Gender és hagyomány

− férfi írók nőképe és női írók az irodalomoktatásban −

A MAGYARTANÁROK EGYESÜLETE ÉS A TRAUMA ÉS GENDER KUTATÓCSOPORT KONFERENCIÁJA
2012. NOVEMBER 17-ÉN, SZOMBATON
helyszín: (Bp., Múzeum utca 7.)

Előadások 10 órától
1. Zsadányi Edit: Feminista kritikai szempontok és értelmezési lehetségek
2. Menyhért Anna: Rejtőző hagyomány. 20. századi magyar női irodalom
3. Vaderna Gábor: Nemi szereplehetőségek a 19. századi magyar irodalomban
4. Kapus Erika: Anyai ösztön-e? Árva Bethlen Kata teremtett alakja és a hagyományos női
attribútumok a genderkritika tükrében
5. Marczali Ferenc: Társadalmi nemek és szexualitás Jókai Mór Az arany ember című művében
6. Kiss Noémi: Szabó Magda: a régimódi asszony

Választható szemináriumok 14 órától 15.30-ig
1. Balogh Eszter − Schiller Mariann: Férfi a tantervben, nő a tanteremben? – A kérdéskánon bővítéséről
2. Horváth Beáta: Nőalakok, női ikonok a médiafelületen
3. Hudáky Rita: Tóth Krisztina Pixelje a magyarórán

Minden érdeklődőt szívesen
és részvételi díj mentesen várnak a szervezők!

Reklámok