„Láttam egy Shakespeare-t!” – esszépályázat diákoknak

Do you have anything new by Shakespeare?:

A Magyar Shakespeare Bizottság esszépályázatot hirdet középiskolás diákok számára.

Feladat:

Írjatok (egyénileg vagy csoportosan) egy maximum 2 oldalas élményszerű összefoglalót vagy kritikát egy Shakespeare-előadásról vagy filmről, amit láttatok! A dokumentumot a nevetek és iskolátok rövid megjelölésével (file neve pl. MontágRómeó_RMG) küldjétek el erre az emailcímre:

mshakespearebizottsag@gmail.com

2020. március 25-ig!

„Láttam egy Shakespeare-t!” – esszépályázat diákoknak részletei…

A reklámozás új stratégiái és az iskola – konferencia

A Magyartanárok Egyesülete 2019. november 30-án szombaton A reklámozás új stratégiái címmel konferenciát rendez. A konferencia előadásai a médiakörnyezet és a reklám kommunikációs, formai változásait elemzik, a szakmai rendezvény műhelymunkái pedig azokat a módszertani stratégiákat érintik, melyek a reklám jelenségeinek feldolgozását az oktatás különböző területein aktivizálják, értelmezik. Szó lesz a reklámelemzés klasszikus és új módszereiről, az ambient reklámról mint az iskolai események arculatának kreatív formájáról, érvelési módszerekről, a drámajáték és a reklám kapcsolatáról. A módszerek segítséget jelentenek mind az általános iskolai, mind a középiskolai magyar-, etika-, média-, valamint osztályfőnöki órákon.

Időpont: 2019. november 30., szombat 9:30 – 15:00
Helyszín: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest, XIV. Cházár András utca 10.

Program:

BŐVEBBEN

Óravázlat Kemény István Nílus című kötetéhez

Képtalálat a következőre: „kemény istván nílus”Az Aegon Művészeti Díj honlapján megjelent a Kemény István legújabb verseskötetéhez készült óravázlat. Szerzője, Arató László a következő bevezetővel ajánlja a művet:

„Az új kötet újdonsága, hogy a rációhoz, az alapvetőnek tartott értékekhez való konzervatív ragaszkodást ezúttal egy általánosként tapasztalt post-truth világállapotban, ahhoz viszonyulva, azt belülről átélve fogalmazza meg. Az egész kötet kohézióját teremti meg, hogy van egy központi témája: az igazságérvény igényének fenntartása a post-truth, az igazság utáni korszakban. Egy igazságról lemondó periódusban keresi az igazságot, egy történelem utáni korban vizsgálja a történelmet. Nem véletlen, hogy az igazság a kötetnek olyan gyakran ismétlődő kulcsszava, mint A királynál című kötetben a szív, szívem. Ugyanígy központi szó a remény. Ezek köre a nagyon régimódi fogalmak köré épül a kötet.

BŐVEBBEN

„Ki látott engem?” – Visszatekintés az Ady-emlékévre

Ady Endre Emil Isac fényképén

Ady Endre halálának centenáriuma alkalmából a 24.hu 2018 októberétől száz napon keresztül száz Ady-verset tett közzé ismert személyiségek tolmácsolásában. 2018. november 14-én – közel egy esztendővel halála előtt – Vekerdy Tamás olvasta fel Az eltévedt lovas című költeményt: a videó a hírportálon (itt) és a YouTube-on (itt) is megtekinthető. 2018. december 20-án a Magyar Narancs 2018/51. száma közölte Térey János „Ott röpül a szánom az éjben” – Ady Endre karácsonyi verseiről című tanulmányát, melynek bővített változata 2019. január 6-án jelent meg a hetilap honlapján (itt). A megjelenésre a szerző közösségi oldala két alkalommal is felhívta a figyelmet (itt és itt), a második bejegyzés – a Térey-szöveg által említett Dés Mihály-könyv szemelvényével kiegészítve – a Magyartanárok Egyesülete (ME) közösségi oldalán (itt) is megjelent. Január 24-én nyílt meg A föltámadás szomorúsága című Ady-emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban – a tárlat a PIM honlapja szerint (lásd: itt) 2020. január 5-ig látogatható. A kiállítást Térey János nyitotta meg – a megnyitó szövege „Kezdenek már nyakukba venni” címmel előbb a Magyar Hang 2019/2. számában, január 27-én a hetilap honlapján (itt), majd a PIM honlapján (itt) is megjelent.

BŐVEBBEN

A pellengér új formái: bullying, cyberbullying – Beszámoló a konferenciáról

A képen a következők lehetnek: 4 ember, , mosolygó emberek, ülő emberekA Magyartanárok Egyesülete és az Osztályfőnökök Szakmai Egyesülete 2019. október 12-én konferenciát szervezett A pellengér új formái: bullying, cyberbullying címmel az Eötvös József Gimnáziumban az NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) támogatásával – Kodácsi Boglárka beszámolója.

A konferenciát Horváth Beáta, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára nyitotta meg. Köszöntőjében egy osztálytermi szituáció rövid felvázolásából kiindulva tért rá a bullying jelenségvilágára és a digitális környezet szerepére e jelenséggel kapcsolatban. Mivel a konferencia egyik célja az volt, hogy lehetséges problémamegoldási stratégiákat kínáljon a tanároknak csoportos megbeszéléseken keresztül, a program szerkezetileg eltért a megszokott formától, hiszen a plenáris ülések és a szemináriumi forma a nap során állandóan váltogatta egymást.

BŐVEBBEN

Tanári segédanyag Az üvegbúrához (Örkény Színház)

Harmincegy éves korában, öngyilkossággal vetett véget életének a huszadik századi amerikai irodalom egyik legígéretesebb költője, Sylvia Plath (1932–1963). Plath egyetlen regénye, Az üvegbúra (1963) egyes szám első személyben meséli el egy fiatal lány küzdelmét a mentális összeomlással, az öngyilkosság vágyával és az életben maradással. A Zabhegyező női párjaként emlegetett elbeszélés radikálisan szubjektív módon számol be a felnőtt lét elején átélt kétségbeesett bizonytalanságokról, önértékelési zavarokról, útkeresésről.

A regényből készült színházi adaptáció könnyen követhető, a történet nem okoz megértési nehézségeket. A felkészüléshez készített tanítási segédanyag elsősorban az eredeti mű és az előadás kultúrtörténeti, lélektani, társadalomtörténeti vonatkozásainak megértését és a reflektív (túlzott azonosulást elkerülő) befogadói attitűd kialakítását támogatja.

BŐVEBBEN

„Minden titkok Adyja” – Konferencia a Magyartanárok Egyesülete szervezésében

A Magyartanárok Egyesülete 2019. november 9-én, szombaton Minden titkok Adyja címmel rendez konferenciát a budapesti Eötvös József Gimnáziumban (Reáltanoda utca 7.). A konferenciára minden érdeklődőt szeretettel várunk, a részvétel ezúttal is díjtalan és nincs előzetes regisztrációhoz kötve. Az egyesülethez a rendezvényen is csatlakozhatnak, az éves tagdíj befizetéséről és a tagfelvételről honlapunkon (itt) találnak információkat.

BŐVEBBEN

Nyilvánosak a 2019. októberi érettségi feladatsorok és megoldókulcsok

2019. október 15-én, a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi másnapján váltak nyilvánossá a közép- és emelt szintű feladatsorok, illetve javítási-értékelési útmutatók. A középszintű feladatlap és megoldókulcsa, valamint az emelt szintű feladatlap és megoldókulcsa az Oktatási Hivatal honlapjáról (innen) érhető el. A kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételei, az emelt szintű szóbeli tételek, valamint a szóbeli vizsgákhoz készült minta-tételfeladatok 2019 júliusa óta nyilvánosak: ezek a dokumentumok szintén az Oktatási Hivatal honlapján, az őszi vizsgaidőszak nyilvánosságra hozott anyagai között (itt) érhetők el. A Magyartanárok Egyesülete honlapján már hozzáférhető a középszintű és az emelt szintű feladatsorok frissített adatbázisa: itt az Oktatási Hivatal, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet minden eddigi érettségi feladatsora és megoldókulcsa közvetlenül elérhető.

BŐVEBBEN

Műhelyfoglalkozások a Margófakton – Váradi Júlia beszélgetése Arató Lászlóval

Műhelyfoglalkozás a Margófakton (Forrás: fb.com/margofeszt)

2019. október 11-én a Margó Irodalmi Fesztivál keretében rendezték meg a Margófaktot. A program a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Magyartanárok Egyesülete együttműködésével, valamint az Aegon Művészeti Díj támogatásával valósult meg. A Margófakton a diákok alternatív irodalomórákon, a magyar szakos tanárok műhelyfoglalkozásokon vehettek részt. Az előkészületekről a Klubrádió Café Péntek című műsorának szeptember 13-ai adásában Diószegi Endrével beszélgetett Váradi Júlia – a műsor a Klubrádió honlapján (itt) érhető el, a beszélgetés 20:36–33:23 között hallható. A szakmai napot követően, a műsor október 11-ei adásában Arató Lászlóval beszélgetett Váradi Júlia a Margófaktról, a Magyartanárok Egyesülete által szervezett tanári továbbképzésekről, konferenciákról, nyári táborokról, az Aegon Művészeti Díj honlapjáról letölthető tananyagokról és a kortárs magyar irodalom tanításának lehetőségeiről. A Café Péntek október 11-ei adása szintén a Klubrádió honlapján (itt és itt) érhető el, a beszélgetés 02:14–13:31 között hallható.

BŐVEBBEN

„Újgenerációs” – Schiller Mariann elemzése a tizedikes nyelvtankönyvről

Az Iskolakultúra 2019/8. számának digitális kiadása hozzáférhető a szakfolyóirat honlapján – olvasható a lap közösségi oldalának 2019. október 11-én közzétett bejegyzésében (itt). Az augusztusi számból elsősorban Schiller Mariann Újgenerációs című elemzését ajánljuk olvasóink figyelmébe: „Jó esetben tanuló, tanár, szülő, oktatásügy ugyanazt várja el egy tankönyvtől, taneszköztől – írja bevezetésében a tanulmány szerzője. – Talán azt, hogy tartalmilag korrekt, a közös és egyéni tanulást segítő, átlátható szerkezetű, nyelvében is igényes, a korosztálynak megfelelő, motiváló és szép tárgy legyen, megfizethető áron. Egy Újgenerációs tankönyvről lesz itt szó (így, egybeírva, ez a hivatalos neve), mely a fenti kritériumoknak ugyancsak kevéssé felel meg. Feltételezésem szerint a felsorolt szereplők közül csak az oktatásügy […] elégedett vele. Szülők legföljebb annyiban, hogy ingyen vagy igen nyomott áron szerezhetik be – de ez az előny nyilvánvalóan elenyészik, ha a könyv gyerekük vagy annak tanárai közelébe kerül. Pedig sok elemében és ígéretében a könyv korszerű ismereteket korszerű pedagógiai módszereket tartalmaz. Szövegközpontúság, szövegértés, digitális kultúra, konstruktivista pedagógia – megannyi vonzó törekvés a koncepcióban.”

BŐVEBBEN