Kötelezők ellenfényben (Erasmus Kollégiummal közös rendezvény) 2012. április 14.

Kossuth Klub

Minek a története? (Irodalomtörténet és irodalom tanítás) 2011. november 19.

Kossuth Klub

A lírikus epikája (kortárs magyar lírikusok prózájáról) 2011. április 9.

Kossuth Klub

Mire való a nyelvtanóra? 2010. december 11.

MTA Nyelvtudományi Intézet

Kapcsolatok – hálózatok – csatornák

konferencia a kommunikáció és a tömegkommunikáció fogalmának átalakulásáról

2009. március 7.

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Drámapedagógia és magyartanítás 2009. január 31.
Krúdy – Karinthy 2008. november 22.

Kossuth Klub

A megfigyelt nézés IX.  Hős és sztár: mítosz és ipar 2008. február 2.

Örökmozgó Filmmúzeum

Ady Endre-konferencia 2007. december 8.

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

A módszer tétje 2007. március 24.

AKG

Vizuális narratívák az órán – módszertani műhelymunka 2007. február 10.

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Márai Sándor és Szabó Lőrinc művészete 2006. december 9.
Kossuth Klub
A megfigyelt nézés VIII. – Narratív környezetünk 2006. november 4.
Örökmozgó Filmmúzeum
Szövegek párbeszéde – konferencia az intertextualitásról 2006. május 13.
Országos Széchényi Könyvtár
A megfigyelt nézés VII. — Látás és modernitás 2005. október 14-15.
»Hadd csellengünk hozzád, vagyonos Atyánk!«

A mindig időszerű Arany János

2005. április 2.

Országos Széchényi Könyvtár

Füst Milán és Szerb Antal – két helyét kereső nagy író 2004. november 27.

Kossuth Klub

A megfigyelt nézés VI. – A némafilm kódjai 2004. október 8.

Örökmozgó Filmmúzeum

Leporoló – Pódiumbeszélgetések magyar regényekről 2004. szeptember 25-26.

Merlin Színház

In Memoriam Balassa Péter 2004. április 17.

Kossuth Klub

A kötelezőkön innen és túl

– gyermek- és ifjúsági irodalom az iskolában –

2004. március 6.

Országos Széchényi Könyvtár

Grádicsok Weöres Sándor kötészetéhez

Konferencia és közgyűlés

2003. november 15.

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

A megfigyelt nézés V. – A magyar filmkánon 2003. október 10-11.

Örökmozgó Filmmúzeum

A megfigyelt nézés IV. – A kultuszfilm 2003. május 16-17.

Örökmozgó Filmmúzeum

Mándy – Mészöly – Kertész 2003. április 5.

Politikatudományi Intézet

A magyar diákok szövegértése 2003. február 15.

Országos Széchényi Könyvtár

Bor – Tabán – Irodalom 2002. november 16.

Virág Benedek ház

A megfigyelt nézés III. – Film és irodalom 2002. szeptember 28.
Örökmozgó Filmmúzeum
Hogy ne holt betű legyen…
közelítések a kortárs magyar irodalomhoz
2002. április 27.
Kossuth Klub
„Hová lépsz most”
Kultúra, olvasás, magyartanítás az „új képkorszakban”
2002. március 9.
Országos Széchényi Könyvtár
Új hangsúlyok az anyanyelvi nevelésben
Szakmai nap és közgyűlés
2001. november 17.
Kossuth Klub
A megfigyelt nézés II.
Téralakítás és narráció Jancsó Miklós alkotásaiban
2001. május 5.

Örökmozgó Filmmúzeum

Az örökhétfőtől a napsütötte sávig –
Petri György költészete
2001. április 11.
Fazekas Mihály Gimnázium
Diagnózisok és terápiák –
Olvasáskultúra, irodalomértés, irodalomtanítás az új évezred küszöbén
2001. február 10.
Kossuth Klub
Egy másik századforduló – 1900 2000. november 18.
Petőfi Irodalmi Múzeum
Irodalomtanítás nálunk és más nemzeteknél 2000. október 14.
Közgazdasági Politechnikum
Esély 2000 2000. szeptember 22-23.
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
A megfigyelt nézés I.
Konferencia a filmbefogadás kérdéséről
2000. május 6.
Örökmozgó Filmmúzeum
A kétszáz éves Vörösmarty 2000. április 1.
Vörösmarty Mihály Gimnázium
A kifosztott Móricz? 1999. április 17.
Berzsenyi Dániel Gimnázium
A múló század irodalma 1999. november 13.
Kossuth Klub
Anyag – rendszer – módszer
Alternatívák az irodalomtanításban
1997. november 29.
Berzsenyi Dániel Gimnázium
Kihívások és válaszutak a magyartanításban 1997. március 8.
Kossuth Klub