Középszintű érettségi feladatok, mintafeladatok az Oktatási Hivatal és az OFI honlapján

Frissítés: Bejegyzésünk már a 2022. májusi feladatsort és javítási-értékelési útmutatót is tartalmazza. (2022.05.03.)

2017-től – mint arról többször is beszámoltunk – megváltoztak a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga követelményei. Az alábbi feladatbankot elsősorban azzal a céllal adjuk közre, hogy segítséget nyújtson a középszintű érettségi vizsgára való felkészítésben. 2015 őszén az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) honlapján (itt) váltak elérhetővé az első közép- és emelt szintű mintafeladatsorok, majd 2016 őszétől az Oktatási Hivatal (OH) honlapján (legutóbb itt) szintén megjelent több mintatétel és mintafeladat. Feladatbankunk nemcsak az összes eddigi mintafeladat, központi középszintű érettségi feladatsor és javításiértékelési útmutató hiperhivatkozását tartalmazza, de szerepelnek benne a szövegértési és szövegalkotási feladatok témái, illetve a műelemzésre kijelölt alkotások szerzői, címei is.

Az OH honlapján (itt) a korábbi vizsgaidőszakok feladatlapjai is elérhetők, az oldalon vizsgaidőszakok és vizsgatárgyak szerint is kutathatunk. A 2005–2016 közötti feladatsorok csak részben felelnek meg az új vizsgaleírásnak és vizsgakövetelményeknek. A feladatbank élén a 2017-től közzétett központi feladatsorok szerepelnek, a táblázatban a rövidítések a feladattípusokat jelölik: Sz. – szövegértés; É. – érvelés; Gy. – gyakorlati szövegalkotás; E. – egy mű értelmezése; Ö. – összehasonlító értelmezés.

Központi feladatsorok az Oktatási Hivatal honlapján

Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás

Egy mű értelmezése
vagy összehasonlító értelmezés

2022. május-június –
feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Előszó a Magyar szókincstár: Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára című kötethez

É.: A memoriterek szerepe a digitális civilizáció korában

Gy.: Hozzászólás a tanulmányi kirándulások időpontjának tervezett egységesítése ügyében

E.: Szabó Magda:
Ezüstgolyó

Ö.: Janus
Pannonius:
Búcsú Váradtól /
Juhász Gyula:
Várad

2021. október-november –
feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Braun Tibor:
A könyvek illata

É.: Papír alapú térképek
vagy Google Maps?

Gy.: Panaszlevél
az önkormányzati
képviselőnek egy
gondozatlan terület ügyében

E.: Kosztolányi Dezső:
Szemüveg

Ö
.: Petőfi Sándor:
Beszél a fákkal a bús
őszi szél…
 /
Radnóti Miklós:
Október, délután

2021. május-június –
feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Adamikné Jászó Anna:
Miért voltak nagyok 1848 szónokai?

É.: Videójáték vagy társasjáték?

Gy.: Kérvény az iskola igazgatójához, javaslat természetjáró szakkör indítására

E.: Mikszáth Kálmán:
Szücs Pali szerencséje

Ö
.: Arany János: Epilógus /
Tóth Árpád: Gyopár

2020. október-november – feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Scheuring István:
A zene szeretetének evolúciós háttere

É.: Az udvariasság szerepe a mindennapokban

Gy.: Hozzászólás: Környezettudatos élelmiszervásárlás és táplálkozás

E.: Szabó Magda: Csé

Ö.: Berzsenyi Dániel:
A közelítő tél /
Petőfi Sándor:
Itt van az ősz, itt van újra…

2020. május-június – feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Tevan Andor:
A könyv születése

É.: A versenysport és a szabadidősport

Gy.: Hivatalos levél az igazgatónak a fogyatékkal élők programjának támogatásához

E.: Fekete István: Tolvaj

Ö.: Arany János: Kertben /
Tóth Árpád: Lélektől lélekig

2019. október-november – feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Tatár Zoltán: Beszédfelismerés a bűnüldözésben

É.: Hogyan használják a középiskolások a keresőoldalakat?

Gy
.: Vitaindító: „Elbutít-e a közösségi média?”

E.: Karinthy Frigyes:
Caesar és Abu Kair

Ö.: Dsida Jenő:
A sötétség verse /
Radnóti Miklós: Éjszaka

2019. május-június – feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: A játék fogalma
(A Magyar Néprajz nyomán)

É
.: Feliratozva vagy szinkronizálva nézzünk filmeket?

Gy
.: Hivatalos levél a jegyzőnek a kertben talált régészeti lelet miatt

E.: Mándy Iván: Nyaralás

Ö.: József Attila:
Kertész leszek /
Radnóti Miklós:
Istenhegyi kert

2018. október-november – feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Várkonyi Nándor: A találmány és a feltaláló

É.: Miről érdemes vitatkozni a tanórán?

Gy
.: Csoportvezetői felszólalás

E.: Cholnoky Viktor: Történet egy szívről

Ö.: Berzsenyi Dániel:
Osztályrészem /
Kosztolányi Dezső:
Boldog, szomorú dal

2018. május-június – feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Szvetelszky Zsuzsanna: A barátság várai

É.: Más hagyományokhoz kapcsolódó ünnepek

Gy.: Hivatalos levél településfejlesztési kérdésekről

E.: Balázs Béla: Mosolygó Tündér Ilona meséje

Ö.: József Attila:
Fiatal életek indulója /
Szabó Lőrinc:
Szegénynek lenni s fiatalnak

2017. október-november – feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: A tömegsajtó születése Magyarországon (Buzinkay Géza nyomán)

É.: Külföldi utazás vagy belföldi pihenés?

Gy.: Felszólalás a lakógyűlésen

E.: Babits Mihály:
Ádáz kutyám

Ö.: Kosztolányi Dezső:
Most harminckét éves vagyok /
Tóth Árpád:
Ez már nem nyári alkonyat

2017. május-június – feladatlap és
megoldókulcs

Sz.: Hogyan építette Petőfi saját imázsát? (Kiss Orsi interjúja Adrovitz Annával és Kalla Zsuzsával)

É.: A versengés
eszköze-e a humor?

Gy.: Motivációs levél utastájékoztató munkakör betöltéséhez

E.: Kosztolányi Dezső: Boldogság

Ö.: József Attila:
Elégia /
Radnóti Miklós:
Nem tudhatom…

Az OH honlapján (legutóbb itt) a vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai között érhetők el mintafeladatok. A feladatok közül a legtöbb a két új feladattípushoz, az érveléshez és a gyakorlati szövegalkotáshoz kapcsolódik. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy honlapunkon elérhetők a Magyartanárok Egyesülete 2016. őszi konferenciáján elhangzott előadások diasorai az érvelés és a gyakorlati szövegalkotás tanításának módszertanáról. (A sikeres felkészítéshez Pethőné Nagy Csilla diasora és Fráter Adrienne diasora mellett figyelmükbe ajánljuk Schafferné Varga Judit diasorát is a középszintű tételek összeállításáról.)

Mintafeladatok az Oktatási Hivatal honlapján

Érvelés

Gyakorlati szövegalkotás

Mintafeladatok és megoldókulcsok

Személyes találkozás helyett elektronikus kommunikáció?

Kérvény az iskola igazgatójához

A tegező formák előretörése a hétköznapi nyelvhasználatban

Panaszos levél az élelmiszer-áruház vezetőjének

Miért csökken a magyar filmek látogatottsága?

Motivációs levél nyári diákmunka betöltéséhez

A kerékpározás egyéni és társadalmi haszna

Vitaindító az iskolai papírgyűjtésekről

Mintafeladatok az Oktatási Hivatal honlapján

Egy mű értelmezése
vagy összehasonlító értelmezés

Mintafeladat és
megoldókulcs

E.: Móricz Zsigmond:
A kapupénz

Mintafeladat és
megoldókulcs

Ö.: Petőfi Sándor: Képzetem /
Arany János: Vágtat a ló…

Az OFI honlapján elérhető feladatokat – mint arra az oldal (itt) figyelmeztet – az intézet munkatársai fejlesztették: „[a]zok a jogszabályban előírt követelményeknek és vizsgaleírásoknak megfelelnek, de számos részletében eltérhetnek az OH tételkészítő bizottsága által készített és készítendő feladatsoroktól. A 2017-es érettségi feladatsorok fejlesztése az OH-ban zajlik.”

Mintafeladatsorok az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján

Szövegértés és érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás

Egy mű értelmezése
vagy összehasonlító értelmezés

1. Mintafeladatsor és megoldókulcs

Sz.: Szaunahasználat

E.: Petőfi Sándor: Betegségemben
É.: Kegyes és kegyetlen hazugságok

Ö.: Vajda János: Őszi hangulat / Dsida Jenő: Tavaszi ujjongás

Gy.: Ajánlólevél egy rászoruló családról

2. Mintafeladatsor és megoldókulcs

Sz.: Zenélő szobrok

E.: Johann Wolfgang von Goethe: A rémkirály (Vas István fordítása)

É.: Az e-naplóról

Ö.: Kányádi Sándor: Krumplis mese / Az álmos asszony (népmese)

Gy.: Vitaindító a szemétszigetekről

3. Mintafeladatsor és megoldókulcs

Sz.: A sütés-főzés 12 módszere

E.: Lackfi János: Dühöngő

É.: Angol vagy német nyelvet tanuljak?

Ö.: Katona József–Spiró György: Jeruzsálem pusztulása (részlet) / Áprily Lajos: Marcus Aurelius

Gy.: Motivációs levél telefonos értékesítői munkakör betöltéséhez

4. Mintafeladatsor és megoldókulcs

Sz.: Láthatatlan kultúra – madártávlatból

E.: Rényi Ádám: Osztálytalálkozó

É.: Oktatás és gazdasági teljesítmény

Ö.: Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból / Tinódi Sebestyén: Egri históriának summája (részletek)

Gy.: Panaszos levél postai küldemény miatt

Az OH honlapjáról elérhető, 2017 előtt készült érettségi feladatsorok utólag (2019.02.26.) kerültek feladatbankunkba. A táblázatban azért nem szerepelnek az érvelési (szövegalkotási) feladatok, mert nem felelnek meg az új vizsgaleírásnak és vizsgakövetelményeknek. A 2017 előtt készült szövegértési (Sz.) és szövegalkotási feladatok (E. – egy mű értelmezése; Ö. – itt: összehasonlító elemzés) csak részben felelnek meg az új követelményeknek.

A 2017 előtt megjelent emelt szintű feladatsorokban – az akkori követelményeknek megfelelően – folyamatosan helyet kapott a gyakorlati szövegalkotás. A 2003–2016 közötti emelt szintű feladatsorok listája honlapunkon (itt) érhető el.

Központi feladatsorok az Oktatási Hivatal honlapján

Szövegértés Egy mű értelmezése vagy összehasonlító elemzés

2016. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Gyermekköltészet (Balassa Iván-Ortutay Gyula nyomán)

E.: Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel

Ö.: Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság / Tóth Árpád: Esti kertben…

2016. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Miről vallanak a papiruszok? (Moravcsik Gyula nyomán)

E.: Tamási Áron:
Szerencsés Gyurka

Ö.: Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchez / Illyés Gyula: Bartók

2015. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Bárdos József: Párválasztás a tündérmesében

E.: Mészöly Miklós:
Jelentés öt egérről

Ö.: Tóth Árpád: Március / Áprily Lajos: Március

2015. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története: Bevezetés

E.: Bodor Ádám: Állatkert

Ö.: Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz / Jékely Zoltán: Az ég játékai

2014. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Fónagy Zoltán: „Egyik nap úgy, mint a másikon” – Életritmus és időbeosztás a hagyományos társadalomban

E.: Petőfi Sándor:
A puszta, télen

Ö.: Ady Endre: Mag hó alatt / József Attila: Nem én kiáltok

2014. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Veszelszki Ágnes: A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján

E.: Bródy Sándor:
Kaál Samu

Ö.: Berzsenyi Dániel: Életfilozófia / Arany János: Visszatekintés

2013. október-november – feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Beke József: „Irodalmi kétszersültek”: Irodalmunk nevezetes átdolgozott művei

E.: Weöres Sándor:
Az éjszaka csodái

Ö.: Ady Endre: Hunn, új legenda / Kosztolányi Dezső: Költő a huszadik században

2013. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Gósy Mária: A gyermeknyelv

E.: Márai Sándor: Az árva

Ö.: Berzsenyi Dániel: Napoleonhoz / Vörösmarty Mihály: Napoleon

2012. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Keszler Borbála: Írásjelhasználat és nyelvi kultúra

E.: Mándy Iván: A szürke sapka

Ö.: Babits Mihály: Arany Jánoshoz / Szabó Lőrinc: Babits

2012. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Nemzeti olvasókönyv (Közreadja Lukácsy Sándor)

E.: Arany János:
Tetemre hívás

Ö.: Karinthy Frigyes: A jó tanuló felel / A rossz tanuló felel

2011. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Boldizsár Ildikó:
Bukott mesehősök

E.: Lovik Károly: A gyilkos

Ö.: Szabó Lőrinc: Dalmácia tücskeihez / A nyugodt csoda

2011. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Nemes Nagy Ágnes: Párbeszéd a mai versről

E.: Móricz Zsigmond: A világ végén már szép és jó

Ö.: Csokonai Vitéz Mihály: Az álom leírása / Petőfi Sándor: Az álom…

2010. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Bory István:
Az igazi Lucifer

E.: Lázár Ervin: Az asszony

Ö.: Kosztolányi Dezső: Öreganyó / Füst Milán: Szózat az aggastyánhoz

2010. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Somogyi F. Anikó: Szenzációs irodalmi felfedezés: Előkerült a Janus Pannonius-életmű hiányzó darabja (Beszélgetés Szentmártoni Szabó Gézával)

E.: Gelléri Andor Endre: Pármai likőr

Ö.: Kosztolányi Dezső: A kis mécs / Karinthy Frigyes: A kis edény

2009. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Sümegi Noémi: Falfirkászok

E.: Kosztolányi Dezső: Rend

Ö.: József Attila: József Attila / Dsida Jenő: Huszonkettedik tavaszom közeledik

2009. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Epilog (Részlet Mikszáth Kálmán Jókai Mór élete és kora című művéből)

E.: Lázár Ervin: Csapda

Ö.: Vörösmarty Mihály: Keserű pohár / Petőfi Sándor: Ivás közben

2008. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Réz Pál: Fülszöveg

E.: Ottlik Géza:
Az utolsó mese

Ö.: William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi (részlet, Arany János fordítása) / Kiss Csaba: Hazatérés Dániába (részlet)

2008. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Miért változik a nyelv? – Nádasdy Ádám tartott előadást a Mindentudás Egyetemén (Elek László interjúja)

E.: Petelei István:
A könyörülő asszony

Ö.: Berzsenyi Dániel: Horác / Vas István: Vides ut alta stet

2007. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Ritoók Zsigmond-Szilágyi János György: Nevelés (részlet)

E.: Csáth Géza: A kút

Ö.: Juhász Gyula: Hajnal / Tóth Árpád: Körúti hajnal

2007. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Heltai András: Hangulat – vagy Heuriger?…

E.: Sánta Ferenc:
Kicsik és nagyok

Ö.: Csokonai Vitéz Mihály: Az eleven rózsához / Ady Endre: Meg akarlak tartani

2006. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Kemény Gábor:
Szabó T. Attila száz esztendeje

E.: Móricz Zsigmond:
Égi madár

Ö.: Juhász Gyula: Magyar nyár 1918 / József Attila: Nyár

2006. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Horn Gergely: A turizmus hatása az ökológiai és a társadalmi sokféleségre

E.: Márai Sándor:
Halotti beszéd

Ö.: Vajda János: Húsz év múlva (Gina emlékkönyvébe) / Juhász Gyula: Anna örök

2006. február-március –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Vidor Ferenc: A városok világa (részlet)

E.: Mikszáth Kálmán: Péri lányok szép hajáról

Ö.: Petőfi Sándor: Minek nevezzelek? / Radnóti Miklós: Tétova óda

2005. október-november –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Rejtélyek a Kalevala körül (Uwe Stolzmann nyomán)

E.: Kosztolányi Dezső: Paulina

Ö.: Arany János: Letészem a lantot / Mindvégig

2005. május-június –
feladatlap és megoldókulcs

Sz.: Láng István: Környezetvédelem, fenntartható fejlődés (részlet)

E.: Mikszáth Kálmán: Szegény Gélyi János lovai

Ö.: Kosztolányi Dezső: Beírtak engem mindenféle Könyvbe / József Attila: Levegőt!

A kétszintű érettségi bevezetése előtt készült próbaérettségi feladatsorok három-három fájlban érhetők el az OH honlapján, a legkorábbiak még nem pdf, hanem doc formátumban.

Próbaérettségi feladatsorok az Oktatási Hivatal honlapján

Szövegértés Szövegalkotás

2004. május –
szövegértés,
szövegalkotás,
megoldókulcs

Sz.: Balázs Géza: Globalizmus – lokalizmus: Nyelvek: közvetítő nyelvek, anyanyelvek

E.: Orbán Ottó: Melyben Balassi módján fohászkodik

Ö.: Ady Endre: A Tisza-parton / Juhász Gyula: Tiszai csönd

2003. május –
szövegértés,
szövegalkotás,
megoldókulcs

Sz.: Simon Judit: Körközép

E.: Petőfi Sándor: Képzetem

Ö.: Arany János: Vásárban / Szabó Lőrinc: Szénásszekér

Középszintű érettségi feladatok, mintafeladatok az Oktatási Hivatal és az OFI honlapján” bejegyzéshez ozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s