A Magyartanárok Egyesületének tagjai által készített tananyagok, oktatási segédletek az Aegon Művészeti Díjjal kitüntetett vagy a díjra jelölt kortárs művek tanítását szolgálják.

A TANANYAGOK FELÉPÍTÉSE

1. Tananyag

 • Minden csomag tartalmaz egy Tananyag elnevezésű részt. Ez a csomag lelke, lényege.
 • A Tananyag a következő témákra tér ki:
  • Mi indokol(hat)ja az adott mű tanítását? Javasolt kontextus(ok) a mű tanításához, megközelítési lehetőségek egyéb didaktikai megfontolások
  • Néhány szó a szerzőről, a kötet helyéről az életműben, egy-két szó a fogadtatásról
  • Regénytanítás esetében: előzetes kérdések és részletkiválasztás (ennek indoklása). Novelláskötet esetében: az egész és a részek viszonya (ciklus-e, van-e nagyszerkezet van-e átfogó mozzanat; látás- és beszédmód etc.; elemzésre kiválasztott novella/novellák helye a kötetben, a választás indoklása, kötetbeli belső párhuzamok, más elemzésre kínálkozó novellákra tett javaslatok. Drámatanítás esetében: előzetes kérdések és részletkiválasztás (ennek indoklása), az írott darab és az elektronikusan elérhető előadás viszony. Verseskötet esetében: látás- és beszédmód, kötetszerkezet, stiláris, ill. kötetszerkesztési jellemzők; elemzésre kiválasztott vers/versek helye a kötetben, a választás indoklása, belső párhuzamok, más elemzésre kínálkozó versekre tett javaslatok)
  • A mű(vek) elemzésének vázlata – exponálva a választott megközelítést, módszert, kiindulási pontot
  • Feladatsorok csoportszervezési formákra és módszerekre tett javaslatokkal
  • Rövid irodalomjegyzék
 • A Tananyag legfontosabb része a feladatrendszer (ld. e) pont). A tancsomagok egy részében a feladatok külön kiosztható mellékletekben találhatók. A PPT-k is gyakran tartalmazzák a feladatokat.

2. Mellékletek – a diákoknak kiosztható feladatsorok, szemelvények, szövegrészletek

3. PPT-k (diasorok)

A PPT-k alapvetően olyan mellékletek, amelyek a tanórán vetítve konkrét ismereteket vagy segítséget nyújtanak az óravezetéshez, de más munkaformákban is használhatók. Jellegük tancsomagonként némileg különbözik. A Barnás-, a Csaplár-, az Esterházy-, a Jónás Tamás– és a Térey-csomagban a PPT-k kivetíthető formában tartalmazzák a tananyag nagy részét – kivéve magét a műelemzést. Itt – néhol rövidített formában – a feladatsorok is szerepelnek a diákon. A Grecsó-, a Rakovszky- és a Spiró-csomagokban a PPT inkább csak kiegészítés, a ráhangolódást szolgálják, egy-egy feladathoz kötődnek. Mind a tananyagban, mind a PPT-n találhatók linkek, amelyek szerzői interjúkhoz, kerekasztal-beszélgetésekhez, a szakmailag is tartalmas Aegon-díjátadókhoz, előadásokhoz vezetnek.

Arató László – Fenyő D. György

 

AZ EGYESÜLET TAGJAI ÁLTAL KÉSZÍTETT TANÍTÁSI CSOMAGOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tananyagok a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozata által készített segédletekkel együtt elérhetők az Aegon Művészeti Díj honlapján.

 

Kortárs tananyagok” bejegyzéshez ozzászólás

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.