a listán. A filmek megtekintése – az anyagokkal való visszaélés elkerülése érdekében – regisztrációhoz kötött, a hozzáféréshez szükséges kód az info@faludiakademia.hu email-címen igényelhető.

Bővebben

Digitális tananyag az 1945 című film elemzéséhez

2017. április 20-tól vetítik a hazai mozikban Török Ferenc többszörös díjnyertes alkotását, az 1945 című filmet, mely Szántó T. Gábor Hazatérés című elbeszélése nyomán készült. (Az elbeszélés a szerző legújabb, 1945 és más történetek című kötetében is olvasható.) A filmhez 1945 – Hazatérés címmel digitális tananyag készült, mely a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) Soá Alapítványának oktatási platformján érhető el. A tananyag történelmi dokumentumokat és a Vizuális Történeti Archívumból származó videóinterjúkat tartalmaz, valamint részleteket a filmből és Szántó T. Gábor elbeszéléséből. „A feladat soránolvasható az alapítvány honlapjána diákok megismerkednek a háborút követő összetett történelmi helyzettel, különböző magatartásformákat értelmeznek és elemeznek a túlélőkkel készült videóinterjúk részletei és a filmrészletek megtekintésekor. A feladat lehetőséget nyújt arra, hogy a múlt eseményeit feldolgozva fogalmazzanak meg gondolatokat a történtek jelenre való hatásairól.”

Bővebben

Színházi segédanyag a Mesél a bécsi erdő-höz

Tanári segédlet készült Ödön von Horváth legnépszerűbb darabjához, amit az Örkény Színház tűzött műsorára. A rengeteg szereplőt felsorakoztató és helyszínek sokaságára megálmodott „népszínjáték” látszólag könnyed hangütését hamar elkezdik átszínezni a disszonanciák: az egyre harsányabbá váló kegyetlen nevetés mellett párhuzamosan építkezik egy érzelmes, sőt szentimentális szál.

A különleges sorsú írótól nem áll távol némi tanáros hevület, amikor az emberi gyarlóságokat ostorozó kritikáját erős társadalomkritikus hanggal ötvözi. Az Örkény Színház előadása eredeti idején és helyén, azaz az első világháború utáni Bécsben tartja meg a történetet –, a történelmi korproblémák általánosító vagy jelenre vetített olvasatának megfogalmazását a nézőkre bízza.

16 éves kor fölötti diákokkal a magyar, a történelem vagy az etika óra is alkalmas a darab és az előadás által felvetett kérdések megbeszélésére – ennek a korosztálynak ajánlható leginkább a Mesél a bécsi erdő. Fő témák, kapcsolódási pontok:

Bővebben

56-os memoár az Örkényben – letölthető infofüzettel tanároknak, diákoknak

“Eörsi István „börtönkönyve” nem sokkal a rendszerváltás előtt jelent meg először szamizdat kiadványban, majd később legálisan is. A könyv címe – Emlékezés a régi szép időkreironikus, hiszen a szerző 1956 decemberétől 1960 augusztusáig viselt börtönbüntetésének eseményeit idézi fel.

Eörsi a visszaemlékezésében élesen, szinte provokatívan képviseli saját értékeit, helyenként meghökkentő könnyedséggel és természetességgel fogadja azt, ami vele és körülötte történt. Többnyire nem vesződik azzal, hogy egy-egy névhez vagy körülményhez magyarázatokat fűzzön – csakis arról mesél, ami az adott pillanatban őt magát érdekli. Individualista szellemként szívesen engedi szóhoz jutni a „benne lappangó moralistát”, és morális következtetéseit öntörvényűen vonja le. Nézőpontja lehengerlően domináns, nem kerülnek egymás mellé több- vagy másféle igazságokat keresgélő, tépelődést mutató, netán másféle társadalmi tapasztalatok iránt érdeklődő szólamok.”

A diákoknak szóló infofüzet tartalmazza azokat az ismereteket, amelyek segítik Eörsi történetének pontos megértését, követését, és megbeszélni, gondolkozni való kérdéseket is felvet.

A tanároknak szóló füzet többet kínál: életrajz, mini lexikon, a perek összefüggései, irodalmi párhuzamok…

A füzetek az Örkény előadásaihoz készült tanári segédletekkel együtt letölthetők: itt

Válogasson további színházi előadásokhoz készült tanári segédanyagok között: itt!

Új színházi segédanyag – A nagy Romulus (Budaörsi Latinovits Színház)

Részlet a Gyeskó Ágnes által írt tanári segédletből:

“Az irodalom tananyagba illesztve a darabot és az előadást is a középiskola mind a négy évében, sőt az általános iskola utolsó évében is lehet tanítani. Különösen ajánlott a 12. évfolyamon a modernség és az utómodernség irodalmának tanításakor, a brechti drámával való megismerkedéskor ill. az egzisztencialista irodalom tanításakor. Össze lehet hasonlítani egyrészről pl. Brecht más részről akár Kafka világával Dürrenmattét. A katasztrofizmus irányzatának bemutatására is alkalmas a mű (Bulgakov mellett vagy akár a disztópiákról tanultak kiegészítéseképpen), hisz Dürrenmatt is úgy vélekedik a világról, mint ami erkölcsi értelemben megérett a pusztulásra.

Képtalálat a következőre: „budaörs nagy romulus”

Minthogy a komikum minden fajtája megtalálható a műben és az előadásban is, jól tanulmányozhatóak ezek az esztétikai minőségek bármilyen tananyaghoz kapcsolva. Mind a régi NAT 10-es dráma tantárgyának keretében, mind az új NAT 9-10. osztályos tánc és dráma anyagába illesztve sok lehetőséget ad az előadás a nem realisztikus, stilizált és elidegenítő effektusokkal élő színházi nyelv, előadásmód megértésére.

Bővebben