Schiller MariannMagyar–angol szakos tanár. Gyerekkorától az ELTE Radnóti Miklós gyakorlóiskolába jár, negyedéves egyetemistaként kezdett itt tanítani, most már mindkét tárgyának vezetõ tanára. Jórészt nyarai is az iskolával, diákjaival telnek. Önképzõkört vezetett, irodalmi kávéházat szervezett, összejár beszélgetni a végzettek egy-egy csoportjával. Egy interjúban így vallott irodalomtanári ars poeticájáról: „Nemcsak az irodalom érdekel bennünket. Az irodalmon át a magunk megismerése és azok a tapasztalatok foglaloztatnak bennünket, amelyekre másképp lehetetlen volna szert tennünk. (…) a művek, az irodalmi szövegek olvasása olyan kérdésekre irányíthatja, s gyakran irányítja is rá a figyelmünket, amelyek mellett másként elmennénk.  (…) a szépségnek és a boldogságnak köze van egymáshoz.”

SCHILLER MARIANN

Reklámok