Nyilvánosak a 2021. októberi érettségi feladatsorok és megoldókulcsok

D KOM20180508008

2021. október 19-én, a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi másnapján váltak nyilvánossá a közép- és emelt szintű feladatsorok, illetve javítási-értékelési útmutatók. A középszintű feladatlap és megoldókulcsa, valamint az emelt szintű feladatlap és megoldókulcsa az Oktatási Hivatal honlapjáról (innen) érhető el. Az emelt szintű szóbeli tételek, valamint a kormányhivatalok által szervezett középszintű szóbeli vizsgák tételei 2021. július 12-től nyilvánosak: ezek a dokumentumok szintén az Oktatási Hivatal honlapján, az őszi vizsgaidőszak nyilvánosságra hozott anyagai között érhetők el. (Ugyanezen az oldalon az emelt szintű irodalom tételsor 19. tételéről szóló tájékoztató is elérhető.) A Magyartanárok Egyesülete honlapján már hozzáférhető a középszintű és az emelt szintű feladatsorok frissített adatbázisa: itt az Oktatási Hivatal, valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet minden eddigi érettségi feladatsora és megoldókulcsa közvetlenül elérhető.

BŐVEBBEN

Mintafeladatok az új érettségihez az Oktatási Hivatal honlapján

2021. október 12-én az Oktatási Hivatal közzétette honlapján azokat a mintafeladatokat, amelyek – elvileg – megfelelnek a módosított Nemzeti alaptantervre épülő vizsgakövetelményeknek. A bejegyzésben 16 érettségi tantárgy egy-egy közép- és emelt szintű feladatlapja érhető el – a javítási-értékelési útmutatók ezúttal a PDF dokumentumok végén olvashatók.

BŐVEBBEN

Ped.Kedd – Klassz ifjúsági és oktatási program

A Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum (NFI) 2020. márciusban indította el az Alapfilmek projektre épülő Klassz ifjúsági és oktatási programját. A program tanári útmutatókat kínál régi és új magyar filmekhez, mely anyagok szaktanárok és szakmai szervezetek bevonásával készültek. A Ped.Kedd programon – 2021. október 5-én, 17.00-18.30 között a Ludwig Múzeumban – a három, párhuzamosan futó online pedagógiai műhelymunka részleteiről és eredményeiről mesélnek majd a műhelycsoportok vezetői. A program anyaga kapcsolható magyar nyelv és irodalom, a vizuális kultúra és mozgókép tantárgyak oktatásához és eredményesen használhatók az osztályfőnöki órákon is.

Ped.Kedd 2021. október 5., 17.0018.30 Ludwig Múzeum, I. emelet, Előadóterem

Szekszárdi Júlia – Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Arató László és Fenyő D. György – Magyartanárok Egyesülete
Trojkó Ildikó – Újpesti Bródy Imre Gimnázium
Moderátor: Horváth Zsuzsanna – Magyartanárok Egyesülete

A programon csak regisztráció után lehet részt venni!
A regisztráció határideje: 2021. október 3.

További részletek a Ped.Kedd eseményoldalán – itt – olvashatók.

Filmet nézni „Klassz”!

Sokatmondó filmvászon: Film – iskola – irodalom címmel tartott konferenciát 2021. május 29-én, szombaton a Nemzeti Filmintézet (NFI) – Filmarchívum, a Magyartanárok Egyesülete (ME) és az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete (OFOE). Az online konferencia középpontjában az NFI – Filmarchívum Alapfilmekre épülő Klassz programja állt, amely – ahogyan a meghívóban is szerepelt – „ötleteket és segédanyagokat kínál régi és új magyar filmeknek az oktatásban és a tanulásban történő hatékony felhasználására. A filmekhez szakmai szervezetek bevonásával pedagógiai útmutatók készültek, s ezek közül a folyó tanévben néhányat ki is próbáltak erre vállalkozó pedagógusok.” A pedagógusok kerekasztal-beszélgetéseken számoltak be tapasztalataikról, amelyeket később rövid írásos dokumentációk formájában is megosztanak majd az érdeklődőkkel, ezért a kerekasztal-beszélgetéseket nem idézzük teljes terjedelmükben, inkább csak kedvcsinálónak-emlékeztetőnek idézünk fel egy-két megállapítást a beszélgetésekből. (A program ITT, a teljes konferencia ITT tekinthető meg.)

– Iványi-Szabó Rita beszámolója –

BŐVEBBEN

„Nem valósítják meg a kompetenciafejlesztésre vonatkozó célokat, jobbára csak ismereteket közvetítenek” – Arató László az új tankönyvekről

Az Oktatási Hivatal honlapja szerint 2021. május 5-én frissült a hivatalos tankönyvjegyzék. Az állami tankönyvfejlesztésért és -kiadásért felelős szerv által kiadott tankönyvek az OH online katalógusában (PDF formátumban) és a Nemzeti Köznevelési Portálon (okostankönyvként) érhetők el, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából készült új irodalom és történelem tankönyvek pedig – amelyekkel idén bővült a tankönyvjegyzék – a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján tekinthetők meg (pontosabban: több fejezet fellapozható PDF formátumban). A Heti Világgazdaság augusztus 26-án megjelent szemléjében – itt – a 9. és a 10. évfolyam számára készült katolikus irodalom tankönyvekről ez olvasható: „[E]gész más minőséget képviselnek: az olvasás megszerettetése nemcsak lózung marad, de a szóbeli és írásbeli szövegalkotási feladatok, a beszúrt, ismeretbővítésre és okoseszközök használatára bátorító QR-kódok is egy XXI. századi könyvet mutatnak – korszaknyival megelőzve az Oktatási Hivatalban szerkesztetteket.”

A 2020 szeptemberétől bevezetett Nemzeti alaptanterv követelményeihez igazodó ötödikes és kilencedikes magyartankönyvekről először Schiller Mariann, a Magyartanárok Egyesülete választmányának tagja nyilatkozott még tavaly júniusban a HVG.hu és a 444.hu kérdéseire válaszolva, idén pedig az egyesület elnöke, Arató László értékelte a HVG-ben a hatodikos és a tizedikes állami irodalom tankönyveket. Az ME elnöke elmondta: a hatodikos irodalomkönyv „A” változatából szinte teljesen hiányoznak az olvasásélményt a fiatalokhoz közelebb hozni képes, kortárs szövegek. „Az ifjúsági regényt például a felnőtteknek írt Robinson Crusoe képviseli. XX. századi irodalom alig van benne, kortárs ifjúsági irodalom egyáltalán nincs. Míg a tavalyi ötödikes könyvhöz még rendelhető volt egy korábbi, több tucat népszerű, mai magyar szerző művét szerepeltető szöveggyűjtemény, az idei kínálatban már ez sem érhető el.”

BŐVEBBEN

Lapszéli jegyzetek a magyarérettségi részletes vizsgakövetelményeihez

Milyen előzmények után jelentek meg a módosított Nemzeti alaptantervhez igazított részletes vizsgakövetelmények? Milyen visszajelzéseket vettek figyelembe a követelmények összeállítása során? Mi változott a 2017-es követelményekhez képest, és mit lehet tudni az új írásbeli feladatokról? Milyen segédletek, mintafeladatok állnak ma a magyartanárok rendelkezésére? Hogyan érvényesülhet a tanári szabadság a szóbeli tételsor összeállításakor? Ezekre a kérdésekre kerestünk válaszokat a jelenleg elérhető nyilvános dokumentumok és szakvélemények alapján.

2021. július 16-án jelentek meg a közismereti érettségi vizsgatárgyak 2024-től érvényes részletes követelményei az Oktatási Hivatal honlapján. A magyarérettségi részletes követelményei – a kompetenciák, a témakörök és a vizsgaleírás – a honlapon a többi tantárgyéhoz hasonlóan egyetlen PDF dokumentumban érhetők el. A részletes követelmények eltérnek attól a tervezettől, amelyet az OH honlapján a 2021. március 31-ei közzétételtől április 14-ig 1500 (egyezerötszáz) leütésben minden érdeklődő véleményezhetett: „A véleményezés lehetősége – írták az OH akkori bejegyzésében – valamennyi szakmai szervezet és magánszemély számára nyitva áll.” (Az eredeti bejegyzés már nem érhető el, de a felhívás szövege elolvasható a Magyartanárok Egyesülete közösségi oldalán.) A felhívás azért is volt figyelemreméltó a magyartanítás átalakítását célzó új törekvések történetében, mert 2018 augusztusa, azaz a Nemzeti alaptanterv tervezetének megjelenése óta ez volt az első dokumentum, amelyet szakmai közösségek általánosan véleményezhettek.

BŐVEBBEN

Módszertani tábor az online térben

A Magyartanárok Egyesülete 2021. június 28. és július 2. között rendezte meg hagyományos szakmai-módszertani táborát – ezúttal a virtuális térben. Online táborunkban a szervezők és vendégeink mellett 42 érdeklődő kolléga vett részt Magyarországról, Romániából, Szlovákiából, Németországból, Olaszországból, valamint Indiából; az előadók, az író-olvasó találkozók résztvevői, illetve a műhelyfoglalkozások vezetői Magyarországról, Németországból (Terézia Mora), Norvégiából (Kun Árpád), Angliából (Nádasdy Ádám) és az Egyesült Államokból (Varga Valéria) jelentkeztek be a Zoom-on szervezett programokra.

BŐVEBBEN

„Nem mind arany, ami fütty!” – Beszámoló a Magyartanárok Egyesülete online műhelyfoglalkozásáról

A Magyartanárok Egyesülete 2021. április 27-én nyolcadik alkalommal rendezett online műhelyfoglalkozást az egyesület tagjai számára. Ezúttal Kertész Luca, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium magyartanára mutatott drámapedagógiai gyakorlatokat, technikákat Szerb Antal Utas és holdvilág, Arany János A fülemile és Mikszáth Kálmány Bede Anna tartozása című műveihez. Kertész Luca a foglalkozáson – miként diákjait szokta – a résztvevőket is bátorította, hogy minél több játékban vegyenek részt. A kezdeti izgalom ellenére ez a kedd délután valóban a résztvevők aktivitására épült, sokan vonódtak be az izgalmasabbnál izgalmasabb drámai helyzetgyakorlatokba. Akinek az adott játékban kedve volt szerepelni, bekapcsolta kameráját, és ötleteivel gazdagította a jelenetet. Kertész Luca ezen az alkalmon változatos palettáját kínálta a drámapedagógiai gyakorlatoknak, technikáknak annak érdekében, hogy azokat minél sokoldalúbban tudják beépíteni óráikba a tanárok, tanulócsoportjaik igényeihez igazodva. A gyakorlatok változatossága mellett a művek műfajában is a sokféleségre törekedett, ezért versszöveggel, novellával és regényrészlettel kínálta meg hallgatóit. Célja volt annak bemutatása, hogy drámapedagógiai módszereket nem csak a dráma műneméhez tartozó szövegek esetében lehet kiválóan alkalmazni.

BŐVEBBEN

„Hogyan kezdjünk hozzá?” – Online módszertani tábor a Magyartanárok Egyesülete szervezésében

A járványhelyzet miatt 2020 nyarán elmaradt a Magyartanárok Egyesülete irodalmi-módszertani tábora. Hagyományos formában sajnos ebben az évben sem tudjuk megrendezni, de 2021. június 28.–július 2. között online tábort szervezünk az egyesület tagjai és minden érdeklődő számára. Napi kétszer két órában tervezünk szakmai foglalkozást a klasszikus és a kortárs irodalomról; ifjúsági irodalomról; filozófia és irodalom kapcsolatáról; nyelvtanról; módszertanról – továbbá tervezünk beszélgetést kortárs íróval; valamint filmelemzést, színházi előadás elemzését is. A részvételi díj 15.000 forint, jelentkezési határidő: 2021. június 1.

A jelentkezés e-mailben történik: magyartanarok@gmail.com

BŐVEBBEN

Alapfilmek az oktatásban – Online konferencia a Nemzeti Filmintézet, a Magyartanárok Egyesülete és az OFOE szervezésében

A Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum (NFI), a Magyartanárok Egyesülete (ME) és az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete (OFOE) szeretettel várja az érdeklődőket a SOKATMONDÓ FILMVÁSZON című online konferenciáján 2021. május 29-én. A rendezvény során a résztvevőknek lehetőségük lesz megismerni az NFI–Filmarchívum Klassz programját, amely ötleteket és segédanyagokat kínál régi és új magyar filmeknek az oktatásban és a tanulásban történő hatékony felhasználására. A filmekhez szakmai szervezetek bevonásával pedagógiai útmutatók készültek, s ezek közül a folyó tanévben néhányat ki is próbáltak erre vállalkozó pedagógusok. A kipróbálás tapasztalatairól beszámolnak majd a rendezvényen, ahol a résztvevőknek módjuk lesz a nekik és a segédanyagok készítőinek, valamint az NFI programot működtető munkatársainak kérdéseket feltenni, illetve velük szakmai diskurzust folytatni. (Részletek – ITT – docx.)
  

BŐVEBBEN