A Sulinova, majd az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagjai közül a Szövegértés-szövegalkotás az egyesület elnökének szakmai vezetésével született meg, többnyire egyesületi tagok közreműködésével.

Szakiskolai tanári útmutatók:

9. osztály

9.1 – Itt vagyok! (Ismeretterjesztő cikkek; Illemtani szakszövegek; József Attila: Curriculum vitae; Kosztolányi Dezső, Varró Dániel, Lackfi János egy-egy verse; József Attila néhány verse; Névcsúfoló mondókák; Név, névadás, becenév, köszönés, bemutatkozás, kézfogás, névjegy, önéletrajz, formanyomtatvány, honlap)

9.2 – A meggyőzés művészete (Reklám és manipuláció; Retorika; A vita)

9.3 – Beilleszkedés és kívülmaradás (Példázat, mese és novella; a szatíra; a szójelentés és a szó jelentésmezeje; szövegkohézió; Hajnóczy Péter: Munkaterápia; Csoport, közösség, társaság, társadalom; Különbség, másság, előítélet; Társadalom, etnikum, tolerancia; Projektmunka)

9.4 – Készítsünk újságot! (A hír és a tudósítás; Saját történeteink; Verseink; Véleményformáló műfajok, színes írások; Átmeneti műfajok: a riport és az interjú)

9.5 – Képzelt világban (Hogyan születik a történet?; J. L. Borges: Történet kettőről, akik álmodtak; Fantasy és mítosz, fantasztikus történetek; Ray Bradbury: A sárkány; Balázs Béla: Könny; Edgar Allan Poe: Az ovális arckép; Györfi-Deák György: Az angyalok tükre; Julio Cortázar: Az összefüggő parkok; Örkény István: Az autóvezető; Thészeusz és a krétai mondakör; Látvány és szöveg; Michael Ende: A Végtelen Történet)

9.6 – Beavatás egykor és ma (A beavatás rítusa; Felnőtté válás; Emlékek, hatások, nevek; Kosztolányi Dezső: Vörös Ökör; Néprajzi szövegek a beavatásról; Tudományos és szaknyelvi szövegek a beavatásról; Visszaemlékező szövegek)

9.7 – Sikerek és kudarcok (Buzzati: Megszólítások; Hrabal: Egy osztályismétlő emlékezései; Örkény István: Mit mond a hangszóró?, Egy szúrós tekintetű fiatalember, In memoriam dr. K. H. G.; József Attila: Kész a leltár; Tóth Krisztina: A tolltartó; Daldry: Billy Elliot)

9.8 – Humor irodalomban és filmen (Viccek, anekdoták, adomák; Cortazár: Az oroszlán és a dulimanó, A keselyű és a dulimanó; Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány (részlet); Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök; Weöres Sándor: Majomország, Kisfiúk témáira; Tímár Péter: Egészséges erotika)

10. osztály

10.1 – Mai magyar irodalom (Tar Sándor: Boldog karácsonyt; Parti Nagy Lajos: Fröcskös; Interjúk roma értelmiségiekkel; Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata; A Magyar Köztársaság alkotmánya; Kányádi Sándor: Vannak vidékek (Előhang); Petri György: Mosoly; – A mai irodalom nyelvi jelenségei; Fikciós és nem fikciós szövegek; A nyelvi eszközök és a jelentés összefüggéseinek felismerése; Posztmodern jelenségek; Demokrácia, demokratikus intézmények; Társadalom, szociokultúrák)

10.2 – Itthon vagyok, egyén a hagyományban (A mikroközösség, a család, a település és településtípusok, régiók, ország és nemzet, Európa és európaiság, nemzeti és nemzetek feletti; a kulturális környezet értelmezése, a kultúra, a művelődés intézményei, identitás – Vámos Miklós: Cédulák; Siv Widerberg: Sóderparti; Mónáéknál; Popper Péter: Színes pokol; Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének; Csepeli György: A másik; Ingrid Sjöstrand: A felnőttek furcsák néha; Moldova György: Ne tarts lépést!; Lázár Ervin: A város megmentése; Egon Friedell: A város a középkorban; Weöres Sándor: Vas megyei üdvözlet; Juhász Gyula: Vidék, Moziban; Bálint György: Egy kép alá; Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz; Babits Mihály: Hazám! Az igazi ország; Illyés Gyula: Ki a magyar?; Csoóri Sándor: Nomád napló; Balázs Géza: Milyen lesz a netm@gy@r?; Márai Sándor: Otthon vagy? (Ötvenhét), Quartier Latin; Kányádi Sándor: Játszva magyarul, Magyar históriai pillanatokra; ; Petőfi Sándor: Nemzeti dal, részlet Petőfi Sándor naplójából; Orbán Ottó: Kis ország-blues; Ardó Zsuzsanna: Európai akarsz lenni?; Tóth Krisztina: Kelet-európai triptichon; Arany János: Kozmopolita költészet; Popper Péter: Az önmagába térő ösvény; Kosztolányi Dezső: Levél a könyvről)

10.3 – Magyar örökségünk prózában (A fehér ló mondája; Jókai Mór: Egy bál; Mikszáth Kálmán: Huszár a teknőben; Móricz Zsigmond: Kis Samu Jóska; Ottlik Géza: Iskola a határon – részletek; Örkény István: Tóték, Egypercesek)

10.4 – Korok, korstílusok (Korszakok, stílusok; Az antikvitás és a középkor; Reneszánsz, barokk, klasszicizmus; Stílusok a 19. században és a 20. század elején; Az avantgárd; Neoavantgárd és posztmodern)

10.5 – Apró versek (Nemzeti örökség – irodalmi kánon; A régi magyar irodalomból; A reformkor irodalmából; Petőfi és Arany rövid versei; A modern magyar líra kezdetei (Ady és Babits); Kosztolányi őszi versei; József Attila: Születésnapomra; Radnóti Miklós képeslapjai; Weöres Sándor – egyre tömörebben; Vers, zene, játék; Magyar haiku-költészet)

10.6 – A szerelem élménye (Csehov: A panaszkönyv; Örkény István: Mi mindent kell tudni, Játékszabályok; Mikszáth Kálmán: Huszár műterme; Czakó Gábor: Igazolás; Lázár Ervin: Pávárbeveszévéd; Petőfi Sándor: Levél Arany Jánoshoz; – térkép, menetrend, weblap, prospektus, étlap, útikönyv, recept, elismervény, nyilatkozat, hivatalos levél, használati utasítás, apróhirdetés, közvélemény-kutatás, szabályzat, használati utasítás, helyreigazítás stb.; Az állampolgári léthez szükséges szövegfajták ismerete)

10.7 – Az ember titkai (Buda Béla: Az alternatívák (részletek); Lux Elvira: Hűség, hűtlenség – és a szexualitás (részletek); Popper Péter: A boldog együttélés (részletek); Radnóti Miklós: Kis nyelvtan; Platón: A lakoma (részletek); Vörösmarty: Ábránd; Részlet Sarkadi Imre Elveszett paradicsom c. drámájából; Shakespeare: Romeo és Júlia; – A szexuális vonzódástól a romantikus szerelemig; A tragédia műfaja, cselekmény és jellemek összefüggése; komikum; romantika)

10.8 – Szövegek (Petőfi: Fiam születésére; Örkény István: Nápolyi; Radnóti: Ikrek hava; Goethe: Vándor éji dala; Bierce: Bagoly-folyó; Popper Péter: Egy illúzió halála; Fromm: A szeretet művészete; Golding: A legyek ura; – Az emberi lélek titkai: születés, szülők és gyermekek, halál témájában internetes, ismeretterjesztő és szépirodalmi szövegek megértése, az emberiség önismerete; internetes szöveg (blog); dal; irodalmi önéletrajz; novella, regény)

 

Tanulói munkafüzetek:

Szakiskola-9-1

Szakiskola-9-2

Szakiskola-9-3

Szakiskola-9-4

Szakiskola-9-5

Szakiskola-9-6

Szakiskola-9-7

Szakiskola-9-8

Szakiskola-10-1

Szakiskola-10-2

Szakiskola-10-3

Szakiskola-10-4

Szakiskola-10-5

Szakiskola-10-6

Szakiskola-10-7

 

Szakiskola” bejegyzéshez egy hozzászólás

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.