Taneszközök, tanítási segédanyagok, források gyűjteménye (2015-2021) 

Minden, ami nem fért bele honlapunk többi tematikus forrásoldalába:
érettségi, kortárs tananyagok, színház+dráma, taneszközök, kiadványaink

 


LETÖLTHETŐ TANKÖNYVEK


MÓDSZERTAN


NYELVTAN

 • A NYELVI JEL – feladatgyűjtemény és tanári kézikönyv
 • ANYANYELVI NEVELÉS MUNKACSOPORT – A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének honlapja, a munkacsoport által fejlesztett letölthető tankönyvekkel (5-7. évfolyam), mellékletekkel, hiperhivatkozásokkal
 • MONDATTAN FELSŐSÖKNEK – oktatási modul az Anyanyelv-pedagógiában; szerző: Szabó Veronika 
 • A NYELVÚJÍTÁS DOKUMENTUMAI – nyelvújítási szövegek gyűjteménye; szerző: MTA–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport 
 • NYELVÉSZKLUB (1) – a Szószátyár című rádióműsor anyagai; tematikus lista 
 • NYELVÉSZKLUB (2) – magyartanárok a Szószátyár című rádióműsorban

FILMEK

 • SAUL FIA – digitális tananyag a filmhez
 • 1945 – digitális tananyag a filmhez
 • SUSOTÁZS – Tóth Barnabás kisfilmje a magyarórán (Zeman Csaba)
 • RÖVIDFILMEK – a Faludi Ferenc Akadémia oktatási segédanyaga

GYŰJTEMÉNYEK, SOROZATOK

 • VERSEK: FELADATOK, ELEMZÉSEK, VIDEÓK – (Csokonai: A reményhez, Petőfi: Szeptember végén, Vörösmarty: A vén cigány, Kosztolányi: Mostan színes tintákról álmodom, Babits: Esti kérdés, József Attila: Betlehemi királyok, Altató, Weöres: Bolero, Orbán Ottó: A magyar népdalhoz)
 • OFI-VIDEÓK – Homérosz (Odüsszeia); Szapphó; Horatius; Dante; Arany János (Toldi)
 • GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALOM – folyóiratokban megjelent tanulmányok (Korunk, Parnasszus, Szépirodalmi Figyelő, Alföld, Híd, Studia Litteraria, 2013-2019)
 • MŰELEMZÉSEK – a Studia Litteraria 2019/3-4. számának tanulmányai
  (közvetlen link: PDF

SZERZŐK, MŰVEK, TÉMÁK


VIZUÁLIS

 • POP ART – segédanyag a vizuális kultúra tanításához; szerző: Dohy Anna
 • DESIGNPED – vizuális és környezetkultúra, módszertani ötletek

PROJEKTEK


KREATÍV ÍRÁS


ALSÓS

 • ALSÓ TAGOZAT – kompetenciaalapú programcsomagok a Tanító online oldalon