A SuliNova, majd Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagjai közül a Szövegértés-szövegalkotás az egyesület elnökének szakmai vezetésével született meg, többnyire egyesületi tagok közreműködésével.

9. osztály (tanári útmutatók):

9 tanár 1 – Beavatás ( A beavatás fogalma, rítusa, változatai, mai megvalósulásai; Oravecz Imre: Beavatás;  – A beszédaktusok; Kapcsolatok a szövegben; Kosztolányi Dezső: A kulcs; Összehasonlító novellaelemzés; Hemingway: Indián tábor; Sylvia Plath: Beavatás; Sánta Ferenc: Emberavatás; A kommunikációs maximák)

9 tanár 2 – Eposzok régen és ma (Az eposzi hagyomány, eposzindítások – Homérosz: Íliász, Odüsszeia; Vergilius: Aeneis; Zrínyi: Szigeti veszedelem; Csokonai: Dorottya; Arany János: Toldi; Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen; Az Odüsszeia 9. éneke – az eposz nyelve és az eposzi kellékek; Odüsszeusz és Polüphémosz – a rész helye és ellenpontjai az egészben; A hír; Petőfi Sándor: A helység kalapácsa – eposzparódia és stílusparódia; Az eposzok utóéletéből – Theokritosz: A szerelmes küklópsz, Részlet az Odüsszeia 11. énekéből és Dante Isteni színjátékában a Pokol XXVI. énekéből)

9 tanár 3 – A Biblia és az irodalom ( A Biblia részei, keletkezése, nyelvei; A Teremtés és a Törvény; szövegfajták és megértési módok; Ábrahám és Izsák; A zsoltárok és utóéletük; A példabeszédek és utóéletük; Jónás könyve a Bibliában és Babitsnál; parafrázisok; Bodor Ádám: Egy rossz kinézésű ember; A Biblia és a költészet; A Biblia és a képzőművészet)

9 tanár 4 – Konfliktusos drámák – Az érvek típusai ( A vita és az érvelés; Szophoklész: Antigoné; védő- és vádbeszédek; Shakespeare: Julius Caesar – Antonius vádbeszéde; Modern beszédek − Vitaverseny)

9 tanár 5 – Ars poeticák (előíró költészettanok; Horatius; Boileau; Arany János: Vojtina ars poeticája, Letészem a lantot, Mindvégig; Petőfi Sándor: Dalaim, A XIX. század költői, A természet vadvirága, Egy gondolat bánt engemet…; Petri György: Horgodra tűztél, uram…; Verlaine: Költészettan; Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…, Egy csúf rontás; Babits Mihály: Szonettek, Csak posta voltál; József Attila: (Ha lelked logikád)…, Pilinszky János: Címerem, Nemes Nagy Ágnes: Mesterségemhez, Tóth Krisztina: Ráolvasó, Kovács András Ferenc: Fragmentum, Várady Szabolcs: Ars poetica? Mellébeszéd)

9 tanár 6 – Anekdotikus epikai hagyományunk (klasszikus anekdoták; Mikszáth Kálmán: Ne nyitogassuk a történelmet; Móra Ferenc: Tápéi diplomaták; A gyevi törvény; Krúdy Gyula: Jellegzetes úriember a keresztanyám falujából; Kosztolányi Dezső: Április bolondja; Örkény István: Az öregember és az autó; Esterházy Péter: Kis Magyar Pornográfia; Mikszáth: Beszterce ostroma)

9 tanár 7 – A nyelvtan alapfogalmai – A szerkezeti elemzés módszerei I. (disztribúciós társkeresés; paradigmák, szófajok; a mondat szerkezete; nyelvi szintek)

9 tanár 8 – A csavargó alakja a művészetben (a nem verbális kommunikáció; a csavargó toposza; vágáns költészet, Carmina Burana; Villon: Ellentétek, Jó tanítás balladája, Apró képek balladája, Ballada a Vastag Margot-ról; Faludy György Villon-átköltése; József Attila: Tiszta szívvel; Petri György: Már csak; J.D. Salinger: Zabhegyező; Kassák Lajos: Csavargók, alkotók; a hajléktalanokról)

9 tanár – szövegértési feladatok (Az Aranymúzeum legszebb darabjai hamisítványok; Négyszázezer támadás évente – Felmérték, hogy miért hackelnek a hackerek; Jaroslav Hašek: Egy társas lény tragédiája; Szabó Magda: Merszi, möszjő; Konrad Lorenz: Ember és kutya; Idegsejt-digitalizálás; Digitális aláírás; Irodai munka? Mi az?; Konrád György: A város és az emlékezet; Buena Vista Social Club; Nemes Nagy Ágnes: Fehércseresznye; Az ősrobbanás bizonyítékai; FELADATOK KREATÍV ÍRÁSHOZ: A 2. fejezethez: Eposz és komikus eposz, A 4. fejezethez: Konfliktusos drámák, A 6. fejezethez: Anekdotikus epikai hagyományunk, A 8. fejezethez: A csavargó alakja a művészetben)

Tanulói munkafüzetek

9 diák 1.fejezet – Beavatás

9 diák 1.fejezet – Beavatás – feladatlap

9 diák 2.fejezet – Eposzok régen és ma

9 diák 2.fejezet – Eposzok – feladatlap

9 diák 3.fejezet – A Biblia és az irodalom

9 diák 3. fejezet – Biblia feladatlap

9 diák 4. fejezet – Konfliktusos drámák 

9 diák 5. fejezet – Ars poeticák

9 diák 6. fejezet – Anekdotikus epikai hagyományunk

9 diák 7. fejezet – A nyelvtan alapfogalmai

9 diák 8. fejezet – A csavargó alakja a művészetben

9 diák – szövegértési feladatok