1980-bTamás_Ferencan végeztem az ELTE BTK-n. A magyar mellett néprajz szakos vagyok.

Kilencgyermekes családban nőttem fel. Testvéreim között a második vagyok. Édesapám jogász, édesanyám a gyerekeinek szentelte életét.

Kitűnő tanáraim voltak, akik nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy tanár lettem: az általános iskolában Burdáts Jánosné, dr. Nahlik Györgyné, Zsinkó Margit, a gimnáziumban Eörsiné Hajdú Mariann, Kovács Endre, Bazsó Júlia, a zeneiskolában Mészárosné Takács Marianne, az egyetemen G. Varga Györgyi, Dömötör Tekla, Nemes Nagy Ágnes. Vezetőtanárom Jobbágyné András Katalin volt. Büszkén gondolok tanár-nagyszüleimre is: anyai nagyanyámra, Fejérdyné Sipőtz Klárára (aki még Horváth Jánost és Gombocz Zoltánt hallgathatta az egyetemen) és apai nagyapámra, Tamás Viktorra, aki matematika-fizika szakos létére görögül és latinul olvasott.

Tanári pályámat még egyetemistaként kezdtem: óraadóként dolgoztam egy budai általános iskolában. A diploma megszerzése után a Fürst Sándor (ma Balassi Bálint) Gimnáziumban tanítottam hét évig (három éven át az esti tagozaton is), majd a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban (1987-1994), utána pedig a Lauder Gimnáziumban dolgoztam (1992-2005). 1992-től három évig óraadó tanárként a Színház- és Filmművészeti Főiskolán is tanítottam. Jelenleg ismét a Szilágyi tanára vagyok. Első szilágyis korszakomban aktívan részt vettem a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) munkájában. A Magyartanárok Egyesületének alaptója és választmányi tagja vagyok; 1998-tól alelnök.

Tanári munkám mellett irodalomtörténeti tanulmányokat, esszéket, kritikákat, valamint verseket és novellákat publikálok. Irodalomtörténeti tankönyvem Magyar irodalmi kalauz Szent István Intelmeitől Petőfiig címmel jelent meg 1995-ben a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában. Mintha kő volna című verseskötetem 2001-ben jelent meg a Liget kiadásában. 2011 óta előadássorozatot tartok a József Attila Szabadegyetemen Irodalmi művek párbeszéde címmel.

Feleségem, Csengery Kinga nyelvész, az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársa. Három gyermekünk van. Kedvenc időtöltésem a muzsikálás: barátaimmal rendszeresen kvartettezünk, triózunk, duózunk;  enyém a cselló szólam.

TAMÁS FERENC

 

Hírdetés