A 2020-2021-es tanévben nem volt lehetőség a hagyományos konferenciák megrendezésére, ezért havonta egy-egy online műhelymunkát hirdettünk meg. A zártkörű workshopokon csak egyesületi tagjaink vehettek részt, de Iványi-Szabó Rita és Kodácsi Boglárka részletes beszámolói elérhetők honlapunkon.

DIGITÁLIS MÓDSZERTANI BOSZORKÁNYKONYHA (Schiller Mariann és Fenyő D. György szemináriuma a távoktatás tapasztalatairól konkrét módszertani javaslatok, feladattípusok, ötletek formájában; KB)

ONLINE NYELVTANTANÍTÁSI MŰHELY (Schiller Mariann és Szarka Eszter szemináriumának központi kérdése: „Mit tegyünk távolról, hogy a nyelvtan eredményes és szerethető legyen?; KB)

PROJEKT ÉS PORTFÓLIÓ A DIGITÁLIS OKTATÁSBAN (Székelyné Nagy Zsuzsanna és Hudáky Rita a projekt és portfólió módszere kapcsán mutatott gyakorlati példákat és ötleteket; ISzR)

SPLITTŐL KRISZTINÁIG – MÓDSZERTANI ELŐADÁSOK TOLNAI OTTÓ ÉS KOSZTOLÁNYI DEZSŐ REGÉNYEINEK TANÓRAI FELDOLGOZÁSÁHOZ (Pethőné Nagy Csilla és Bacsó Péter szemináriuma Tolnai Ottó Világítótorony eladó című művének szemelvényéről és az Édes Anna tanítási lehetőségeiről; KB)

A BÁRD LELKIISMERETE – ONLINE MŰHELYFOGLALKOZÁS A MAGYAR SHAKESPEARE BIZOTTSÁG ÉS A MAGYARTANÁROK EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN (Szőnyi György Endre Shakespeare-ről mint költőről és kult-ikonról beszélt, Almási Zsolt egy Shakespeare-sorról fejtette ki értelmezését, Fabiny Tibor pedig egyetlen szó, a lelkiismeret shakespeare-i jelentéseit járta körül; KB)

SHAKESPEARE A HÁLÓN – ONLINE MŰHELYFOGLALKOZÁS A MAGYAR SHAKESPEARE BIZOTTSÁG ÉS A MAGYARTANÁROK EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN (Pikli Natália és Kiséry András arról, hogy hogyan lehet és érdemes Shakespeare-t tanítani; ISzR)

MÁSFÉL ÓRA AZ ÖREG KÁINNAL – KÖZELÍTÉSEK KEMÉNY ISTVÁN VERSFÜZÉRÉHEZ (Arató László Kemény István Káin-ciklusának órai feldolgozásáról; ISzR)

„NEM MIND ARANY, AMI FÜTTY!” (Kertész Luca mutatott drámapedagógiai gyakorlatokat, technikákat Szerb Antal Utas és holdvilág, Arany János A fülemile és Mikszáth Kálmány Bede Anna tartozása című műveihez; KB)