A SuliNova, majd Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási programcsomagjai közül a Szövegértés-szövegalkotás az egyesület elnökének szakmai vezetésével született meg, többnyire egyesületi tagok közreműködésével.

10. osztály (tanári útmutatók)

10 tanár 1 – Horatius Noster – A mi Horatiusunk (Petri György: Horatiusi, Viturbius Acer fennmaradt verse, Ó, Leuconoe; Horatius: Thaliarchushoz, Leuconoéhoz, Licinius Murenához; Berzsenyi Dániel: Horác, Osztályrészem; Carpe diem vagy aurea mediocritas; Szemelvények Epiktétosztól és Marcus Aureliustól; Jókai Mór: Az új földesúr; Zrínyi Miklós: Peroratio; Illyés Gyula: Peroráció: Záróbeszéd; Vas István: Vides ut alta stet)

10 tanár 2 – Irodalmi élet Magyarországon a felvilágosodás korában és a reformkorban (Bessenyei György: Magyarság; Nagy Francia Enciklopédia; Kármán József: Uránia, A nemzet csinosodása; Kazinczy Ferenc: Hercules, Nyelvrontók; Kölcsey levele Kazinczyhoz; Dayka Gábor: A hív Leányka; Csokonai Vitéz Mihály: A fogadástétel; Kisfaludy Sándor: A boldog szerelem (41. Dal); Kölcsey Ferenc: Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetések, Huszt, Nemzeti hagyományok, Mohács, Parainesis Kölcsey Kálmánhoz; Katona József: Bánk bán, Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni?; Karacs Terézia: A régi magyar színészetről; Petőfi Sándor: Poharamhoz; Meredek a pincegádor; A Honderühöz)

10 tanár 3 – A nyelvi változás és a nyelvváltozatok (hangtan, alaktan, jelentésváltozás, nyelvemlékek, nyelvművelés, nyelvváltozatok, csoportnyelvek, szociolingvisztika)

10 tanár 4 – Mélyfúrás – Kosztolányi, a lírikus és a prózaíró (A szegény kisgyermek panaszaiból: Mint aki a sínek közé esett; Menj kisgyerek; Múlt este én is jártam ottan; Mostan színes tintákról álmodom; Mély éjeken hányszor nézlek, te Térkép; A rút varangyot véresen megöltük; A bús férfi panaszaiból: Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről; Most harminckét éves vagyok; Karinthy Frigyes: Így írtok ti, részlet A szegény kis trombitás szimbolista klapec nyöszörgései című ciklusból; Boldog, szomorú dal; Magánbeszéd; Pacsirta; Az amerikai fiatalember; Fürdés; Omelette á Woburn; Az Ady-vita és a Kosztolányi-vita; Ady Endre: Egy bűnös vers; Babits Mihály: A tömeg és a nemzet; Kosztolányi Dezső: Önmagamról; Esterházy Péter: A szavak csodálatos életéből; Kosztolányi Dezső: Az írástudatlanok árulása; Ady Endre: „Négy fal között” – Kosztolányi Dezső verseskönyve; Szabó Árpád: Polgári költészet – népi költészet; Nemes Nagy Ágnes: Ízlésváltozások a Kosztolányi-vers körül; Esterházy Péter: Ünnepi beszéd és rekonstrukció; Ady Endre: Nem feleltem magamnak; Kosztolányi Dezső: Ének a semmiről; Kovács András Ferenc: Kompletórium; Kosztolányi Dezső: Önmagamról, Őszi reggeli, Halotti beszéd, Hajnali részegség)

10 tanár 5 – Illúziók elvesztése – Regényekben és drámákban (Balzac: Goriot apó; Stendhal: Vörös és fekete; F. Scott Fitzgerald: A nagy Gatsby; Flaubert: Bovaryné; Tolsztoj: Anna Karenina, Ivan Iljics halála; Ibsen: A vadkacsa; Arthur Miller: Az ügynök halála; Szövegértési feladatok: szövegkohézió, előre- és hátrautaló elemek, ellipszis, társalgási implikatúra, manipuláció)

10 tanár 6 – Bűnügyi történetek (Hamvas Béla: Az emberi lét állomásai; Dante: Isteni színjáték, A Pokol beosztása; Franz Kafka: A Törvény kapujában; Arany János: Ágnes asszony, Vörös Rébék; E. A. Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság; Conan Doyle: Az eltűnt menyasszony; James F. O’Brien: Milyen vegyész volt Sherlock Holmes?; Móricz Zsigmond: Barbárok, Szegény emberek; Szabó István: A lázadó; Csáth Géza: Anyagyilkosság; Kosztolányi Dezső: Édes Anna; Az aktuális tagolás; Vád- és védőbeszéd készítése)

10 tanár 7 – Korszak, stílus, stílusirány (reneszánsz; Francis Bacon: Az olvasásról; Pico della Mirandola: Az ember méltóságáról; Montaigne: Az életről és a testi örömök egészséges élvezetéről; Leonardo da Vinci: A festő a természetet kövesse; Szendrői hegedős ének; Esztergomi apokrif; barokk, Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem; klasszicizmus; Mikes Kelemen: Törökországi levelek; Descartes: Értekezés a módszerről; Winckelmann: Gondolatok a görög festészet és szobrászat remekeinek utánzásáról; Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás?; Rousseau: Vallomások; romantika; Novalis: Heinrich von Ofterdingen; Friedrich Schlegel: 116. töredék; Madame de Staël: Előszó Az irodalomról című művéhez; Victor Hugo: Az Hernani előszava; Heinrich Heine: A romantikus iskola; Wordsworth: Előszó a Lírai balladákhoz; Petőfi Sándor Az őrült; Kölcsey Ferenc: Parainesis; modernség; Futurista kiáltvány; Tristan Tzara 1919-es kiáltványából; A szürrealisták három kiáltványából; Két expresszionista kiáltványból; García Lorca: Részegség és éjszaka; Toller: Agyonlőttek fala; Tristan Tzara: Egy egész élet; Marinetti: Óda egy versenyautomobilhoz; Örkény István: Üveghalál; posztmodern; Tandori Dezső: Sátán körbemutogatja Krisztusnak a világot; Kálnoky László: XIX. Henrik; Romhányi József: A nagyralátó görény; Weöres Sándor: Fughetta; Parti Nagy Lajos: Egy hosszú kávé)

10 tanár – szövegértési feladatok (8000 éves csontok Ecsegfalváról; A birodalom és Marx visszavág Franciaországban; Adatok és tények; Behálózva; A holnap üzemanyagai: biobenzin és biodízel; Ha felénk tartanának…; A reklámköltségek toplistája; Chagall; Foglalkoztatottság; Karinthy Frigyes: A zöld tinta kiapadt…; Ki mennyire ember?; Állásinterjú; Olcsó laptopok szegény országoknak; Pandémiás tervek; Földrengés-előrejelző; Diszkóbalesetek; Élő házak; Esterházy Péter: Szabadság, egyenlőség, testvériség; Spiró György: Kerengő; Szomory és Rippl)

Tanulói munkafüzetek:

10 diák 1. – Horatius Noster

10 diák 2. – Felvilágosodás, reformkor

10 diák 3 – Nyelvváltozatok, nyelvi változás

10 diák 4 – Kosztolányi

10 diák 5 – Illúziók elvesztése

10 diák 6 – Bűnügyi történetek

10 diák 7 – Korszakok, stílusok

10 diák – szövegértés

10. osztály” bejegyzéshez ozzászólás

A hozzászólások jelenleg nem engedélyezettek ezen a részen.