A mélyben (Éjjeli menedékhely) – az Örkény Színház tanári segédanyaga

Gorkij legismertebb színdarabját eredeti színtere és jellemei, izgalmas etikai és filozófiai problémafelvetései teszik vonzóvá a színházi alkotók és a nézők számára. A darab születésekor felkavaróan újszerűnek bizonyult az orosz társadalom alján-peremén élő emberek ábrázolása, amely nem hasonlított a szegények, az „egyszerű emberek” korábban megszokott, romantizáló színpadi megjelenítéséhez. A kortárs előadások egyik legfontosabb tétje, hogy sikerül-e érvényesen újrahangszerelni az érzékeny társadalmi szituáltság realizmusát és a filozofikus („nagy emberi”) kérdések kihangosítását támogató stilizáltságot –, illetve a kettő közötti viszonyt. Azoknak a tanároknak, akik iskolai csoporttal készülnek megnézni az előadást, ugyanez a két terület: a társadalmi realizmus és a filozofikus kérdések kínálkoznak a színházlátogatást előkészítő és feldolgozó órák elsődleges fókuszául. A tanítási segédletben a darab cselekményváza és szereplőinek bemutatása után felkészítő és feldolgozó feladatok, valamint hozzájuk kapcsolódó tanári jegyzetek olvashatók.

Bővebben

Óravázlat Kemény István Nílus című kötetéhez

Képtalálat a következőre: „kemény istván nílus”Az Aegon Művészeti Díj honlapján megjelent a Kemény István legújabb verseskötetéhez készült óravázlat. Szerzője, Arató László a következő bevezetővel ajánlja a művet:

„Az új kötet újdonsága, hogy a rációhoz, az alapvetőnek tartott értékekhez való konzervatív ragaszkodást ezúttal egy általánosként tapasztalt post-truth világállapotban, ahhoz viszonyulva, azt belülről átélve fogalmazza meg. Az egész kötet kohézióját teremti meg, hogy van egy központi témája: az igazságérvény igényének fenntartása a post-truth, az igazság utáni korszakban. Egy igazságról lemondó periódusban keresi az igazságot, egy történelem utáni korban vizsgálja a történelmet. Nem véletlen, hogy az igazság a kötetnek olyan gyakran ismétlődő kulcsszava, mint A királynál című kötetben a szív, szívem. Ugyanígy központi szó a remény. Ezek köre a nagyon régimódi fogalmak köré épül a kötet.

BŐVEBBEN

Tanári segédanyag Az üvegbúrához (Örkény Színház)

Harmincegy éves korában, öngyilkossággal vetett véget életének a huszadik századi amerikai irodalom egyik legígéretesebb költője, Sylvia Plath (1932–1963). Plath egyetlen regénye, Az üvegbúra (1963) egyes szám első személyben meséli el egy fiatal lány küzdelmét a mentális összeomlással, az öngyilkosság vágyával és az életben maradással. A Zabhegyező női párjaként emlegetett elbeszélés radikálisan szubjektív módon számol be a felnőtt lét elején átélt kétségbeesett bizonytalanságokról, önértékelési zavarokról, útkeresésről.

A regényből készült színházi adaptáció könnyen követhető, a történet nem okoz megértési nehézségeket. A felkészüléshez készített tanítási segédanyag elsősorban az eredeti mű és az előadás kultúrtörténeti, lélektani, társadalomtörténeti vonatkozásainak megértését és a reflektív (túlzott azonosulást elkerülő) befogadói attitűd kialakítását támogatja.

BŐVEBBEN

Óravázlat Szvoren Edina Verseim című kötetéhez

„Azt csinálja, amihez boszorkányos módon ért. Mintha mindent tudna a műfajról, a novelláról; annak alakíthatóságáról, csak a beavatottak számára feltárulkozó természetrajzáról” – írja Szakács Emília, a Verseim című Szvoren Edina-novelláskötethez készült tananyag szerzője. A tananyag a Verseimnek mind a tizenhárom novellájáról finom, megvilágító elemzést ad, nem egyszer olyan összefüggéseket is feltárva, amelyeket eddig a kritika nem vett észre. A tizenhárom novellából öthöz részletes, nyolchoz rövidebb feladatsor tartozik. A feladatok a befogadásközpontú interaktív-reflektív eljárások egész arzenálját alkalmazzák. A tevékenységtípusok között az eligazodást ikonok biztosítják. A hatalmas anyagból, persze, a tartalomjegyzék alapján válogatni kell. Az oktatási csomagnak – a digitális tanulást lehetővé téve – egy, a Verseim-kötethez tartozó közösségi oldal is a része, mely a műveken és tananyagokon kívül interjúkat és más érdekességeket tartalmaz. A posztok és a hozzászólások lehetővé teszik a kötetről való nyilvános és közös gondolkodást.

BŐVEBBEN

Óravázlat Takács Zsuzsa A Vak Remény című kötetéhez

2019 Aegon-díjas könyvéről, a Takács Zsuzsa egész eddigi életművét átfogó, de egészen friss versek ciklusait is tartalmazó kötetről, A Vak Reményről Mozer Tamás írt kivételesen mély és gazdag tananyagot, mely a korai, a későbbi és a legújabb versekhez kapcsolódó feladatokat és elemzéseket egyaránt tartalmaz. Az első egység a tárgyiasság fogalmára koncentrál és a költő korai verseiből veszi a diákok által a tárgyiasság, személytelenség–személyesség skáláján elhelyezendő példákat. A második anyagrész kutya- és farkasversekkel foglalkozik: többek között Petőfi- és Pilinszky-művekkel való összevetésben a feladatok és az elemzések azt vizsgálják, hogyan alakul a szimbólumok jelentése, például miképpen válik a farkas némileg a bibliai bárány megfelelőivé. A versek és értelmezéseik El Kazovszkij híres kutyás festményeinek értelmezésével kerülnek új dimenzióba. A látásról szóló tananyagban is nagy szerepe van a festményeknek, ezúttal Egon Schiele műveinek, melyek vizsgálata szervesen adódik a festő modelljének és szeretőjének elemzett versmonológjából. Alapvető női–emberi viszonyokról szólnak a hol az anya, hol a gyermek nézőpontjából felhangzó anya–gyermek versek, majd a kamaszversek, illetve a szerelmes és az anya haláláról beszélő költemények. Külön fejezetet kapnak Takács Zsuzsa istenkereső–létértelmező versei is. Végül A Vak Remény ciklus versei, a kötet elején álló legújabb művek kerülnek sorra, közöttük a világhálón több mint százezer felhasználó által megosztott Ha van lelkünk ugyan megközelítését segítő feladatsor és elemzés. A módszertanilag rendkívül sokszínű és mélyreható elemzéseket tartalmazó tancsomagnak a diasoron kívül része egy alaposan kidolgozott óravázlat-sorozat is.

BŐVEBBEN

Óravázlat Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című regényéhez

Krusovszky Dénes Akik már nem leszünk sosem című regénye a 2018-as könyvhétre jelent meg a Magvető Kiadó gondozásában. 2019-ben elnyerte a Libri közönségdíját, valamint felkerült az Aegon Művészeti Díj és a Merítés-díj tízes listájára. A könyv középiskolai feldolgozásához nyújt segítséget Kertész Rita, a budapesti Eötvös József Gimnázium magyartanára, aki óravázlatát elsősorban a 11–12. évfolyam diákjainak ajánlja. A regény olyan fontos, a diákságot alapvetően érintő kérdéseket mozgósít, mint a személyes útkeresés, a céltalanság, a családi és szociális kapcsolatok szerepe, valamint az emlékek és az én környezetéhez kapcsolódó történelmi események önértelmezésre, önképformálásra gyakorolt hatása. A tananyag szerzője rámutat, hogy a regény milyen irodalmi művekkel lép párbeszédbe, azaz milyen szövegek mellett olvastatható, tanítható (pl. Ottlik Géza: Iskola a határon; Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés; Mellettem elférsz; Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia).

BŐVEBBEN

Óravázlat Mán-Várhegyi Réka Mágneshegy című regényéhez

Mán-Várhegyi Réka első regénye, a Mágneshegy 2018 májusában jelent meg a Magvető Kiadó gondozásában, a kötet 2019-ben az Aegon Művészeti Díj és a Libri-díj tízes listájára is felkerült. A könyvhöz Gyeskó Ágnes, a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium magyartanára készített óravázlatot, elsősorban a végzős diákok számára ajánlva a regényt. „Egy egyetemre készülő diáknak – írja Gyeskó Ágnes a tananyag bevezetőjében – igen tanulságos szembenézésre ad lehetőséget: a tudományos élet kicsinyes játszmáit, a hierarchiában való előrejutás törvényszerűségeit, a kiszolgáltatottság sokféle arcát, a konferenciákon résztvevők érdektelenségét, a divatos irányzatok efemer jellegét mutatja meg rendkívül erős iróniával, szórakoztatóan szatirikusan. Az értelmiségi családokban felnövekvő embereknek éppúgy érdekes lehet, mint azoknak, akik épp most készülnek értelmiségivé válni. Megmutatja a regény ennek a folyamatnak a nehézségét, sőt, talán a lehetetlenségét is. Kissé kiábrándultnak és keserűnek tűnhet, egyes kritikusok viszont épp a mű boldogságáról írnak. Azzal a felelősséggel is szembesít, mit jelent a társadalomról gondolkodni, a társadalom egyes csoportjaival tudósként, értelmiségi felelősséggel foglalkozni, és milyen lehetőség van egyáltalán a segítségre, tud-e egy kutató a munkájával bármit befolyásolni. Miért nem lehetséges ill. nehéz a társadalmi mobilizáció, milyen kulturális, kommunikációs szakadékok, miféle előítéletek tagolják a világunkat. Felveti a női szerepekkel kapcsolatos kérdéseket is. A regény akkor játszódik, amikor a mai diákok szülei voltak fiatal felnőttek, közvetlenül az ő születésük előtt. A regénybeli Zsuzsival kb. egyidősek reális időben mérve, tehát a szüleik közelmúltjába utazhatnak el.”

BŐVEBBEN

Óravázlatok az Aegon Művészeti Díj honlapján a 2019-es jelöltek műveihez

Az Aegon Művészeti Díj honlapjára szeptemberben kerülnek fel a 2019. évi jelöltek köteteihez írt oktatási segédanyagok, óravázlatok. A tancsomagok idén is a Magyartanárok Egyesülete (ME) és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság együttműködésében készülnek. Az óravázlatok-tancsomagok többnyire három részből épülnek föl: a tanárok számára készült segédanyagokból, a diákok számára készített feladatsorból, valamint a tanórán is jól alkalmazható diasorból. A koncepcióról az Aegon Művészeti Díj honlapján (itt) találnak részletes tájékoztatást.

BŐVEBBEN

Digitálisan elérhető feladatgyűjtemény a nyelvi jel témakörének tanításához

2019 nyarán digitálisan elérhetővé vált a Tinta Kiadó gondozásában megjelent Magyar nyelvtan – A nyelvi jel: Funkcionális szemléletű gyakorlatok a 9–12. évfolyam számára című feladatgyűjtemény és az ahhoz készült Tanári kézikönyv. A Kugler Nóra által szerkesztett kötetek írói olyan volt tanári mesterszakos magyartanárok, akik még az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett tanulmányaik során kezdték el a tankönyv írását egy, a nyelvtan tantárgy oktatásához kapcsolódó kurzus keretében.

BŐVEBBEN

Óratervek az álhír-jelenség feldolgozásához a Bűvösvölgy honlapján (x)

 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) által működtetett Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ közösségi oldala 2019. március 26-án osztotta meg először azokat az infografikákat, amelyek rávilágítanak arra, hogy az álhíreknek milyen sokféle típusa vesz körül bennünket. Ezek az infografikák részei az álhírekről szóló, három különböző korosztály számára készült három tananyagcsomagnak, amelyek példa- és feladatsorokat tartalmaznak. A 10–13 éves korosztálynak (itt), a 14–16 éves korosztálynak (itt), valamint a 17–18 éves korosztálynak (itt) kidolgozott óratervek zip-formátumban tölthetők le. A zip-könyvtárak pdf állományai között nemcsak óratervek találhatók, hanem a tanórai feldolgozást segítő, hasznos hiperhivatkozásokat tartalmazó mellékletek is. „[Az] oldal tartalmai – olvasható a honlapon – szabadon felhasználhatók, megoszthatók, megvitathatók térbeli és időbeli korlátozás nélkül, hiszen a médiaműveltség fejlesztése az év minden hetében mindannyiunk hasznára válik.”

BŐVEBBEN