Walther von der Vogelweide – három új fordítás és versmagyarázat

sohasem láttam napokat múlni
olyan gyorsan mint az enyéimet
miért kell nekik kezemből kihullni?
miért hogy mind-mind annyira siet?

talán olyasvalakihez futnak
aki nem becsüli őket annyira mint én
majd megtudják kinek kezébe jutnak

Az irodalmijelen. hu portálon jelent meg Walther von der Vogelweide három verse a régi német nyelvű irodalom egyik legavatottabb mai tolmácsolója, Márton László fordításában.

A versek órai olvasását segíti, hogy a fordító rövid, de tartalmas magyarázatokat fűzött a szövegekhez.

Színházi segédanyag a Liliomfihoz (Örkény Színház)

Ugyanaz vagy teljesen más? A Mohácsi testvérek trükkösen maradtak (meglepő mértékben) hűségesek a Szigligeti-darab eredeti szüzséjéhez. A cselekmény nem került át más történelmi időbe, sőt konkrétabban és több szálon kapcsolódik a 19. századhoz, mint az eredeti szöveg –, ami mégis minden ízében átíródott: az eleve pörgő, dús cselekmény számtalan befűzéssel, további epizódelemmel, felvetéssel, poénnal dúsul tovább. A szereplők sokkal többet árulnak el önmagukról, mint Szigligetinél: mintha az új változatban a mindeddig rejtegetett vagy csak apró utalásokban hordozott vonásaikat is kénytelenek lennének nyíltan megmutatni. Valamennyi felbukkanó figura tartósan játékban marad: azok is, akik az eredeti darabban a dramaturgiai funkciójukat betöltvén, szépen eltűntek a színpadról. Szorosabbra fűződnek a rokoni kapcsolatok, többen ismerik már egymást valahonnan, ráadásul melléjük lép, életre kel néhány további szereplő is, akiknek jelenléte tovább gabalyítja az amúgy is bonyolult viszonyrendszer szálait. – Az eredeti színpadi konstrukció erős teherhordó vázként hordozza az „újratöltött” vagy „felturbózott” változatot, s így – érdekes módon – visszamenőleg is sokat elárul eredeti önmagáról (is).

Az előadás az összes középiskolai évfolyamnak ajánlható, de hetedik-nyolcadikos diákcsoportok is tudnak vele mit kezdeni. A téma egyaránt kapcsolható Molière valamelyik komédiájához, a commedia dell’arte hagyományhoz vagy a magyar reformkor színháztörténetéhez.

Bővebben

Színházi segédanyag A kaukázusi krétakörhöz (Budapest Bábszínház)

Brecht művészetével különösen érdemes találkozni az iskolai tanulmányok során, és ehhez nem kell feltétlenül megvárni a 12. osztályt, sőt!

A Budapest Bábszínház előadására diákcsoportokkal érkező tanárok munkáját segédanyag támogatja a téma órai feldolgozásában.

A kaukázusi krétakör

Mit ad a diákoknak Brecht?

  • Annak a színházi eszköztárnak és kifejezésmódnak, amit ma természetes módon használnak a kortárs színházak, tulajdonképpen Brecht a forrása. Az ő megismerésével a diákok rácsodálkozhatnak a színházi élmény természetére, és tudatosabb befogadókká válhatnak.
  • A korszerű oktatásban immár megkerülhetetlen drámapedagógia rengeteg brechti ötlettel, gyakran nagyon is Brecht szellemében dolgozik – Brecht drámái különösen jó alapanyagot nyújtanak a drámaórákhoz.
  • Brecht vonzódott a tandrámákhoz, a mesei történetekhez és az erkölcsi kérdések provokatív felvetéséhez, a nyilvánosan megbeszélhető, megbeszélendő társadalmi témákhoz, ráadásul jól érthető és gyermekien játékos kedvű szerző – mindez pedagógiai szempontból indokolttá tenné, hogy a legkedveltebb „iskolai” szerzők között tartsuk számon.

Bővebben

Visszhang a tanári segédanyagokról

Az Unikornis portálra Bán Zoltán András készített interjút a magyarországi irodalmi díjakról Török Andrással, a főként kultúrafinanszírozással foglalkozó Summa Artium vezetőjével. Az Aegon Művészeti Díj gondozásával is foglalkozó szakember elmondta, hogy a kortárs magyar irodalom súlyának növelése fontos küldetés. Mint mondta, a középiskolákban a “remek óravázlatok” nagy szolgálatot tesznek az olvasás divatba hozásáért.

Az interjú itt olvasható el.

Ugrai IstvánSzínház folyóirat portálján tett közzé egy alapos és fontos tanulmányt a Sötétség fénye címmel. Az alcím – Milyen közfeladatokat végeznek a magyar színházak? – pontosan jelöli a téma rendhagyó megközelítésének irányát. Mivel a tanárok többsége közfeladatokat ellátó intézményekben, azaz iskolákban végzi a munkáját, és e munka része a kulturális intézmények, például színházak közös – diákokkal megszervezett – látogatása is, a tanulmány a pedagógusok érdeklődésére is számot tarthat.

Ugrai István külön pontban foglalkozik a színházi nevelési, illetve a színházak által működtetett ifjúsági programok helyzetével, és az örömteli fejlemények között említi meg a Magyartanárok Egyesülete szakmai hozzájárulásával készített tananyagokat, amelyek a diákcsoportok színházlátogatását segítik.

A tanulmány itt olvasható el.

Arató László tanári segédlete Szvoren Edina Az ország legjobb hóhéra című novelláskötetéhez

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola tanára több szempont alapján is mérlegre tette a kötet középiskolai taníthatóságát. Idézetek a segédanyag bevezetőjéből:

Az ország legjobb hóhéra kiválóan tanítható a benne lévő novellák rövidsége, tömörsége, töménysége miatt. Három-négy kisalakú oldalból plasztikus portrék, élettörténetek, háromdimenziós kapcsolatrajzok bontakoznak ki. (A novellák közül sok megtalálható a neten, nagy részük egy-két A/4-es oldalra ráfér.) Szvoren mestere az információadagolásnak, ami pedig Kosztolányi szerint minden epikai alkotás lényege. Műveinek vizsgálata ezért – tanbetyári haszonelvűséggel szólva – novellaelemzési iskola.”

szvoren-edina-az-orszag-legjobb-hohera

“A novellák tematikája, legtöbb főszereplője is közel áll(hatna) a diákokhoz, mivel a kötet domináns témái a magány, a párkapcsolatok, illetve kiemelten a szülő-gyermek kapcsolatok; az elbeszélő-főhős az írások bő felében gyermek vagy kamasz. A feltételes módot az előző mondatban az indokolja, hogy a kötetben minden figura és minden kapcsolat – egy elképzelt ideálhoz képest – deformált, az emberek és a kapcsolatok többnyire boldogtalanok, csonkák. Igaz, a tételt meg is fordíthatjuk: pedagógiai szempontból hasznos is lehet, hogy a novellák tipikus lelki problémákat tárnak föl.”

Bővebben

Hudáky Rita tanári segédlete Rakovszky Zsuzsa Fortepan című verseskötetéhez

A segédanyag a Rakovszky-költészet és az új, kilenc év múltán megjelent verseskötet áttekintő ismertetésén túl két részletesen kidolgozott tanítási javaslatot tartalmaz a hozzájuk tartó szövegmellékletekkel együtt.

danyi zoltan dogeltakarito

  • a Ballada című vers Arany János balladái mellett olvasva akár a klasszikus anyag tanításának rutinjába is frissülést hozhat,
  • a Négy évtized és a „címkés versek” feldolgozására pedig 10-12. osztályban bármikor sor kerülhet. A témaválasztás külön hozadéka, hogy a diákok a korábbinál elmélyültebb képet alkothatnak maguknak a huszadik század második feléről, majd ezt a képet egy klasszikus irodalmi tradíciókat követő, gazdag és érzékeny nyelven megírt, személyes hangvételű kortárs szöveg segítségével világíthatják át újra. A feldolgozás módja egy projekt, amelyet témája miatt akár a történelem szakos kollégával együttműködve is meg lehet valósítani.

Bővebben

Pintér Borbála tanári segédlete Dragomán György Oroszlánkórus című novelláskötetéhez

A Toldy Ferenc Gimnázium tanára a következő bevezetéssel ajánlja a kötetet középiskolai tanításra:

“A jelen irodalmának kánonában Dragomán egyre jelentősebb helyet foglal el. Regényei nemcsak Magyarországon, de külföldön is számtalan elismerésben részesültek. Az irodalmi és társadalmi elismerés mindig érdeklődést vált ki, ezek hallatán a kitüntetés keltette elvárással fordulunk a szöveg felé. S elvárásunk akár beteljesül, akár nem, mindenképpen játékba jön, s így aktívabban állunk a szöveggel való találkozáshoz. Dragomán regényeit nemcsak, hogy igen sok, 28 (!) nyelvre lefordították, de külföldön is számos elismerésben részesültek. Így azáltal, hogy Dragomán írásai a nemzetközi piacon is sikeresek, feltételezzük, hogy valami olyat tudhatnak, amire magyar és külföldi fül egyaránt kíváncsi, és ennek érdemes lenne utánajárni, mi az?”

dragoman-gyorgy-oroszlankorus

A szerző számos érvet felsorakoztat amellett, hogy amellett, hogy a novella mint műfaj, így az Oroszlánkórus kötet is különösen alkalmas a tanórai feldolgozásra:

Bővebben

Bacsó Péter tanári segédlete Danyi Zoltán Dögeltakarító című regényéhez

Az Eötvös József Gimnázium tanárának anyaga két fő részből áll: egy alapos és átfogó regényelemzésből, valamint egy változatos, sok vizuális elemet tartalmazó feladatsorból. A képek ppt segítségével kivetíthetők.danyi zoltan dogeltakarito

Miért? Kinek? – Részletek a segédletből:

Bővebben

Sulyok Blanka tanári segédlete Oravecz Imre Távozó fa című verseskötetéhez

“/…/ ebben a tananyag-összeállításban kevesebb lesz az „irodalomelmélet”, mint általában a honlap anyagaiban – elsősorban olyan szempontokból kínálok feldolgozási javaslatot, melyek érzelmileg vonják be a diákokat, akik interaktív, kreatív és egyéni megoldásokat adhatnak a felvetett kérdésekre, feladatokra, és a szó hagyományos értelmében vett „tanulás” indirekt módon történik, azaz nem klasszikus „verselemzéssel”, hanem kreatív versfeldolgozással.” – írta ajánlásában a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola tanára.

Oravecz Imre: Távozó fa

Bővebben

Új segédanyagok kortárs művek tanításához

Update! – Négyről ötre szaporodott az Aegon-díj honlapjáról letölthető (2016-os) tananyagok száma.

Aegon 2016

A Magyartanárok Egyesülete és az Aegon Művészeti Díj együttműködésének köszönhetően öt új tanítási segédanyag érhető el az Aegon-díj honlapján:

  • Oravecz Imre: Távozó fa (versek) – Sulyok Blanka (Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola)
  • Danyi Zoltán: Dögeltakarító (regény) – Bacsó Péter (Eötvös József Gimnázium),
  • Dragomán György: Oroszlánkórus (novellák) – Pintér Borbála (Toldy Ferenc Gimnázium)
  • Rakovszky Zsuzsa: Fortepan (versek) – Hudáky Rita
  • Szvoren Edina: Az ország legjobb hóhéra (novellák) – Arató László (ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola)

Bővebben