Pályázat – diákoknak

A Politikatörténeti Intézet és a Magyartanárok Egyesülete középiskolás diákok számára pályázatot ír ki. A pályázat címe:

Regényben a történelem – 21. századi olvasónapló a Nagy Háborúról

Képtalálat a következőre: „a Nagy Háborúról”

A pályázók köre: Középiskolások. A pályázat két kategóriában (9-10. évfolyam, valamint 11-12. évfolyam) kerül elbírálásra. Egy pályázótól legfeljebb két pályaművet fogadunk el. A pályázat leadásának határideje: október 31. Kérjük, hogy a pályázó (tanára, iskolája) 2015. szeptember 30-ig jelezze részvételi szándékát a hadszintereshatorszag [kukac] gmail.com e-mail címen. A pályázat témája: Virtuális olvasónapló készítése internetes blog formájában az alábbi hat regény közül az egyikből. Ernest Hemingway: Búcsú a fegyverektől Jaroslav Hašek: Švejk, egy derék katona kalandjai a világháborúban Markovits Rodion: Szibériai garnizon Móra Ferenc: Ének a búzamezőkről Tersánszky Józsi Jenő: Viszontlátásra, drága… Tompa Andrea: Fejtől s lábtól Az elkészült és zsűrizett pályamunkákat, illetve azok elérhetőségét a pályázat kiírója az alábbi honlapon mindenki számára elérhető formában közzéteszi: www.elsovh.hu A pályázat terjedelme: A feldolgozási forma sajátossága miatt a pályázatnak nincs terjedelmi korlátja. Ezzel együtt felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a virtuális olvasónapló magja – azaz a regényről készült esszészerű elemzés – terjedelme minimum 10.000, azaz tízezer karakter (szóközök nélkül). A pályázat az alábbi szempontok szerint kerül elbírálásra: – A történelem és a regénycselekmény, a történelem és az egyén viszonyának bemutatása, saját, világosan meghatározott elemzési szempontok alkalmazása (25 pont) – Az elbeszélői nézőpont és beszédhelyzet, illetve más elbeszélési (narratológiai) sajátosságok bemutatása (15 pont) – A dolgozat (a regényről készült esszészerű elemzés) szerkezete (10 pont) – A blog szerkezete (pl. a hivatkozások kiépítése, vizuális és verbális szövegtípusok, források összekapcsolása, hiperszöveg nem lineáris lehetőségeinek alkalmazása) (15 pont) – Kreativitás, virtuális megjelenés, használhatóság (15 pont) – Kiegészítő anyagok használata (korabeli újságcikkek, más elemzések, fotók, hangzóanyagok, stb.), a regény iránti érdeklődés felkeltése (10 pont) – Nyelvhelyesség  (10 pont) A díjazás: A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. Mindkét kategóriában az első három helyezett kerül díjazásra. A díjazottak e-book olvasót (1. hely), és 15 és 10 ezer forintos könyvutalványt (2. és 3. hely) kapnak. Ezen felül kiosztásra kerül egy különdíj és kategóriánként egy-egy közönségdíj. A különdíjat az a középiskola kapja, ahonnan a legtöbb pályamű érkezik (Napvilág Kiadó által felajánlott könyvcsomag, valamint a pályázók csoportos levéltár- és könyvtárlátogatása a Politikatörténeti Intézetben a pályázók részére). Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az elkészült pályaműveket 2015. november 1-jével az elsovh.hu oldalon fogjuk szavazásra bocsátani. A szavazás 2015. december 13-ig tart. A közönségdíj a leadott szavazatok alapján kerül kiosztásra (15-15 ezer forintos könyvutalvány a Tinta Könyvkiadó jóvoltából). Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében egy IP címről egy pályaműre csak egy szavazatot lehet leadni. A pályázat értékelését és a nyertesek névsorát 2015. december 15-én, az elsovh.hu oldalon hozzuk nyilvánosságra. A pályázat benyújtásának technikai kérdései: Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a blog létrehozásának esetleges anyagi költségei (domain név lefoglalása, internetes tárhely stb.) a pályázót terhelik. A pályázatot benyújtani és a pályázattal kapcsolatos kérdéseket feltenni az alábbi e-mail címen lehet: hadszintereshatorszag[kukac]gmail.com. A pályázat benyújtásakor az alábbi adatokat kérjük megadni: a blog elérhetősége, a készítő neve, középiskolája, évfolyama. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályamunka elérhetőségét saját érdekükben a beérkezési határidőig (2015. október 31.) ne osszák meg, mert a pályázat kiírója az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal. Pályázati és közzétételi feltételek: A pályamunkákban az idézeteket csak idézőjelben, a forrás pontos megjelölésével lehet közölni. Az alkotó(k) írásban nyilatkoznak arról, hogy alkotásuk saját szellemi tulajdonuk, és annak bemutatását a Politikatörténeti Intézet számára a pályázat idejére és céljára engedélyezik. A pályázat támogatói: Napvilág Kiadó, Tinta Könyvkiadó

Reklámok